Sobota 19.09.2020
Dnes má meniny 
Konštantín
°C
08.04.2019 11:55

Budú v odpovedi i záruky na zvládnutie triedenia bioodpadu a spaľovania odpadov?


Skládka bioodpadu. Ilustračná snímka zdroj: Odpady-Portal.sk


V priebehu najbližšieho jedenapol až dvoch mesiacov pripraví envirorezort odpovede na kritiku Bruselu, prečo na Slovensku vyše 60 percent odpadov stále končí na skládkach a Slováci recyklujú len okolo 30 percent.


A zrejme aj náčrt plánu ako sa chystáme zvládnuť plnenie (respektíve neplnenie, vrátane jeho zohľadnenia) zámeru dosiahnuť do roku 2020 recyklovanie polovice komunálnych odpadov, splniť ďalšie ciele do rokov 2025 a 2030, zredukovať skládkovanie na 10 percent v roku 2035 či 65 percent odpadov zhodnocovať.

Ťažko povedať, do akej miery ešte dnes v Európe obstojí obhajovanie sa argumentom, že obratom v boji s odpadmi sa na Slovensku stalo až prijatie zákona o odpadoch v roku 2015 (vrátane riešenia skládok, zodpovednosti za triedenie komunálnych odpadov, recyklovanie atď.) a že napríklad Česká republika mala v tomto smere pred SR dvadsaťročný a západoeurópske štáty ešte vyšší náskok. Slovensko si predsa zaostávanie spôsobilo samo, aj keď ho nezavinilo súčasné vedenie envirorezortu. Fňukanie tohto druhu už v roku 2019 na pôde EÚ nezaberá...

Aké sú základné problémy zaostávania pri skládkach?

Nech človek prevracia úvahy odborníkov z ktorejkoľvek strany, na povrch vždy vypláva, že medzi v súčasnosti odskúšanými metódami zberu komunálneho odpadu a  ďalším jeho spracovaním (či nakladaním s ním) dominujú Európe dva základné spôsoby riešenia. Slovensko v obidvoch zaostáva. Ide o reálnezvládnutie triedenia biologického odpadu, ktorý u nás stále tvorí takmer polovicu všetkého komunálneho (zmesového) odpadu, a o prihlásenie sa envirorezortu (vlády) k faktu, koľko a či vôbec sme ochotní čosi navyše urobiť oproti súčasnosti, aby si Slovensko k znižovaniu podielu skládkovania pomohlo vyšším podielom spaľovania. Až po analýze a prijatí zodpovedných rozhodnutí ohľadne triedenia bioodpadov a spaľovania zmesových odpadov bude možné hovoriť o zodpovednom riešení ďalších čiastkových problémov. Vrátane hoci metódy zálohovania PET fliaš a plechoviek, rozhodnutí o zákazoch niektorých jednorazových plastov a podobne. Tieto a podobné dodatočné opatrenia možno znížia podiel skládkovania o 1-2 percentá (desiatky promile?), ale rozhodne neposunú jeho podiel z vyše 60 percent na 10 percent (r. 2035).

Biologický odpad

Zopakujme, že zmiešaný komunálny odpad, ktorý je vyvážaný na skládky alebo čiastočne likvidovaný v bratislavskej či košickej spaľovni, obsahuje takmer 50 percent netriedeného biologického odpadu. Predpokladajme, že by sa triedilo (zhodnocovalo, recyklovalo) podobné percento aké publikovala najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK, zastupujúca takmer polovicu všetkých výrobcov a predajcov na slovenskom trhu. Teda, že už v roku 2017 bolo recyklovaných 69 percent papiera a lepenky, 88 percent skla, 61 percent plastov a 64 percent kovov, ktoré nepostihol osud zmiešaného komunálneho odpadu (skládka, spálenie). V kontexte uvedených percent si položme otázku, čo by sa stalo, ak by bol bioodpad zhodnocovaný rovnako ako papier, sklo, plasty či kovy (?).Znie to neuveriteľne, ale Slovensko by sa ocitlo v spoločnosti takých západoeurópskych štátov (Nemecko, Holandsko, škandinávske krajiny), ktoré podľa názoru EÚ vzorovo nakladajú s vlastným odpadom!

Ako so spaľovňami?

„Ak sa na Slovensku naozaj do roku 2035 podarí zredukovať skládkovanie na 10 percent komunálnych odpadov a 65 percent bude materiálovo zhodnocovaných, vytvorí sa priestor pre výstavbu piatich nových spaľovní,“ povedal Obecným novinám koncom minulého roka Marián Christenko, generálny riaditeľ Kositu v Košiciach. Podľa neho by to mali byť podobne veľké spaľovne, aké dnes v Bratislave a v Košiciach likvidujú komunálny odpad. Mali by vykazovať celkovú ročnú kapacitu 500-tisíc ton. M. Christenko pri výpočte bral do úvahy, že v budúcich rokoch sa štátom EÚ postupne zúži priestor na vývoz svojho nezrecyklovaného alebo neodskládkovaného prebytočného odpadu určeného na likvidáciu v iných krajinách, podobne ako to bolo v prípade Číny.

Aj Európska komisia odporúča, aby tie jej štáty, ktoré majú problémy dosiahnuť mieru recyklácie odpadov na úrovni 50 percent do roku 2020, uvažovali o možnostiach ich likvidácie cestou spaľovania. Skutočnosťou, že spaľovanie je po skládkovaní druhou „najhoršou“ formou likvidácie odpadov, respektíve menej ekologickou ako recyklovanie, sa už často neargumentuje! Napokon by to predsa mohlo znamenať, že cestu spaľovania by museli zohľadniť či prehodnotiť aj niektoré západoeurópske štáty, ktoré však EÚ dnes radí medzi optimálne sa správajúce pokiaľ ide o riešenie likvidácie odpadov.

Následným už „podproblémom“ sa však javí, že aj po januárovom zvýšení ceny za tonu odpadu uloženého na skládku, ostáva táto viac ako dvakrát nižšia oproti tomu, koľko treba zaplatiť za likvidáciu tony v košickej alebo v bratislavskej spaľovni. Vyvážať na skládku sa teda na Slovensku - pri porovnaní s vývozom do spaľovne - stále vypláca.

 

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.07.2017
Samosprávy sa ešte môžu uchádzať o eurofondy na kompostovanie bioodpadu
Samosprávy sa ešte môžu uchádzať o eurofondy, ktoré im majú pomôcť s bioodpadom. Na obstaranie záhradných kompostérov na bioodpad produkovaný v domácnostiach je v aktuálnej výzve vyčlenených päť miliónov eur.
viac
26.11.2018
Prečo potrebuje byť systém triedenia odpadov čo najskôr stabilný?
Odborníci v nedávnej minulosti upozorňovali, že Slovensko stratilo takmer 30 rokov oproti západoeurópskym štátom a 15 či 20 oproti Česku, keď u nás až v polovici predvlaňajšieho roka začal platiť nový zákon o odpadoch.
viac
10.10.2019
Je tu čas triedenia recyklovateľných častí zmesového odpadu
Slovensko bude môcť v roku 2035 ukladať na skládky iba 10 percent komunálnych odpadov a bude musieť recyklovať 65 percent. To však podľa odborníkov znamená, že bez seriózneho zhodnotenia (triedenia) všetkých dostupných recyklovateľných druhov komunálnych odpadov to nepôjde.
viac
15.02.2020
Kde v Británii triedia bioodpad, tam produkujú menej potravinového odpadu
Každoročne o 16 kg potravinového odpadu menej vyhadzuje waleská, škótska alebo anglická rodina, ktorá triedi bioodpad. Potvrdil to päťročný britský prieskum.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.77 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.91 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.33 %