Piatok 29.05.2020
Dnes má meniny 
Vilma
°C
25.04.2020 05:10

Financovanie komunálu je nastavené na zmeny


Ilustračná snímka: (red).


Združenie miest a obcí Slovenska sa pýtalo starostov a primátorov na financovanie komunálu. Postoje starostov a primátorov reflektujú na potrebné zmeny.


Terajší systém vyhovuje

Starostovia a primátori zaradení do prieskumu ZMOS okrem iného odpovedali na otázku: „Aký je podľa Vás súčasný systém financovania samosprávy prostredníctvom výnosu z dane z príjmu fyzických osôb?“ Úplne, alebo čiastočne vyhovujúci je pre 76,8 % opýtaných. Za nevyhovujúci ho považuje 11,2 % respondentov a rovných 12 % sa nevedelo vyjadriť.

Vidíme ďalšie príležitosti

Rozšírenie príjmov samospráv o podiel z výnosu dane z príjmu právnických osôb považuje 31,9 % respondentov za nevyhnutný a ďalších 54,5 % to považuje za vhodnú úvahu. Inými slovami 86,4 % starostov a primátorov odpovedajúcich v prieskume je naklonené rozšíreniu príjmov samospráv o podiel z tejto dane. Túto úvahu považuje na nepodstatnú a zbytočnú 2,8 % a zvyšných 10,8 % sa nevedelo k téme vyjadriť. Starostovia a primátori preto vo vzťahu k podielu z výnosu dane z príjmu právnických osôb vidia ďalšie možnosť finančného posilnenia komunálu.

Digitálna daň ako téma blízkej budúcnosti

Štáty v krajinách Európskej únie stále viac orientujú svoju pozornosť na tzv. digitálnu daň, čo je vzhľadom na informatizáciu a digitalizáciu užitočné východisko. V tejto súvislosti sme sa štatutárov samospráv pýtali na ich postoj k digitálnej dani. Požiadali sme ich o priradenie svojho postoja k téze: Považujete možnosť financovať činnosť samosprávy aj prostredníctvom výnosu dane z príjmu právnických osôb za: vhodnú úvahu (odpovedalo 38,4 %), nevyhnutnú (uviedlo 7,6 %), o digitálnej dani nemám potrebné informácie (konštatovalo 34,7%), neviem sa vyjadriť (odpoveď 17,6 %), nepodstatná a zbytočná ( postoj 1,7 %).

Máte zavedený poplatok za rozvoj?

Na veľmi konkrétnu otázku reagovalo 62,3 % respondentov postojom – nemáme, a ani neuvažujeme nad jeho zavedením. Celkovo 23,8 % starostov a primátorov sa vyjadrilo, že poplatok za rozvoj nemajú zavedení, ale uvažujú o tom. Poplatok je súčasťou príjmových možností samospráv podľa 7,7 % opýtaných s tým, že buď je zavedený pre celú samosprávu, alebo na časti jej územia. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť 6,1 % respondentov.

Prieskum zameraný aj na tieto otázky realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v čase od 2. marca 2020 do 10. apríla 2020 na vzorke 466 respondentov. Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny. Tieto a ďalšie dáta získané z prieskumu budú zároveň využité pre pripravovanú analytickú štúdiu ZMOS, ktorá sleduje alternatívne financovanie municipálneho rozvoja a je realizovaná v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
17.01.2019
Prezident starostom a primátorom: Spravme z predškolskej výchovy prioritu
Slovensko zaostáva v predškolskej výchove a vzdelávaní za rozvinutými krajinami. Práve preto by táto téma mala byť prioritou. Myslí si to prezident SR Andrej Kiska, ktorý vyzval starostov a primátorov, aby prispeli k vyzdvihnutiu tejto témy.
viac
03.03.2020
ZMOS skúma financovanie komunálu
Združenie miest a obcí Slovenska začalo v pondelok (2. 3.)s ďalším prieskumom. Sústredíme sa na postoje starostov a primátorov k financovaniu samospráv. Prieskumom kvantifikujeme postoje štatutárnych predstaviteľov samospráv k súčasnému financovaniu a tiež alternatívnym formám financovania komunálu.
viac
06.05.2020
Rozpočet je nástroj riadenia miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume sústredilo na vnímanie rozpočtov komunálu. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy. Pre veľkú skupinu starostov a primátorov predstavuje aj nástroj finančného riadenia.
viac
07.05.2020
Externé zdroje na financovanie komunálnych potrieb
Samosprávy na financovanie svojich zámerov a investičných potrieb okrem vlastných finančných prostriedkov využívajú aj eurofondy. Združenie miest a obcí Slovenska sa však v prieskume zameralo na pomerne širokú paletu ostatných externých zdrojov financovania.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.87 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %