Sobota 06.06.2020
Dnes má meniny 
Norbert
°C
18.09.2019 07:05

Vezmi si ma! Vyzývajú výrobcovia obyvateľov na boj s voľne pohodeným odpadom


Snímka z prezentácie projektu „Vezmi si ma“.


Prieskum iniciovaný najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK zisťoval počas mesiacov júl a august, ako vnímajú situáciu s odpadmi slovenské mestá a obce.


Zámerom bolo identifikovať, v čom majú obce najväčšie problémy, ale zároveň aj vyzdvihnúť existujúce dobré príklady spolupráce s miestnymi občianskymi združeniami. Výsledky prekvapili aj zainteresovaných: približne 40 % zapojených obcí má problém s tzv. litteringom, teda voľne pohodeným odpadom. Prieskum tak odštartoval kampaň Vezmi si ma, ktorej hlavným cieľom je prepojiť a podporiť existujúce iniciatívy, ktoré proti litteringu bojujú.

Nechceme čakať na to, čo povie Brusel. Ideme bojovať proti litteringu už teraz

„Projekt Vezmi si ma sme iniciovali v mene výrobcov, ktorých zastupujeme preto, lebo chceme ukázať, že aj výrobcom záleží na prostredí, v ktorom žijeme,“ vysvetľuje zámer projektu Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK. Dnes sú výrobcovia aj podľa zákona zodpovední za svoje výrobky od ich vzniku, až do ich spracovania, keď sa z nich stane odpad. Európska únia však chystá legislatívu, na základe ktorej budú výrobcovia finančne zodpovedať aj za tie výrobky, ktoré budú voľne pohodené ako odpad. „My nechceme čakať, kým sa z toho stane povinnosť z Bruselu, ale rozhodli sme sa konať proaktívne. Zároveň nechceme konkurovať už existujúcim projektom. Naším cieľom je spojiť a podporiť to, čo tu už je a reálne v našich obciach a mestách funguje,“ dodáva Kretter.

Obce trápi voľne pohodený odpad aj nedostatočné triedenie

V lete oslovil ENVI - PAK všetky obce a mestá, ktoré má v súčasnosti zazmluvnené. Z 1323 sa aktívne zapojilo 497. Takmer 40 % z nich uviedlo, že má problém s voľne pohodeným odpadom na svojom území. Ide predovšetkým o malé vidiecke obce do 1 000 obyvateľov a samosprávy v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.

Ďalším veľkým problémom pre viac ako dve tretiny samospráv je nedostatočné triedenie odpadu obyvateľmi. Polovica zúčastnených obcí v prieskume dokonca uviedla riešenie nedostatočného triedenia odpadu svojimi občanmi ako prioritu v oblasti odpadového hospodárstva.

Aktívne sú hlavne väčšie mestá

Napriek tomu, že obce pociťujú problémy s triedením aj voľne pohodeným odpadom, len necelá polovica spomedzi oslovených samospráv realizovala v uplynulých troch rokoch projekt zameraný na riešenie problému s odpadom. Najaktívnejšie sú obce predovšetkým z Bratislavského a Trenčianskeho kraja, resp. samosprávy s viac ako 10 000 obyvateľmi. Zhruba tretina z nich pri organizácii podujatí zameraných na problémy s odpadom spolupracovala aj s neziskovými organizáciami alebo občianskymi združeniami.

Najčastejšou aktivitou bolo upratovanie organizované samotnou obcou, ale aj vzdelávanie o nakladaní s odpadom, prípadne svojpomocné upratovanie občanov. Zaujímavosťou je pomerne vysoký podiel akcií realizovaných miestnymi školami. Pre riešenie problému s voľne pohodeným odpadom využívajú oslovené obce predovšetkým akcie organizované miestnou samosprávou alebo edukáciu obyvateľov. Je to zrejme tak aj preto, že iba v približne 9 percentách obcí vedia zodpovední pracovníci samosprávy o organizáciách alebo združeniach, ktoré sa venujú riešeniu problémov s odpadmi.

Kampaň podporujú aj známe osobnosti

„Zistili sme, že pre obce je na organizovanie akcií zameraných na riešenie problému s odpadom najvhodnejšia jar a potom jeseň. Preto spúšťame kampaň už teraz a budúci rok chceme pokračovať,“ uvádza Kretter. A v čom kampaň spočíva? „Na začiatok sme vybrali tri mestá: Diakovce na západe, Považskú Bystricu v strede a Humenné na východe Slovenska. Všetky tieto mestá uviedli, že majú problém s voľne pohodeným odpadom, ale zároveň sú u nich aj aktívne organizácie, ktoré majú chuť problém riešiť. Chceme im preto dať organizačnú aj logistickú podporu a vyzvať tých, čo už sú aktívni, aby si vzali kamarátov, rodiny aj známych a tentokrát ich prišlo zbierať odpad ešte viac,“ vysvetľuje Kretter.

Ing. Daniela Sovíková, referát odpadového hospodárstva, Mesto Považská Bystrica, dodáva: „Ponuka spoločnosti ENVI - PAK zapojiť sa do aktivity Vezmi si ma nás oslovila, nakoľko sme to považovali za príležitosť zdieľať svoje skúsenosti a problémy s inými mestami v rámci Slovenska. Chceme oboznámiť širšiu verejnosť s problémami v odpadovom hospodárstve a zároveň očakávame spätnú väzbu. Týmto spôsobom súčasne získať aj lepšiu východiskovú pozíciu v snahe zlepšovať spôsob nakladania s komunálnym odpadom a rovnako zvýšiť povedomie ľudí pri separovaní a zhodnocovaní komunálneho odpadu.”

Do kampane sa zapoja aj známe osobnosti ako napr. herečka Lujza Garajová Schrameková, moderátor Michal Sabo či youtuberka Patra Bene a ďalší. „Cieľom je, aby sa časom do kampane zapojilo čo najviac miest a obcí. Na stránke www.vezmisi.ma môže ktokoľvek zistiť, či a ako je jeho obec už aktívna v tejto oblasti, a ak nie je, je tu jednoduchý návod, ako sa podobné podujatie dá zorganizovať,“ uzatvára Kretter.

O ENVI - PAK

OZV ENVI - PAK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkov v zmysle rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnotenie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

Autor: (ts-ENVI-PAK, Mgr. Jana Sásfaiová)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.05.2016
Ministerstvo a mestá podporujú princíp ,,jedna obec – jedna OZV“
Zákon o odpadoch postupne vchádza do svojej druhej fázy. Zmluvy o budúcich zmluvách s obcami sú podpísané a trh sa tým rozdelil medzi viaceré OZV.
viac
20.12.2016
Denne posúvame odpadovú gramotnosť, aby Slováci triedili viac
Od septembra zatiaľ preškolených 206 základných a 234 materských škôl – taká je bilancia organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK o ozrejmovaní správneho separovania odpadov v slovenských domácnostiach a všetkého čo s tým súvisí.
viac
12.02.2018
Ako vzdelávajú obyvateľstvo jednotlivé slovenské OZV
Organizáciám zodpovednosti výrobcov pre obaly i neobaly sme položili otázky o ich propagačných a vzdelávacích aktivitách v zazmluvnených obciach a mestách. Tak ako im to vyplýva zo zákona o odpadoch. Z ôsmich OZV s platnými autorizáciami odpovedalo šesť. Neodpovedali OZV E-cycling a OZV RECobal.
viac
23.04.2020
Projekt Vezmi si ma: Komunálny odpad do prírody nepatrí
Počas prechádzok v prírode, ktoré nám dnešný život – skomplikovaný koranavírusom – dovoľuje, je možné zmysluplne využiť čas aj tak, že vyčistíme okolie od porozhadzovaných odpadkov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.83 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.40 %