Štvrtok 12.12.2019
Dnes má meniny 
Otília
°C
30.01.2018 08:00

Preveria sociálne zariadenia či efektivitu lesného a odpadového hospodárstva


Ilustračná snímka: euractiv.sk


Najvyšší kontrolný úrad SR plánuje v tomto roku uskutočniť 23 kontrolných akcií, vypracovať šesť predbežných štúdií a tri analytické správy, v rámci ktorých preverí celkovo 293 subjektov.


Už minuloročná kontrola systému uzatvárania a plnenia zmlúv identifikovala viaceré riziká v oblasti zazmluvňovania právnych, analytických či poradenských služieb zo strany štátnych inštitúcií. Aj z tohto dôvodu kontrolóri zhodnotia opodstatnenosť zmluvných vzťahov vo vybraných oblastiach služieb, a zároveň preveria kvalitu dodaného predmetu zmluvy kontrolovaným subjektom a postup jeho ďalšieho využitia.

V oblasti školstva NKÚ SR preverí financovanie a čerpanie financií na jednotlivé projekty naviazané na vedecké parky a výskumné centrá, a zároveň, či poskytnuté prostriedky splnili svoj účel. Na základe vypracovanej predbežnej štúdie si kontrolóri posvietia na poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov. Cieľom kontroly je poukázať na to, do akej miery sa napĺňajú strategické ciele v starostlivosti o seniorov v pobytových zariadeniach.

Najvyššia kontrolná inštitúcia spúšťa v tomto roku komplexnú kontrolu zameranú na hospodárenie nielen štátnych, ale aj mestských a obecných lesov. Kontrolóri sa sústredia na hospodárenie štátnych podnikov, nakladanie s drevom a obhospodarovanie lesov, ako aj realizáciu politiky lesného hospodárstva a plnenie úloh, vyplývajúcich z Národného programu využitia potenciálu dreva SR a Národného lesníckeho programu SR, či na program starostlivosti o lesy.

Kontrolóri sa zamerajú aj na efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach a na plnenie opatrení štátu prijatých na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom komunálnom odpade. Ďalšia kontrola environmentálneho zamerania súvisí s vyhodnotením stavu zavedenia opatrení ochrany pred povodňami na rôznych úrovniach.

V oblasti samosprávy kontrolóri preveria hospodárnosť a účinnosť zavádzania projektu Dátového centra obcí a miest, ako aj obnovy a modernizácie verejného osvetlenia samospráv. V tejto súvislosti budú vyhodnocovať dosiahnuté úspory elektrickej energie.

Kontrolóri plánujú v roku 2018 vykonať osem kontrol súladu, sedem kombinovaných kontrol výkonnosti a súladu, tri kontroly výkonnosti, rovnaký počet kontrol v kombinácii súladovej, výkonnostnej a finančnej kontroly a dve kombinované kontroly súladu a finančnej kontroly. V rámci nich úrad zrealizuje dve medzinárodné kontrolné akcie zamerané na pripravenosť slovenskej vlády zaviesť Agendu OSN 2030 a na plnenie troch vybraných čiastkových cieľov v oblasti vedeckého výskumu a environmentálnej politiky.

Druhá medzinárodná kontrola prebehne v spolupráci s NKÚ ČR. Snahou kontrolórov bude poukázať na dôležitosť uplatňovania antidumpingových a vyrovnávacích ciel ako nástroja ochrany domáceho trhu, ako aj na vyhodnotenie účinnosti opatrení politík EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Obecne noviny č. 3-4/2018

Autor: (Zdroj: nkú)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.12.2016
Vianočný koncert v Záturčí
Dňa 27. decembra 2016 o 18:00 h sa v Evanjelickom kostole Dobrého pastiera Ježiša Krista v Záturčí uskutoční už po tretí raz charitatívny koncert klasickej komornej hudby. Finančný výťažok z koncertu bude venovaný sociálnemu zariadeniu pre seniorov Benetrix, n.o..
viac
22.12.2018
Zamestnancom sociálnych zariadení v Trnavskom kraji zvýšili mzdy
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyčlenil od druhého polroka tohto roku na zvýšenie platov zamestnancov zariadení sociálnych služieb sumu vyše milióna eur. Ďalší milión eur uvoľnil ku koncu roka aj na jednorazovú odmenu pre týchto pracovníkov.
viac
29.12.2018
Kapacita zariadení pre seniorov na Slovensku je alarmujúco nedostatočná
Najvyšší kontrolný úrad vyzýva zodpovedných prijímať také strategické opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu kapacít zariadení sociálnych služieb pre seniorov a zároveň povedú k lepšiemu finančnému ohodnoteniu práce opatrovateľov.
viac
28.01.2019
Smart komunálne odpady v praxi
Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje workshop, na ktorom starostovia z Českej republiky spolu s expertmi predstavia úspešné a v praxi osvedčené Smart riešenia predstaviteľom slovenských miest a obcí.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.81 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.05 %