Nedeľa 19.05.2024
Dnes má meniny 
Gertrúda
°C
11.05.2016 07:00

Ministerstvo a mestá podporujú princíp ,,jedna obec – jedna OZV“


Niektorým budúcim OZV sa princíp ,,jedna obec – jedna OZV“ nepáči. Foto: Shutterstock.com


Zákon o odpadoch postupne vchádza do svojej druhej fázy. Zmluvy o budúcich zmluvách s obcami sú podpísané a trh sa tým rozdelil medzi viaceré OZV.


Niektoré subjekty z radov budúcich OZV odpadového hospodárstva už po prvých mesiacoch uvedenia zákona do praxe,  žiadajú o novelizáciu zákona o odpadoch a vyslovujú svoj nesúhlas s princípom ,,jedna obec – jedna OZV“.

Zavedením princípu „jedna obec-jedna OZV“ v novom zákone o odpadoch sa má sprehľadniť systém odpadového hospodárstva, zjednodušiť kontrola pri vykazovaní množstiev odpadov a zabrániť fiktívnemu a viacnásobnému vykazovaniu množstiev odpadov vyzbieraných v samosprávach. Jednoducho povedané, nový zákon má priniesť väčší poriadok do odpadového hospodárstva a lepšie triedenie na úrovni obce i obyvateľstva.  Potvrdzujú to aj slová hovorkyne MŽP SR. ,,Dôležitosť princípu „jedna OZV pre obaly  jedna obec“, je podľa ministerstva v tom, že praktický výkon triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov – papiera, plastu, kovov a skla bude transparentne zabezpečovaný. Považujeme za nereálne, aby na území jednej obce pôsobilo počas roka viacero OZV – musel by byť rozmiestnený dvojnásobný (viacnásobný) počet zberných nádob, pričom už dnes je problémom, kam ich v obciach umiestniť,” uviedla hovorkyňa MŽP SR, Petra Stano Maťašovská. Podľa ministerstva by zmena tohto princípu mohla priniesť aj ďalšie neriešiteľné situácie.

Čo by zrušenie princípu znamenalo v praxi?

Ak by obec uzatvorila viacero zmlúv s viacerými OZV, tie by mohli začať selektovať druhy odpadov podľa finančnej náročnosti ich zberu a mohlo by sa stať, že obci by niektoré komodity ostali neuhradené.  To znamená, že OZV by uhradila  obci iba taký druh odpadu, takú komoditu, ktorá je pre ňu finančne výhodná a ostatné, ktorých zber je drahý, by si obec musela zaplatiť sama. “Zodpovednosť za  triedený zber by opäť nebola adresná a subjekty by si ju medzi sebou mohli presúvať. Systém by sa opätovne priblížil k doteraz fungujúcemu obchodu s potvrdeniami a cieľ zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu by sa nenaplnil,” uviedol Miroslav Jurkovič, výkonný riaditeľ Slovenského priemyselného združenia pre obaly a životné prostredie.  

Obciam a mestám jedna zmluva stačí

Po niekoľkomesačných vyjednávaniach a podpisovaní zmlúv o budúcich zmluvách, si obce a mestá uvedomili, že mať jednu zmluvu znamená menej administratívy, jednoduchšiu komunikáciu a priamu zodpovednosť jednej OZV za úhradu triedeného zberu. Ich vyjadrenia to potvrdzujú.

,,Vyhovuje nám to. Určite je ľahšie komunikovať a riešiť veci s jedným partnerom, ako sa dohadovať s viacerými,” vyjadrila sa pre náš portál Erika Sagová, hovorkyňa Mestského úradu mesta Trenčín. Súhlasne sa vyjadril aj primátor Žiliny, Igor Choma. “Áno, systém nám vyhovuje,” zdôraznil. Pozitívne vyjadrenie poskytlo aj mesto Prievidza. “Systém je nastavený dobre. Snahou nového zákona o odpadoch bolo docieliť sprehľadnenie celého systému nakladania s odpadmi ako aj vykazovanie množstiev odpadov a ich zhodnotenie a zamedziť duplicitnému vystavovaniu potvrdení,” hodnotí hovorca mesta Michal Ďureje. Výhody vidí aj mesto Martin. ,,Vďaka spolupráci s jednou OZV a  zmluvným partnerom pre komunálny odpad sa nám darí riešiť problémy k spokojnosti obyvateľov mesta Martin, o čom svedčí aj pozitívna spätná väzba,” vyjadrila sa Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin.

Zmeny v zákone týkajúce sa „jednej obci a jednej OZV“ zatiaľ zrejme nechystá ani ministerstvo. ,,Nateraz nevidíme dôvod na zmenu nastavených pravidiel, ktoré prináša nový zákon o odpadoch a ktoré rešpektujú subjekty pôsobiace v danej oblasti a pripravujúce sa na nový systém už takmer rok,” dodáva na záver Petra Stano Maťašovská, hovorkyňa MŽP SR.

Zákon ponechal obciam voľnosť, keďže každá obec môže k 31. decembru kalendárneho roka vypovedať zmluvu s OZV bez udania dôvodu, čo zabezpečuje dostatočnú flexibilitu systému. 

Autor: (sz)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.10.2016
Krčmy musia mať uzatvorené zmluvy so zberovými spoločnosťami
„Zrejme využívajú aj naše kontajnery,“ reagoval starosta Lovinobane Ing. Marián Lenhard na otázku, či krčmy, potraviny a ďalší podnikatelia v obci vynášajú odpad do kontajnerov určených len občanom. „Navyše si podľa mňa ani nie sú vedomí, že majú mať uzatvorené zmluvy so zberovými spoločnosťami.“
viac
24.11.2016
Čo bude s obcami a mestami, ktorým OZV vypovedali zmluvy?
Ešte koncom septembra sa dve najväčšie organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK a NATUR-PACK (spolu vyše 92 percent na trhu OZV) rozhodli od januára 2017 vypovedať alebo neobnoviť zmluvy o ďalšej spolupráci s niektorými obcami a mestami.
viac
12.02.2018
Ako vzdelávajú obyvateľstvo jednotlivé slovenské OZV
Organizáciám zodpovednosti výrobcov pre obaly i neobaly sme položili otázky o ich propagačných a vzdelávacích aktivitách v zazmluvnených obciach a mestách. Tak ako im to vyplýva zo zákona o odpadoch. Z ôsmich OZV s platnými autorizáciami odpovedalo šesť. Neodpovedali OZV E-cycling a OZV RECobal.
viac
13.08.2019
Pomôže povinné váženie odpadu samosprávam dostať ho pod kontrolu?
V máji 2019 zverejnilo Ministerstvo životného prostredia návrh novely zákona o odpadoch (návrh doplnenia §16 o nový odsek 10) s formuláciou, podľa ktorej budú mať zberové spoločnosti povinnosť zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %