Štvrtok 29.07.2021
Dnes má meniny 
Marta
°C
06.12.2019 02:00

Pomoc v Informačných kanceláriách pre obete trestných činov


Ilustračná snímka (MV SR)


Kontaktné body na klientskych centrách v každom kraji sú zamerané na päť cieľových skupín - z radov seniorov, obete násilných trestných činov, nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže.


Ich hlavnou úlohou je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora. Doteraz pomoc vyhľadalo ich pomoc viac ako 250 ľudí  

 „Projekt bol spustený v roku 2017 a služby Informačných kancelárií pre obete sú pre verejnosť dostupné od konca roka 2018. Počet osôb, ktoré ku koncu novembra vyhľadali pomoc informačných kancelárií je 253, z toho takmer 40 bolo ich pracovníkmi vyhodnotených ako prípady domáceho násilia, pričom v 36 prípadoch bola obeťou žena,” hovorí ministerka vnútra Denisa Saková.

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi. Cieľom je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach.

„Prípady násilného správania, ktoré sa najčastejšie odohrávajú práve doma za zatvorenými dverami, sú neakceptovateľné, neprijateľné a odsúdenia hodné. Vo vyspelej a zdravej spoločnosti by ľudia mali vedieť, ako sa k sebe majú správať a že rešpekt a úcta by mali patriť k základnej mentálnej výbave každého človeka. Akýkoľvek prejav násilia páchaného na deťoch, ženách či senioroch musí byť predmetom dôkladného vyšetrovania a následného potrestania. Myslieť musíme tiež na obete, ktoré sa mnohokrát boja povedať o tomto probléme. Kontaktné body v Klientskych centrách v krajských mestách po celom Slovensku sú zriadené aj na pomoc obetiam domáceho násilia. Som veľmi rada, že sme našim občanom týmto vytvorili akýsi bezpečný priestor, kde sa môžu prísť zdôveriť či poradiť,“ podčiarkla ministerka vnútra Denisa Saková.

Obetiam trestných činov je na kancelárii k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k základným informáciám, tiež v prípade potreby sprostredkujú sociálne, psychologické poradenstvo a právne usmernenie a podporu.

Informačné kancelárie pre obete riešia celú škálu rôznorodej trestnej činnosti. Na ich služby sa obracajú obete majetkovej a ekonomickej kriminality, ale aj násilných trestných činov. Okrem toho pracovníci vybavujú podnety osôb s neštandardným správaním. Obrátili sa na nich aj poškodení s obchodnoprávnymi alebo občianskoprávnymi problémami či s prípadmi priestupkov. Čo sa týka problematiky domáceho násilia, tá predstavuje až 16 %. Obetí podvodu je 23 % a okolo 30 % tvorí netrestná agenda.

Pracovníci sú už niekoľko mesiacov školení špeciálne pre kontakt s dotknutou osobou a po celom Slovensku prebiehajú aj ďalšie školenia, ktoré zahŕňajú Vzdelávania príslušníkov Policajného zboru, Tréning trénerov cieľovej skupiny (seniori ako lektori) a Vzdelávania osôb prvého kontaktu. K novembru 2019 bolo uskutočnených viac ako 60 školení pre cca 1 200 osôb a počas trvania projektu sa uskutoční ďalších 40 vzdelávaní. Súčasťou pomoci obetiam sú tiež preventívne aktivity (besedy a zážitkové workshopy) konajúce sa priamo v teréne.

Celkovo je zriadených osem Informačných kancelárií pre obete, v každom kraji jedna: 

Informačná kancelária Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica

Informačná kancelária Prešov, Námestie mieru 3, 080  01 Prešov

Informačná kancelária Košice, Komenského 52, 040  01 Košice

Informačná kancelária Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911  01 Trenčín

Informačná kancelária Žilina, Janka Kráľa 4, 010  01 Žilina

Informačná kancelária Trnava, Kollárova 8, 917  01 Trnava

Informačná kancelária Nitra, Štefánikova trieda 69, 949  01 Nitra

Informačná kancelária Bratislava, Tomášikova 46, 831  03 Bratislava

Autor: (ts-Michaela Paulenová, tlačový odbor MV SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.08.2017
Ministerstvo vytvorí osem kontaktných miestností pre obete trestných činov
Umožní to národný projekt Ministerstva vnútra SR s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, na ktorý je cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyčlenená suma 4,1 milióna eur.
viac
14.03.2018
Diskutovali právnici, policajti, prokurátori i sudcovia
Na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja sa 12. januára uskutočnila konferencia Odborná pomoc obetiam trestných činov.
viac
31.12.2019
V informačných kanceláriách vyhľadalo pomoc viac ako 250 ľudí
Informačné kancelárie riešia celú škálu trestnej činnosti: problematika domáceho násilia predstavuje až 16 %, obetí podvodu je 23 % a približne 30 % tvorí netrestná agenda.
viac
25.03.2020
MV apeluje na občanov, aby sa obracali na online poradňu prevencie kriminality
Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR apeluje na občanov, obete a potenciálne obete trestných činov, aby sa, v prípade, že ich situácia nevyžaduje osobnú konzultáciu, obracali so svojimi problémami na online poradňu na www.prevenciakriminality.sk.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.72 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.43 %