Nedeľa 26.05.2024
Dnes má meniny 
Dušan
°C
27.07.2016 12:09

Aj za odvedenie zrážkovej vody treba platiť


Ilustračná snímka.


Mnohí majitelia nehnuteľností sa pýtajú prečo treba platiť za odvádzanie dažďovej vody. Liptovská vodárenská spoločnosť ponúka na túto otázku presnú podrobnú odpoveď.


Mnohí sa pýtajú, prečo majú platiť vodárňam za odvedenie dažďovej vody či prší alebo je suchý rok. Dokonca aj v prípade, že nehnuteľnosť nevyužívajú. 

Ľudia považujú za samozrejmosť, že za pitnú vodu z vodovodu treba zaplatiť. Väčšina si už uvedomila, že aj odkanalizovanie a čistenie odpadovej vody je služba, ktorú treba uhradiť, lebo pri nej vodárom vznikajú náklady. Niektorým sa však nepozdáva, prečo majú platiť za odvedenie a vyčistenie zrážkovej vody. Za túto službu treba platiť, pretože aj pri nej vodárom vznikajú náklady a povinnosť platiť za zrážkovú vodu stanovuje zákon.

 Ideálna by bola delená stoková sieť

Na odvádzanie odpadovej aj zrážkovej vody slúžia v mestách stokové siete. V okrese Liptovský Mikuláš nie je vybudovaná delená stoková sieť, ktorá pozostáva zo splaškovej a dažďovej kanalizácie na oddelené odvádzanie splaškovej a dažďovej vody.

Existuje tu len jednotná stoková sieť a jedným potrubím sa odvádzajú splaškové aj dažďové vody. Do čistiarne odpadových vôd teda pritečie splašková voda spolu s dažďovou a nie je možné  ich množstvo rozlíšiť ani oddeliť. Čistiarenským procesom, mechanickým aj biologickým stupňom čistenia, ktoré si vyžadujú náklady na prevádzku, musí tak prejsť všetka voda.  Ideálnym riešením by bolo, keby mestá a obce mali vybudovanú delenú stokovú sieť. Budovanie a prevádzkovanie dažďovej kanalizácie, okrem výnimočných opodstatnených prípadov, nie je však v kompetencii vodárenských spoločností, ale miest a obcí, prípadne developerov.

Kolobeh zrážkovej vody

Ako sa zrážková voda dostane do čistiarne odpadových vôd a čistá späť do prírody vysvetlil  Peter Hán, vedúci strediska  čistiarne odpadových vôd a kanalizácií Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. v Liptovskom Mikuláši.

„Zrážkové vody sú zaústené do verejnej kanalizácie cez kanalizačné prípojky. Následne sa spolu s odpadovými vodami cez kanalizačnú sústavu dostanú až do čistiarne odpadových vôd a čisté ich vrátime späť do prírody. Ide o technologicky, energeticky, a preto aj finančne náročný proces, takže služba nemôže byť zadarmo.“

Termín zrážkové vody je viac-menej hovorové označenie pre vody z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie. Ide o vody zo striech budov, spevnených častí dvorov, verejných priestranstiev - ulíc, parkovísk, chodníkov a podobne.

Viac možností majiteľov nehnuteľností

„Odvádzať zrážkovú vodu do verejnej kanalizácie je len jedna z možností. Majitelia nehnuteľností majú na výber ešte ďalšie dve. Môžu ju odvádzať na svoje priepustné plochy, kde všetka vsiakne, alebo si vybudujú vlastné vsakovacie zariadenie, to je však finančne dosť náročné,“ informoval Peter Hán. 

Treba pripomenúť, že odvádzanie dažďovej vody do splaškovej kanalizácie môže spôsobiť  jej preťaženie najmä počas prílivových dažďov. Na také situácie vedia vodárne reagovať, pretože z tohto dôvodu vybudovali čerpacie stanice a odľahčovacie nádrže, vďaka ktorým sa preťaženiu v kritických situáciách predíde. Prevádzka čerpadiel je však nákladná, prečerpávacia technika sa opotrebováva a opravy či výmena tiež nie sú najlacnejšie. Aj to by si mali uvedomiť ľudia, ktorí tvrdia, že za odvedenie zrážkovej vody by sa nemalo platiť.   

Suma sa počíta podľa vzorca

Peter Hán vysvetlil, ako sa vypočíta suma platby za zrážkové vody: „Platí sa za odvedené metre kubické zrážkovej vody. Objem sa vypočíta ako súčin plochy nehnuteľnosti v metroch štvorcových vynásobenej odtokovým súčiniteľom podľa priepustnosti plochy a ročným priemerom z dlhodobého zrážkového úhrnu pre jednotlivé oblasti podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu.“

Čítajte v Obecných novinách č. 29-30/2016 na str. 17

Autor: Eva PETRANOVÁ, referentka komunikácie, Liptovská vodárenská spoločnosť


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.08.2016
Pondelková búrka priniesla v podtatranskom meste takzvaný downburst
Podtatranskú oblasť v pondelok (29. 8.) v popoludňajších hodinách zastihla silná búrka, ktorú meteorológovia z Meteorologickej stanice Svit opísali ako downburst.
viac
21.08.2017
Envirorezort pripravuje Akčný plán boja proti suchu
Samosprávy majú možnosť zapájať sa do aktivít smerujúcich k uplatňovaniu zelených opatrení za účelom zadržiavania vody v krajine.
viac
28.09.2018
Pri vybraných školách v L. Mikuláši by mohli vzniknúť dažďové záhrady
Vo vybraných areáloch škôl v Liptovskom Mikuláši by už na jar budúceho roka mohli vzniknúť záhrady bohaté na rastlinstvo, vtáctvo a hmyz. Predstavitelia liptovskomikulášskej radnice sa totiž v uplynulých dňoch rozhodli zapojiť mesto do projektu na vytváranie tzv. dažďových záhrad.
viac
21.05.2021
Na uzavretú cestu pri Utekáči vyslal kraj geostatika
Cesta III/2724 je momentálne uzavretá pre všetku dopravu, o jej sprejazdnení aspoň v jednom jazdnom pruhu rozhodne statik. Cestu medzi Sihlou a Utekáčom má kraj ambíciu kompletne zrekonštruovať z eurofondov, práce by mohli začať ešte tento rok.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %