Streda 19.01.2022
Dnes má meniny 
Drahomíra, Mário
°C
12.01.2022 10:25

Medzi štátmi EÚ rastie preprava recyklovateľného odpadu


Ilustračná snímka.


Celkovú ročnú hodnotu recyklovateľného odpadu, ktorý členské štáty EÚ prepravovali v roku 2020 do iných členských štátov (EÚ) na spracovanie, vyčíslila Európska environmentálna agentúra (EEA) na sumu 12,2 miliardy eur.


Medzi premiestňovanými položkami dominujú železné kovy, ktoré tvoria 69 percent z celkovej hodnoty. Samotná preprava recyklovateľného odpadu podľa EEA medziročne rastie, pričom za najväčšieho vývozcu mimo svoje hranice je považované Francúzsko.

Výhody vývozu v rámci EÚ

EEA konštatuje, že viac ako 90 percent nie nebezpečného odpadu, vyprodukovaného v štátoch EÚ, je spracovávaného už v krajinách svojho vzniku. V kontexte vplyvu jednotného trhu EÚ to znamená, že táto výhoda sa – zjednodušene povedané – prejavuje a prejaví pri vytváraní vhodných príležitostí pre využívanie nových recyklačných technológií, zabezpečovaní bezpečnosti dodávok a podobne. Teda ako záruka či poistka nižších cien druhotných surovín.

Čo čaká SR?

Slovensko plánuje zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu (KO) na 50 percent do roku 2024 a už do roku 2026 na 55 percent. V roku 2030 chceme recyklovať 60 percent KO.

Údaje Štatistického úradu SR, ale aj analýzy komunálneho odpadu, ktoré vykonáva najväčšia z organizácií zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, potvrdzujú, že od prijatia zákona o odpadoch nerastie len samotný triedený zber, ale aj množstvo zrecyklovaných vytriedených zložiek. Kým pred zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) v roku 2015 sa zrecyklovalo približne 14,9 percent vyzbieraného komunálneho odpadu, v roku 2020 to bolo 42,2 percenta!

 

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.12.2020
Bioodpad netriedime rovnako zodpovedne ako papier, sklo, plasty a kovy
Množstvo vytriedeného papiera, plastov, skla, kovových obalov a nápojových kartónov vzrástlo v roku 2019 oproti predchádzajúcemu roku o 44 852 ton. Ide o tie zložky, ktorých zber a ďalšie nakladanie s nimi uhrádzajú obciam výrobcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výroby (OZV).
viac
29.03.2021
Správa o výsledku kontroly NKÚ - plastový odpad
Kontrolóri najvyššieho kontrolného úradu vykonali v oblasti odpadového hospodárstva ďalšiu z dôležitých kontrol, ktorou nadviazali na kontroly dodržiavania zákonných povinností vyplývajúcich z legislatívy v odpadovom hospodárstve v predchádzajúcich obdobiach.
viac
19.05.2021
Čo si od systému ISOH sľubuje MŽP SR a čo organizácie zodpovednosti výrobcov?
Envirorezort ešte začiatkom januára 2020 ústami vtedajšieho ministra Lászlóa Sólymosa avizoval, že Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) bude dokončený začiatkom roka 2021. Nie je.
viac
03.01.2022
Podiel triedenia odpadov rastie, skládkovanie kleslo pod 50 percent
V roku 2020 prvýkrát skončila na skládkach menej ako polovica komunálneho odpadu (49,7 percenta). Potvrdzujú to výsledky Štatistického úradu SR a Eurostatu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.63 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.59 %