Štvrtok 27.01.2022
Dnes má meniny 
Bohuš
°C
23.12.2020 08:00

Podpora Programu rozvoja vidieka v roku 2020


Ilustračná snímka.


V rámci Programu Rozvoja vidieka SR 2014 -2020 bolo v roku 2020 vyhlásených 5 výziev. Novinku predstavovali dve výzvy, kde sa listinné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok nahradilo výlučne elektronickým doručením.


V roku 2020 bolo vydaných 58 rozhodnutí pre podopatrenia prístupu LEADER/ CLLD v celkovej hodnote viac ako 1,8 mil. EUR, z toho takmer 0,5 mil. EUR v decembri. Celkovo bolo v roku na PRV SR 2020 vyplatených na projekty takmer 130 mil. EUR, z toho takmer 13 mil. EUR v decembri.

V rámci Programu Rozvoja vidieka SR 2014 -2020 (PRV SR) bolo v roku 2020 vyhlásených 5 výziev. Novinku predstavovali dve výzvy, kde sa listinné doručenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) nahradilo výlučne elektronickým doručením prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). Išlo o výzvy:

- č. 49/PRV/2020 - Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské malé a stredné podniky , ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19, alokáciou 20 mil. EUR a žiadanou sumou 7,5 mil. EUR. Termín zaslania rozhodnutí o schválení do elektronickej schránky prijímateľa je do 31.12.2020

- č. 50/PRV/2020 – pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny / Živočíšna výroba s alokáciou vo výzve 21 mil. EUR. Podávanie a prijímanie ŽoNFP pre túto výzvu je od 01.03.2021 do 31.03.2021

PPA zároveň v roku 2020 vydala 58 rozhodnutí pre podopatrenia prístupu LEADER/ CLLD v celkovej hodnote schváleného nenávratného finančného príspevku viac ako 1,8 mil. EUR, z toho takmer 0,5 mil. EUR v decembri.

Celkovo bolo v roku na PRV SR 2020 vyplatených na projekty takmer 130 mil. EUR, z toho takmer 13 mil. EUR v decembri.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 zaviedla PPA niekoľko noviniek. Cieľom bolo dosiahnutie bezpečnej a rýchlej komunikácie so žiadateľmi (obmedzenie návštev pošty alebo podateľne PPA), ako napr. možnosť elektronického podávania žiadostí, príp. iných podaní cez portál www.slovensko.sk, predĺženie lehôt na odstránenie nedostatkov v žiadostiach, možnosť podľa výsledkov predbežnej krížovej kontroly opraviť si chyby na žiadosti o priame podpory bez sankcií, centrálne úradné doručovanie rozhodnutí (CÚD). Väčšina žiadateľov prejavila zvýšený záujem o podávanie žiadostí a iných podaní elektronicky a vo zvýšenej miere používa pri komunikácii s agentúrou kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), najmä na podávanie žiadostí a podpis zmlúv k poskytnutiu podpôr a dotácií.

Uvedené opatrenia zároveň prispievajú k naplneniu strednodobého strategického cieľa PPA vo vzťahu k digitalizácii procesov.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

Autor: (mpsr.sk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.08.2017
Slovensko získa vyše tri milióny eur na podporu zdravej výživy na školách
Vyše tri milióny eur dostane Slovensko prostredníctvom nového program EÚ na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny na školách. Program začína platiť od 1. augusta a začne sa realizovať v celej Únii od prvého dňa školského roka 2017/2018.
viac
25.06.2020
Výzva rezortu kultúry na kultúru znevýhodnených skupín
Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 v rámci dotačného systému ministerstva na rok 2020.
viac
23.09.2020
Revidovaný OP Ľudské zdroje
Pre súčasných a potenciálnych žiadateľov a príjemcov z Operačného programu (OP) Ľudské zdroje dávame do pozornosti revíziu Operačného programu Ľudské zdroje schválenú vykonávacím rozhodnutím Komisie z 11.9.2020.
viac
30.09.2020
Program Envirogranty prerozdelí neziskovým organizáciám 100-tisíc eur
Nadácia VÚB vyhlasuje úplne novú grantovú schému, aká nemá na Slovensku vzhľadom na svoje zameranie obdobu. Program Envirogranty sa stáva prvou vlastnou iniciatívou bankovej nadácie, ktorej zámerom je rozdeliť 100-tisíc eur výhradne na ucelené koncepty environmentálnych aktivít tretieho sektora.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %