Streda 08.02.2023
Dnes má meniny 
Zoja
°C
21.01.2023 04:00

Aliancia sektorových rád začína svoju činnosť


Snímka zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Novovzniknutá Aliancia sektorových rád na rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny bude zastrešovať predvídanie trendov na trhu práce, zosúladenie potrieb zamestnávateľov a vzdelávania občanov. Zakladajúcim členom za zamestnávateľov je aj Združenie miest a obcí Slovenska.


Cieľom práce Aliancie je práve zosúladiť moderné potreby zamestnávateľov a celoživotné vzdelávanie občanov tak, aby sa zvýšila ich životná úroveň, uplatniteľnosť na trhu práce a konkurencieschopnosť slovenského trhu práce.

Aliancia sektorových rád je nezávislé záujmové združenie právnických osôb. Jej zakladajúcimi členmi sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov - Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Republikovou úniou zamestnávateľov, Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy, Združením miest a obcí Slovenska, Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Spoločnými odbormi Slovenska. Ich zástupcovia spoločne podpísali zakladateľskú zmluvu spolu so stanovami Aliancie.

Na zabezpečenie svojej činnosti Aliancia zriadi sektorové rady podľa jednotlivých oblastí hospodárstva, ktorých úlohou bude najmä monitorovanie a predvídanie vývojových trendov na trhu práce, prenos poznatkov do vzdelávacieho systému, tvorba a aktualizácia Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií.

Aliancia sektorových rád bude mať aj svoju vlastnú webovú stránku, na ktorej budú všetky potrebné informácie o jej činnosti. Pre verejnosť pripravujú sériu 10 podcastov, ktoré budú prístupné na internetovej stránke ministerstva práce aj v mobilnej aplikácii Spotify. V podcastoch vystúpia zástupcovia sektorových rád, ktorí budú diskutovať o aktuálnych ohrozeniach na trhu práce, ale najmä o príležitostiach rozvoja ľudských zdrojov. Reflektovať budú aj na zmeny na trhu práce po pandémií a súčasnú ekonomickú situáciu. Odborníci budú formulovať hlavne odporúčania pre stabilizáciu na trhu práce.

Zriadenie Aliancie je v súlade s aktivitami Európskej komisie, ktorá prijala návrh, aby sa rok 2023 stal Európskym rokom zručností. Dôraz kladie na celoživotné vzdelávanie, ktoré umožní ľuďom prispievať k ekologickým a digitálnym prechodom, podporí inovácie a konkurencieschopnosť. Aliancia tak bude predstavovať ďalší nástroj na dosiahnutie sociálnych cieľov EÚ do roku 2030, aby sa aspoň 60 % dospelých každoročne vzdelávalo.

Prenos potrieb trhu práce do systému celoživotného vzdelávania zabezpečovalo ministerstvo práce v rámci národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR a ministerstvo školstva cez národný projekt „Systém overovania kvalifikácií“.

Národný projekt „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práve v SR“ realizovalo ministerstvo práce od apríla 2019 do decembra 2022. Ide o posledný zo štyroch národných projektov vedúcich k vzniku Aliancie sektorových rád. Prvý projekt zaoberajúci sa témou potrieb trhu práce a ich presunom do celoživotného vzdelávania začal už v roku 2009. Výsledky projektov boli premietnuté do stratégií vzdelávania budúcich pracovníkov. Všetky získané informácie a výstupy sú na internetovej stránke www.sustavapovolani.sk .

Autor: Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.07.2020
Silná kohézna politika v budúcom rozpočte EÚ 2021-2027 a pláne obnovy EÚ
Partneri Kohéznej aliancie upozornili členské štáty, že v dosiahnutom kompromise týkajúceho sa rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 a pláne obnovy sa musia zachovať investície do miest a regiónov.
viac
25.07.2020
Ako sa realizoval program Interreg PL-SK v roku 2019
Úspechy a neúspechy realizácie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko 2021 -2024 za rok 2019 sa môžete dočítať vo výročnej správe o realizácii programu, ktorá už bola schválená Európskou komisiou.
viac
29.12.2020
J. Hlinka: Čerpáme skúsenosti iných samospráv z EÚ
Jeden z najväčších míľnikov pre samosprávu na Slovensku bolo prijatie ustanovení Európskej charty miestnej samosprávy, hovorí jeden z najdlhšie slúžiacich starostov na Slovensku, Jaroslav Hlinka.
viac
03.02.2021
ZMOS analyzuje Európsku chartu miestnej samosprávy
Združenie miest a obcí Slovenska začína s analýzou Európskej charty miestnej samosprávy. Je to strategický dokument samospráv, ktorý jasne vymedzuje princípy samosprávnosti, na aké musí centrálna vláda prihliadať pri prijímaní svojich rozhodnutí.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.56 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.03 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.41 %