Pondelok 02.10.2023
Dnes má meniny 
Levoslav
°C
24.10.2020 12:23

Dôležité usmernenie k dobrovoľníkom počas testovania


Plagát - výzva


Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií informovala ZMOS, že pri plošnom testovaní sa stretávajú s nesprávnym označením osôb, ktoré pomáhajú pri zabezpečení jeho úspešného a hladkého priebehu, na čo je potrebné dbať pri rozlišovaní medzi dobrovoníckou zmluvou a dohodou o vykonaní práce.


Preto ponúkajú stručné vysvetlenie rozdielov:

Dobrovoľník = osoba, ktorá na na základe svojho slobodného rozhodnutia, bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť. Túto činnosť nevykonáva ako súčasť svojich pracových alebo služobných povinností vyplývajúcich zo zákona, pracovnej zmluvy  alebo v rámci svojej živnosti. Na túto osobu sa vzťahu Zákon o dobrovoľníckej činnosti 406/2011. Môžete s ňou uzatvoriť zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, ale nemôžete jej za činnosť zaplatiť odmenu. Dobrovoľníkovi by ste ale mali poskytnúť zaškolenie a nevyhnuté pracovné pomôcky.

Osoba pracujúca dobrovoľne za finančnú odmenu = nie je to dobrovoľník, aj keď sa zúčastňuje aktivít dobrovoľne, t. j. nikto jej to nenariadil. Osobe platíme za jej činnosť a musí mať s nami uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej jej túto odmenu vyplatíme. Najjednoduchšie je uzatvoriť s touto osobou dohodu o vykonaní práce alebo obodbnú zmluvu, ktorou vytvárame s osobou pracovnoprávny vzťah alebo zmluvu o dielo, prípadne mandátnu zmluvu. A tieto sa riadia Zákonníkom práce, Občianskym zákonníkom alebo Obchodným zákonníkom.

Autor: Zdroj: ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
12.07.2016
Trnava a pätnásť obcí sa dohodli na spoločných témach a oblastiach rozvoja
V Trnave sa 2. júla uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava. Cieľom združenia je vytváranie podmienok na spoluprácu 15 obcí a Trnavy pri integrovaných projektoch a iných spoločných projektoch a rozvojových aktivitách územia.
viac
16.11.2016
Rada ZMOS riešila aj skládkovanie a zrušenú výzvu
Pripravovaná novela zákona, ktorá hovorí o tom, že by sa malo čo najmenej odpadov ukladať na skládky a viac separovať, bola jedným z predmetov rokovaní Rady Združenia miesta a obcí Slovenska v Štrbskom Plese, ktorá zasadala 7. a 8. novembra.
viac
25.04.2017
Bratislava chce vyhlásiť tender na verejné osvetlenie do konca mája
Verejnú súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave chce hlavné mesto vyhlásiť do konca mája. Lehotu na predkladanie ponúk predpokladá do konca augusta a ukončenie verejného obstarávania do konca tohto roka.
viac
23.03.2022
ZMOS apeluje na premiéra, ministerstvá neplnia zmluvu
Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na predsedu vlády Eduarda Hegera. Dôvodom je neplnenie dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Problémom sú financie na odmeňovanie v prenesenom výkone štátnej správy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.14 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.93 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %