Sobota 25.05.2024
Dnes má meniny 
Urban
°C
09.03.2017 11:03

Bratislava vyzýva na trpezlivosť pri dodávaní zberných nádob a kompostérov


Ilustračná snímka: (mh).


Hlavné mesto na základe doručených žiadostí o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad spracúva a postupne vyhodnocuje všetky podané žiadosti.


Domácnostiam z rodinných domov budú pridelené nádoby na bioodpad doručené mestskou spoločnosťou OLO a. s., v čo najskoršom termíne v priebehu marca. Ide o bezplatnú službu hradenú z miestneho poplatku za komunálne odpady. Distribúcia hnedých kontajnerov a neskôr aj kompostérov bude prebiehať 6 dní v týždni - od pondelka do soboty.

„V súvislosti so zavedením tohto nového opatrenia mesto zároveň žiada všetky domácnosti, ktoré sa zapojili do systému nakladania bioodpadu zo zelene, o trpezlivosť pri dodávaní zberných nádob, ktorému predchádza zdĺhavý administratívny proces, od samotného spracovania žiadosti na magistráte cez jej zaevidovanie až po následné zaslanie žiadosti na vybavenie do spoločnosti OLO a. s. To všetko si vyžaduje istý čas potrebný k tomu,  aby bol zabezpečený požadovaný počet nádob od samotných dodávateľov na sklade a ich následný rozvoz ku svojim novým majiteľom,“ informovala Ing. Magdaléna Krajčiová, pracovníčka Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Bratislavčania z rodinných domov budú môcť bioodpad zo záhrad zbierať do piatich druhov nádob – buď v hnedej zbernej nádobe s objemom 120 l alebo 240 l, prípadne v kompostéroch s troma rôznymi veľkosťami. Keďže ide o majetok hradený z miestneho poplatku, mesto vyžaduje ich osobné prevzatie. Na tento účel OLO a. s. telefonicky kontaktuje jednotlivých žiadateľov a dohodne s nimi termín prevzatia.

Zberné nádoby prepravuje OLO a. s. počas týždňa jedným vozidlom a počas víkendov štyrmi vozidlami. Na jedno vozidlo sa nakladá 24 zberných nádob.

Rovnako ako bezplatný dovoz zberných nádob či kompostérov, aj bezplatný odvoz bioodpadu bude zabezpečovať spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a. s., pričom interval odvozu zberných nádob bude minimálne jedenkrát za 14 dní sezónne od marca do novembra. Prvé odvozy sú naplánované po 15. marci.

Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka bude povolené vhadzovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, príp. burinu. Odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky, sa nepovoľujú.

Pre tie z cca 21 000 domácností, ktoré zatiaľ o kompostovací zásobník na individuálne kompostovanie alebo zbernú nádobu s pravidelným odvozom nepožiadali, stále platí bezodkladná povinnosť vyplývajúca z novely zákona o odpadoch (platnej od 1. januára 2017). Tá zaväzuje všetky domácnosti v individuálnej bytovej výstavbe (rodinných domoch) požiadať hlavné mesto o dodanie zbernej nádoby alebo kompostovacieho zásobníka na bioodpad zo záhrad, a to zaslaním vyplnenej „Žiadosti o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“ na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu na Blagoevovej 9 (P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55).

Cieľom tohto novozavedeného opatrenia je v prvom rade dosiahnuť lepšie zhodnocovanie bioodpadu zo záhrad rodinných domov (cca 5 000 ton), z ktorého veľká časť končila v nádobách na zmesový komunálny odpad. Takýto odpad sa navyše nesmie spaľovať ani ukladať na skládky odpadu. Mesto chce apelovať najmä na to, že takýto zber je potrebný a priaznivý k nášmu životnému prostrediu a správny spôsob nakladania s odpadom prispieva ku kvalitnejšiemu životu obyvateľov v meste.

 

Autor: (hmb)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.01.2017
Obyvatelia rodinných domov v Bratislave sa musia zapojiť do zberu bioodpadu
Bratislavčania bývajúci v rodinných domoch sa musia zapojiť do zberu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý napríklad vzniká pri údržbe záhrad. Zber bude mesto realizovať bez zmeny poplatku za komunálny odpad, dotknutí obyvatelia však musia oň do konca mesiaca požiadať.
viac
28.02.2017
OLO začalo s distribúciou hnedých kontajnerov na bioodpad
Bratislavská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začala v hlavnom meste s distribúciou hnedých kontajnerov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad. Distribúcia kompostérov sa začne v marci.
viac
13.11.2017
Odvoz bioodpadu z hnedých zberných nádob potrvá do konca novembra
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob v Bratislave ukončia 30. novembra. Opätovný odvoz bude prebiehať od 1. marca 2018. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) Beáta Humeniková.
viac
05.03.2020
OLO začalo tento týždeň s odvozom bioodpadu zo záhrad
V Bratislave začala tento týždeň mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad. Realizovať ho bude do novembra v intervale raz za 14 dní.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %