Nedeľa 13.06.2021
Dnes má meniny 
Anton
°C
05.06.2021 09:00

ENVI-PAK - organizácia zodpovednosti výrobcov - odpovedá na vaše otázky


ENVI-PAK - Radíme s odpadmi


Ak potrebujete poradiť v oblasti odpadov, píšte na adresu komunikacia@envipak.sk.


Na základe akých údajov OZV prideľuje počty kontajnerov k bytovkám?

Pridelenie počtu  nádob (kontajnery, vrecia) v konkrétnej obci všeobecne závisí od počtu obyvateľov  danej obce a taktiež od množstva vyzbieranej zložky komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok prostredníctvom zberných nádob resp. vriec v obci. Medzi zložky komunálneho odpadu, patria komodity: papier, plasty, sklo, kovové obaly a kompozitné obaly na báze lepenky. Podľa vzorca stanoveného vo vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch sa každoročne vypočítajú štandardy zberu, ktoré hovoria o tom, či sa počet nádob a frekvencia zvozu zvýši, zníži alebo ostane zachovaná. Docieli sa tým efektivita triedeného zberu – zberné nádoby sa využívajú optimálne a zberové autá, ktoré nádoby vyprázdňujú, nechodia poloprázdne. Pri bytových domoch záleží, koľko domácností je obývaných v danej bytovke a taktiež v okolitých bytovkách. Dôležité je aj to, kde sa nachádza najbližšie zberové miesto s kontajnermi. Najpresnejšie informácie získate vždy na konkrétnom miestnom úrade, alebo vo všeobecnom záväznom nariadení obce.

Máte takú obec, ktorá má zavedený vrecový zber na všetky zložky? Akým spôsobom sa obyvatelia rodinných domov dostanú k prázdnym vreciam?

Áno, organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK zastupuje viacero obcí, ktoré majú zavedený iba vrecový zber. Sú to najmä obce, v ktorých sa nenachádza komplexná bytová výstavba, ale iba individuálna bytová výstavba = rodinné domy. Vtedy sa preferuje vrecový zber, nakoľko je efektívnejší a najmä čistejší. Obyvatelia rodinných domov sa k prázdnym vreciam môžu dostať viacerými spôsobmi, vždy to závisí na dohode príslušnej OZV s danou obcou a so zberovou spoločnosťou. Najčastejšie ich zberová spoločnosť pri zbere vyprázdni a neporušené vrece vráti alebo ich zberová spoločnosť mení spôsobom kus za kus počas zberu, prípadne si nové vrecia obyvatelia obce vyzdvihnú na obecnom úrade.

Ak potrebujete poradiť v oblasti odpadov, napíšte nám, prosím, na adresu komunikacia@envipak.sk.

Autor: Autor: (ENVI-PAK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.04.2016
Žiadosti o autorizáciu podané. Najväčší podiel na trhu získal ENVI - PAK
Obce a mestá mali na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve so žiadateľom o autorizáciu na činnosť OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov) čas do 31. marca 2016. Po tomto termíne, v prípade, že obec či mesto zmluvu neuzatvorili, putovali do zlosovania.
viac
28.02.2017
OLO začalo s distribúciou hnedých kontajnerov na bioodpad
Bratislavská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začala v hlavnom meste s distribúciou hnedých kontajnerov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad. Distribúcia kompostérov sa začne v marci.
viac
03.01.2019
Zber nápojových kartónov priniesol ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne 2500 eur
Základná škola na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne sa stala absolútnym víťazom súťaže v zbere použitých nápojových kartónov. Súťaž pre žiakov desiatich základných škôl v Nitre, Banskej Bystrici a v Trenčíne podporili občianske združenie Envi–Pak a Tetra Pak.
viac
08.01.2020
V B. Bystrici by v tomto roku malo pribudnúť 160 polopodzemných kontajnerov
Zber vianočných stromčekov od nádob na zber komunálneho odpadu sa v Banskej Bystrici začal už 6. januára a až do 9. februára sa budú zbierať raz týždenne. Od 10. februára priebežne podľa potreby.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.78 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.60 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %