Štvrtok 25.07.2024
Dnes má meniny 
Jakub, Timur
°C
08.06.2024 10:00

Na Slovensku sa konajú voľby do Európskeho parlamentu


Ilustračná obrázok


Pre voličov je k dispozícii 5 930 volebných miestností, ktoré sú otvorené v sobotu 8. júna od 7:00 do 22:00 h. Počas volieb funguje infolinka rezortu vnútra na číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312.


Ide v poradí o piate eurovoľby po vstupe SR do EÚ. Voliči rozhodnú o 15 europoslancoch za Slovenskú republiku na päťročné volebné obdobie.

Na voľby dohliada Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Volebné moratórium platí až do zatvorenia volebných miestností na Slovensku. Zverejnenie výsledkov volieb vrátane priebežných výsledkov bude možné, až keď sa skončia voľby v celej EÚ.

Voliči s trvalým pobytom na Slovensku (občania SR a občania iných štátov EÚ) hlasujú v okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. S hlasovacím preukazom môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti.

Okrskovej volebnej komisii preukáže volič svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak mu bol vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten a komisia mu ho odoberie.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku a ani v inom štáte EÚ, môže hlasovať v ktoromkoľvek okrsku. Predloží slovenský cestovný pas a čestné vyhlásenie, že má trvalý pobyt v cudzine. Platí, že voliť do EP možno len v jednom členskom štáte EÚ.

Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, pričom na farbe pečiatky na obálke nezáleží.

Volič v priestore za plentou vyberie 1 hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Vloží ho bez ďalšej úpravy do obálky ALEBO na ňom vyznačí odovzdanie prednostného hlasu najviac u dvoch kandidátov. Spraviť tak môže zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Obálku s hlasovacím lístkom vloží následne do volebnej schránky.

Na požiadanie okrsková volebná komisia vydá voličovi za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky aj v deň volieb, a to okrskovú volebnú komisiu.

Na pokojný priebeh volieb dozerá dostatočný počet síl a prostriedkov Policajného zboru.Zvýšený počet policajtov sa zameriava najmä na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku.

Informácie o voľbách nájdete aj na webovom sídle MV SR: https://www.minv.sk/?ep24-info1sk.

Autor: (ts-Tlačový odbor Kancelária ministra vnútra)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.02.2019
V Tabačke pripravili informatívnu diskusiu k voľbám do EP
Slovensko tento rok okrem prezidentských volieb čakajú aj voľby do Európskeho parlamentu (EP). Uskutočnia sa 25. mája a Tabačka Kulturfabrik v Košiciach v tejto súvislosti pripravila v spolupráci s Informačnou kanceláriou EP na Slovensku a aktivistkou Luciou Becovou informatívnu diskusiu.
viac
03.06.2021
Digitálne COVID osvedčenia EÚ
Brána EÚ (EU Gateway) sa otvára siedmim štátom mesiac pred stanoveným termínom.
viac
06.05.2024
Odmietame byť politickým terčom pred voľbami do Európskeho parlamentu
Združenie miest a obcí Slovenska sa dištancuje od politických súperení o voliča pre voľbami do Európskeho parlamentu 2024, ktoré otvárajú citlivé legislatívne návrhy s dopadom na kompetencie a rozpočty miestnych územných samospráv.
viac
15.05.2024
Nový nástroj pre informované hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024
Európsky Univerzitný Inštitút vo Florencii (EUI) a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) s radosťou oznamujú spustenie volebného kompasu EÚ&Ja (volebnej poradnej aplikácie (VAA)).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %