Utorok 27.02.2024
Dnes má meniny 
Alexander
°C
15.11.2017 09:28

Na čo by si v súčasnosti mali dať obce pozor pri uzatváraní zmlúv s OZV?


Ilustračná snímka.


Do konca roka majú obce a mestá možnosť uzatvoriť zmluvy s organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV). Ide o tie obce, ktoré buď o ukončenie zmlúv s predchádzajúcimi OZV požiadali do konca septembra 2017 alebo ktorým, naopak, OZV vypovedali zmluvy.


Je dôležité pripomenúť, že voči trom z jedenástich OZV viedlo Ministerstvo životného prostredia SR konania o zrušenie autorizácií na ich výkon. Ako ON v minulom mesiaci envirorezort informoval, išlo o Slovmas, a. s., Reccolection system, s. r. o. a ZEO Slovakia, s. r. o. Naopak, voči trom ďalším (E-cycling, s. r. o., ELEKOS, združenie a Recyklogroup, a. s.) ministerstvo niekoľkomesačné konania ukončilo so záverom, že žiadnej z nich nebola odňatá licencia.

Pokúsme sa pri výbere vhodnej OZV vychádzať z hospodárskych výsledkov roku 2016 v jednotlivých OZV tak ako ich povinne zo zákona zverejnili.

 

 

Vlastné imanie – prejav dôveryhodnosti

Ekonómovia za základ životaschopnosti a prejav dôveryhodnosti firmy považujú dosiahnutie kladných čísiel jej vlastného imania. Odpovedať si na otázku, či má byť v kladných alebo záporných číslach je jednoduché i jasné. Pre prvotné posúdenie platí, že napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov hovorí jasne: obchodná spoločnosť so záporným vlastným imaním a aspoň dvoma veriteľmi je povinná podať sama na seba návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, odkedy sa dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o tejto skutočnosti. Niektoré OZV, vyplývajúc z tabuľky, tak neurobili napriek tomu, že vykázali záporné čísla v kolónke „vlastné imanie„ v roku 2016.

 

Hospodársky výsledok

Výsledok minuloročného hospodárenia je dôležitý, keďže meria výsledok hospodárenia OZV za rok 2016. Predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi organizácie. Hospodársky výsledok s mínusovými výsledkami uvádzajú tri OZV.

 

Dôveryhodnosť stúpa s rastom rizikových faktorov

Neodškriepiteľné však ostane, že so zápornými číslami z kolónok „vlastné imanie“ a zároveň aj „výsledok hospodárenia“ sa nedôveryhodnosť firmy podstatne zvyšuje. Z tabuľky je zrejmé, že ide o tri OZV. Tento fakt možno prirovnať hoci k informácii kardiológa, ktorý pacienta zoznamuje s rizikovými faktormi ohľadne srdcovocievnych chorôb: „Ak trpíte vysokým tlakom, je to riziko. Podobne aj keď trpíte cukrovkou. Ak však máte permanentne zvýšený tlak a aj cukor v krvi, potom vaše riziko z postihnutia infarktom myokardu alebo mozgovej príhody podstatne vzrástlo!“

 

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.12.2016
Denne posúvame odpadovú gramotnosť, aby Slováci triedili viac
Od septembra zatiaľ preškolených 206 základných a 234 materských škôl – taká je bilancia organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK o ozrejmovaní správneho separovania odpadov v slovenských domácnostiach a všetkého čo s tým súvisí.
viac
26.01.2017
Vďaka recyklačným poplatkom sa môžeme elektroodpadu zbaviť ekologicky
Mnohí z nás využívame novoročné výpredaje na nákup nových spotrebičov a potrebujeme sa zbaviť tých starých. Z dôvodu ochrany životného prostredia sa elektroodpad nesmie vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu, ale je potrebné odovzdať ho do zberu.
viac
25.08.2017
Možno si onedlho budeme „pochutnávať“ na plastoch!
Vršovky sú morské živočíchy. V znečistených oceánoch zachytávajú a požierajú plasty, aby ich neskôr vo forme granuliek vylúčili na morské dno. Plast sa síce môže stratiť z hladiny, ale nestratí sa z oceánu.
viac
01.02.2019
Obec Orechová Potôň nakúpila z dotácií kompostéry na biologický odpad
Obec nachádzajúca sa v Dunajskostredskom okrese získala dotáciu vo výške 90.915 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na projekt s názvom Kompostéry pre domácnosti v obci Orechová Potôň, ktoré už zakúpila.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.96 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.96 %