Sobota 27.11.2021
Dnes má meniny 
Milan
°C
28.10.2021 11:00

Komuniké z 13. rokovania Predsedníctva ZMOS


Snímka, zdroj: ZMOS


Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na 27. októbra 2021 v poradí 13. rokovanie Predsedníctva ZMOS, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch hotela SOREA REGIA v Bratislave. Jeho spravodajcom bol Peter Vajda, člen predsedníctva a starosta obce Nededza.


Informáciu o plnení uznesení Predsedníctva ZMOS predložil predseda ZMOS Branislav Tréger. Informáciu o plnení uznesení Predsedníctva ZMOS zobrali jeho členovia na vedomie. Predseda ZMOS tiež predložil informáciu k rozpracovaniu záverov 31. snemu ZMOS, ktorú Predsedníctvo ZMOS tiež zobralo na vedomie a zároveň vyjadrilo podporu organizovaniu petície za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby.

Predsedníctvo ZMOS tiež odporúča Rade ZMOS: 

a) Rade ZMOS informáciu prerokovať a schváliť, 

b) odborným sekciám Rady ZMOS participovať na plnení priorít a uznesenia schválených delegátmi 31. snemu ZMOS. 

Návrh novely stavebného zákona uviedol Martin Chren, starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov a zároveň riaditeľ expertného tímu na prípravu tejto legislatívy. Predsedníctvo ZMOS zobralo informáciu na vedomie a odporúča rokovať o predloženej novele stavebného zákona s príslušnými orgánmi ústrednej štátnej správy, ďalšími dotknutými orgánmi a s ostatnými sociálnymi partnermi. 

Informáciu k poslaneckej novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Predsedníctvo ZMOS zobralo na vedomie, pričom vyjadrilo nesúhlas s pripravovanou novelou a žiada Národnú radu Slovenskej republiky, aby o takto predloženom zákone nerokovala. 

V poradí ďalším bodom rokovania boli rozvojové zámery DEUS, ktoré predložila Kataréna Lešková, riaditeľka Združenia DEUS. Predsedníctvo ZMOS zobralo na vedomie informáciu o stratégií rozvoja IS DCOM pre roky 2021 – 2023 a odporúča Rade ZMOS informáciu prerokovať a schváliť.

Predsedníctvo ZMOS sa tiež venovalo príprave nového programového obdobia 2021 - 2027. Pri tejto problematike odporúčalo zaslať stanovisko ZMOS k príprave nového programového obdobia 2021 - 2027 predsedovi vlády SR a Európskej komisii a iniciovať stretnutie s predsedom vlády. 

Predsedníctvo zobralo na vedomie informáciu o účasti ZMOS na 1. zasadnutí pracovnej skupiny k reštartu Slovenského pozemkového fondu a informáciu o Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, pričom žiada iniciovať rokovanie s vecne príslušnými rezoretmi k opatreniam a príležitostiam plánu.

Autor: (ts-ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
06.07.2016
V Bratislave dnes odštartovali verejné podujatia bohaté na inovácie
V súvislosti s blížiacim sa 7. európskym samitom regiónov a miest 8. – 9. júla v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ, si hlavné mesto pre svojich občanov aj návštevníkov pripravilo bohatý kultúrno-spoločenský program v Starej tržnici pod názvom Bratislava uvádza POHYB. INOVÁCIE. SPOJENIA..
viac
30.06.2020
Komora obcí rokovala o pozemkoch, poľnohospodárstve aj financiách
V pondelok 29. júna 2020 sa v Kongresovej sále hotela Patria uskutočnilo rokovanie Komory obcí, ktoré sa zameralo na viaceré témy dotýkajúce sa nielen celej samosprávy, ale aj samotných obcí.
viac
18.12.2020
Komuniké zo 7. rokovania Predsedníctva ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal na včerajší deň (17. 12) v poradí 7. rokovanie Predsedníctva ZMOS. Kľúčovými témami boli ekonomika, eurofondy aj aktuálna legislatíva.
viac
21.10.2021
Predsedníctvo ZMOS bude rokovať aj o stavebnej legislatíve
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal v poradí 13. zasadnutie Predsedníctva ZMOS na stredu 27. októbra 2021. Medzi bodmi rokovania bude dominovať návrh stavebnej legislatívy, eurofondy aj rozpracovanie priorít 31. snemu ZMOS.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.60 %