Piatok 03.12.2021
Dnes má meniny 
Oldrich
°C
27.08.2021 01:50

Likvidácia toxickej skládky v Strážskom zatiaľ nie je na programe


Sklad nezabezpečených sudov s PCB látkami v areáli Chemko Strážske. (Zdroj: TASR)


Likvidáciu envirozáťaže v Strážskom si súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení stanovila v rámci envirotém za svoju prioritu.


Aj napriek tomu, že kontaminácia pôdy polychlórovanými bifenylmi (PCB) je spomedzi troch lokalít s prítomnosťou sudov s toxickými látkami z výroby z bývalého štátneho podniku Chemko Strážske vo zvernici Orlová najvyššia pri takzvanom "prameni" vyvierajúcom spod skládky, sanácia skládky zatiaľ nie je na zozname záchranných prác. Vyplýva to zo zmluvy o partnerstve medzi rezortom vnútra a Slovenskou technickou univerzitou (STU) pri plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády k riešeniu krízovej situácie v Strážskom.      

Ako preukázala analýza pôdnych vzoriek odobratých na viacerých miestach susediacich s areálom bývalého štátneho podniku realizovaná Geoanalytickým laboratóriom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi, pôda pri "výmoku" zo zahrnutej skládky vo zvernici prekročila limit obsahu PCB v pôde 1317-násobne. Pri výmoku z bývalej teplárne je prekročenie 93-násobné, pri takzvanej ošipárni 12-krát väčšie.       

Dôvodom, prečo sa sanačné práce v rámci prvej etapy záchranných prác, na ktorej príprave sa aktuálne pracuje, majú týkať len odstránenia sudov s toxickým odpadom z objektov teplárne a ošipárne, má byť nízka koncentrácia PCB vo vode vytekajúcej spod skládky. "Rozbory vytekajúcich látok preukázali, že pri aktuálnej výdatnosti prameňa by sa za 100 rokov dostalo do okolia 7,8 gramu PCB, preto sa celé asanovanie skládky, vybagrovanie, separácia sudov s chemickým odpadom a odvezenie, v tomto štádiu riešenia krízovej situácie nepredpokladá," skonštatovali odborníci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.       

Podľa nich sa však zároveň zo skládky s rozlohou približne 2100 – 2500 štvorcových metrov s odhadovaným množstvom 25.000 až 70.000 ton zakopaného toxického odpadu vyplavujú i látky, ktorými sa dosiaľ "niekto zaoberal". Súčasťou prvej etapy sanačných prác tak má, spolu s odstránením skorodovaných sudov z objektov teplárne a ošipárne a zaizolovaním oboch stavieb, byť aj odobratie vzoriek z viacerých miest skládky a ich rozbor. Na základe jeho výsledkov odborníci aktuálne uvažujú nad dvomi spôsobmi ďalšieho riešenia. Okrem vykopania a odstránenia sudov hovoria i o možnosti vybudovania filtračného systému na čistenie vody vytekajúcej z prameňa. V rámci prvej etapy odporúča STU prameň ohradiť, aby k nemu nemala prístup zver žijúca vo zvernici.      

Najdôležitejšie v rámci riešenia mimoriadnej situácie je podľa STU odstrániť sudy s toxickým odpadom z objektu ošipárne, ktorý je v zlom technickom stave. Objekt teplárne, kde je uložených viac ako 5000 sudov s toxickým odpadom, sa má sanovať ako druhý.      Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu začiatkom roka 2019 aj majiteľ susedných pozemkov. Od začiatku roka 2020 má riešeniu envirozáťaže pomôcť vyhlásená mimoriadna situácia, v rámci ktorej má ministerstvo vnútra zrealizovať odstránenie sudov s toxickými látkami. Na sanácii envirozáťaže sa podieľajú aj rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva.       

Likvidáciu envirozáťaže v Strážskom si súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení stanovila v rámci envirotém za svoju prioritu.    

 

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.03.2017
Lepšie nastavenie reforiem na Slovensku
Operačný program Efektívna verejná správa zaviedol v programovom období 2014 - 2020 nový prvok do správy eurofondov. Po dohode s Európskou komisiou vypĺňajú všetky verejné inštitúcie uchádzajúce sa o zdroje reformný zámer.
viac
11.05.2017
Na vybraných orgánoch štátnej správy pribudnú analytické útvary
Na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy chýbajú analytické útvary, s podporou Európskej únie ich však zriadia. Umožní to národný projekt „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“.
viac
13.02.2020
Úrady budú na Zemplíne preverovať bezpečnosť živočíšnych produktov
Zdravotnú bezpečnosť živočíšnych produktov z domácich chovov v oblastiach, kde sa na Zemplíne predpokladá zvýšená kontaminácia PCB látkami, preveria úrady.
viac
27.10.2020
APVV chce posilniť účasť SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) sa chce prostredníctvom programu Posilnenie účasti Slovenskej republiky v európskej spolupráci vo výskume a vývoji zamerať najmä na podporu účasti Slovenska v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027 Horizont Európa.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.68 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.59 %