Sobota 27.11.2021
Dnes má meniny 
Milan
°C
20.10.2021 08:50

Do prerozdeľovania obecných financií sa aktívne zapoja aj občania


Ilustračná snímka - OcÚ Beluša


Nápadov, ako z mála urobiť veľkú vec je viac ako dosť. V obci Beluša sa to jej občanom umožní vďaka participatívnemu rozpočtu. Na septembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel participatívneho rozpočtu obce Beluša.


„Je to nástroj samosprávy, ktorý podporuje aktívne zapojenie obyvateľov do prerozdeľovania časti verejných zdrojov obce a rozvoja obce. Cieľom obce Beluša je zvýšiť účasť obyvateľov obce na verejných rozhodnutiach samosprávy a priblížiť jej fungovanie širokej verejnosti. Tvoríme priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v obci,“ opisuje zámery participatívneho rozpočtu v Beluši Mgr. Patrik Štrbák, prednosta Obecného úradu v Beluši.

V danom kalendárnom roku obyvatelia obce postupom podľa VZN navrhnú, predložia a vyberú projekty, ktoré majú byť realizované z rozpočtu obce, pričom výdavky na víťazné projekty nesmú prevyšovať sumu schválenú na príslušný kalendárny rok v rozpočte obce, t.j. 2000 € na jeden z podporovaných projektov.

Každý ročník PR sa začína vyhlásením a zverejnením výzvy, ktorá obsahuje objem finančných prostriedkov schválených v príslušnom rozpočtovom roku, harmonogram a spôsob hlasovania a hodnotenia projektov.

Kto sa môže o financie uchádzať? Ing. Alena Kubašová, referentka Oddelenia finančného a daní informuje, že „keďže ide o konkrétne aktivity, ktoré majú zveľadiť a skvalitniť obec Beluša, podmienkou je pre uchádzača vek 18 rokov a trvalý alebo prechodný pobyt v obci Beluša. Môže ísť o jednotlivca, skupinu, záujmové združenie, spoločenskú organizáciu, občianske združenie so sídlom v Beluši.“

Cyklus PR sa začína vyhlásením termínu prvého diskusného fóra, ktoré sa uskutoční spravidla v mesiaci január príslušného kalendárneho roka. Cieľom prvého kola verejného stretnutia je poskytnúť informácie o myšlienke a procese PR, zber nápadov a návrhov na projekty. Ich realizovateľnosť posúdi koordinátor PR s min. 2 zamestnancami Obecného úradu Beluša.

Druhé diskusné fórum je verejné, kde navrhovatelia projektov predstavia svoje návrhy Za projekty budú hlasovať iba občania Beluše elektronicky alebo fyzicky. Vybrané projekty sa budú realizovať v danom roku.

S pilotným cyklom PR začne obec Beluša od roku 2022. Už teraz ale oslovujeme Vás, všetkých Belušanov, členov záujmových a spoločenských organizácií a spolkov pôsobiacich v obci, materského centra, dobrovoľných hasičských zborov, farského spoločenstva, spoločenstiev z bytových sídlisk, hudobné skupiny, kolektívy a jednotlivcov, aby ste nepremárnili možnosť realizácie Vašich konkrétnych námetov na zlepšenie a skvalitnenie života v našej obci. Všetky informácie budú včas zverejňované na oficiálnom webovom sídle obce www.belusa.sk či sociálnom konte obce FB Beluša.

Viac informácií kparticipatívnemu rozpočtu nájdete TU.

Autor: (OcÚ Beluša)


komentáre
SHOW ALL
podobné
28.06.2016
Obecné zastupiteľstvo a platy zamestnancov obce. Užitočné rady a informácie.
Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
16.12.2016
Banskobystričania rozhodnú v participatívnom rozpočte o 30 000 eurách
Mestské zastupiteľstvo schválilo 13. decembra 2016 navýšenie participatívneho rozpočtu oproti minulým ročníkom o 10 000 eur. Do 12. januára 2017 môžu občania podávať projekty a uchádzať sa tým o podporu z participatívneho rozpočtu.
viac
29.10.2020
Aktuality z MV SR vyplývyjúce z rokovania Vlády SR
Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala aj dva poslanecké návrhy, ktoré predstavil minister vnútra Roman Mikulec. Prvý z nich sa týka zákona o verejných zbierkach a druhý zákona o obecnom zriadení.
viac
13.07.2021
Beluša vytvorí viac miest pre aktívny oddych a šport
Obdobie letných prázdnin skôr evokuje relax a zmiernenie pracovného tempa. Podľa schváleného čerpania rezervného fondu a výdavkov obecného rozpočtu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Beluši v mesiaci jún to však v najväčšej obci Trenčianskeho kraja na „uhorkovú sezónu“ nevyzerá.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.60 %