Nedeľa 09.08.2020
Dnes má meniny 
Ľubomíra
°C
19.02.2020 08:20

Podpora komunitných a nízkoprahových centier z eurofondov pokračuje


Nízkoprahové denné centrum v obci Šarovce. Ilustračná snímka zdroj: (sarovce.sk).


Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spustila v poradí už druhý národný projekt zameraný na rozvoj a podporu komunitných, nízkoprahových centier, ako i nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu.


V rámci neho by finančná podpora mala putovať 100 verejným i neverejným poskytovateľom vybraných sociálnych služieb z celého Slovenska.

Komunitné a nízkoprahové centrá patria medzi strategické nástroje sociálnej politiky štátu smerom k pomoci ľudom žijúcim v dlhodobom sociálnom vylúčení. „Naším cieľom je i naďalej podávať pomocnú ruku pri riešení problémov sociálne vylúčených osôb, aby sme ich podporili na ceste k dôstojnému životu a možnostiam rozvíjania vlastného potenciálu. Práve preto pokračujeme v podpore komunitných a nízkoprahových centier, ktoré v tom ľuďom žijúcim v zložitých sociálnych podmienkach pomáhajú. Ide najmä o podporu dospelých, mládeže a detí, teda celej komunity v rámci zmysluplného trávenia voľného času, o ich podporu počas vzdelávania, ďalej v oblasti pochopenia kultúrnej, jazykovej diverzity a pri hľadaní a sprevádzaní ich kariérnym životom,“ uviedla Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka Implementačnej agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, ktorý potrvá do decembra 2022, tak bude pokračovať v ďalšej podpore a rozvoji komunitných centier, nízkoprahových centier. Aj tento národný projekt, tak ako aj jeho predchodca - Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Dôraz na rozvoj komunity

Cieľom národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni je poskytovať kvalitnú odbornú podporu ľudom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov. Hlavný dôraz bude kladený na podporu rozvoja komunitnej práce a prístupov rozvíjajúcich komunity smerujúcich k inklúzii na komunitnej úrovni. Súčasťou projektu je aj podpora budovania partnerstiev a sieťovania aktérov v oblasti týchto sociálnych služieb, ich metodická podpora i poskytovanie vzdelávania s cieľom zvýšiť kvalitu a potenciál odborníkov a odborníčok pracujúcich v komunitných a nízkoprahových centrách.

„Do tohto národného projektu plánujeme zapojiť 100 verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, metodicky i finančne podporiť cca 384 pracovníkov a pracovníčok na štyroch pracovných pozíciách,“ priblížila detaily projektu Zuzana Borgulová.

Do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni sa môžu zapojiť obce a mestá, neziskové i cirkevné organizácie, občianske združenia a iné právnické osoby, ktoré majú zaregistrovanú sociálnu službu komunitné alebo nízkoprahové centrum, či nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu.

V rámci dvoch kôl predkladania žiadostí na zapojenie sa do projektu bolo doteraz podaných 86 a z nich už 71 subjektov je úspešne zapojených do projektu. V predchádzajúcom národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni bolo podporených 108 poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí prostredníctvom 384 pracovníkov na vysokej odbornej úrovni pomohli 39 751 osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. Najväčšie zastúpenie zapojených subjektov v tomto národnom projekte bolo v Banskobystrickom samosprávnom kraji (27), následne v Prešovskom samosprávnom kraji (23) a Košickom samosprávnom kraji (17).

Autor: (Marianna ŠEBOVÁ, IA MPSVR SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
30.06.2016
Mladí Seredčania už majú svoj Priestor
Bývalú obchodnú prevádzku v centre Nova si mládežnícke organizácie v Seredi prebudovali na Priestor dobrých nápadov. Bude komunitným centrom (KC) pre novú spoluprácu a kreatívne myšlienky.
viac
29.05.2017
Ministerstvo vnútra SR poskytne finančné prostriedky na komunitné centrá
Obce, mestá a mimovládne organizácie môžu opäť stavať nové či rekonštruovať už existujúce komunitné centrá.
viac
16.11.2019
Zariadenia sociálnych služieb - príležitosť zapojiť sa do deinštitucionalizácie
Zariadenia sociálnych služieb majú opäť možnosť zapojiť sa do procesu deinštitucionalizácie, teda do prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
viac
02.04.2020
Mesto Myjava prijalo opatrenia v sociálnych zariadeniach
Mesto Myjava prijalo vo svojich sociálnych zariadeniach viacero opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Zvýšenú pozornosť venuje nízkoprahovým zariadeniam, ako sú nocľahárne, útulky či ubytovne pre bezdomovcov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.71 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.28 %