Utorok 16.07.2024
Dnes má meniny 
Drahomír, Rút
°C
18.02.2019 04:05

Aj obec Veľké Zálužie sa úspešne zapojila do čerpania eurofondov


K materskej škole prislúcha areál so zeleňou, dopravné ihrisko, dve pieskoviská, lavičky, záhradné náradie využívané na plnohodnotný pobyt detí vonku, rekreačnú činnosť, dopravnú výchovu a pohybové aktivity detí.


Vďaka rozšíreniu priestorových kapacít materskej školy z piatich na sedem oddelení môžu zapojiť do predprimárneho vzdelávania ďalšie deti, ktoré dosiaľ nebolo možné prijať z kapacitných dôvodov.


Obec Veľké Zálužie patrí počtom obyvateľov 4344 medzi najväčšie obce Nitrianskeho samosprávneho kraja. Je príjemným miestom nielen pre bývanie, ale aj trávenie voľného času obyvateľov, ich športové a kultúrne vyžitie. Záujem o bývanie v obci s dobre dostupnou infraštruktúrou a inžinierskymi sieťami majú ľudia z celého nitrianskeho regiónu, ktorí sa zaujímajú o možnosti bývania v obci. Demografický vývoj naznačuje nielen ďalší rast obce, ale aj to, že kapacita materskej školy už nie je dostatočná. Prestavba verejných priestorov patrí medzi prvoradé ciele mnohých samospráv. Väčšina objektov bola vybudovaná pred mnohými rokmi a potrebujú obnovu.

V obci Veľké Zálužie sa po rokoch podarilo naplniť prísľub starostu obce Milana Bíra - rozšíriť priestorovú kapacitu materskej školy z piatich na sedem oddelení, a tak sa môžu zapojiť do predprimárneho vzdelávania ďalšie deti, ktoré nebolo možné z dôvodu nedostatku miest prijať.

Prístavbu a prestavbu materskej školy sa podarilo uskutočniť najmä vďaka financovaniu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Slovenská republika ako riadny člen Európskej únie môže čerpať finančné prostriedky na investičné aktivity prostredníctvom operačných programov. Jedným z nich je aj Integrovaný regionálny operačný program, v rámci ktorého obec získala nenávratný finančný príspevok.

Prípravné práce na projekte, ktoré súviseli s vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok, sa začali už v jeseni 2016. V roku 2017 po odsúhlasení zámeru výstavby materskej školy bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie a následne sa začalo stavebné konanie. V jeseni v roku 2017 obec podpísala Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku a prvý výkop sa symbolicky uskutočnil 1. júna 2018.

Pri realizácii projektu bolo celkovo do prístavby a prestavby investovaných 520 150,52 eura, z toho príspevok obce bol 26 000,07 eura a nenávratný príspevok, ktorý obec získala, dosiahol sumu 494 142,99 eura. Tým sa naplnil ďalší sľub obyvateľom obce, a to zapojiť Veľké Zálužie do čerpania európskych peňazí.

Pôvodná materská škola mala 5 tried pre 120 detí. Od 7. januára 2019 materská škola už mohla prijať ďalších 49 detí. Takže celkovo 169 detí z obce Veľké Zálužie sa bude spoločne stretávať vo veľkokapacitnej škole, ktorá spĺňa všetky estetické, výchovno-vzdelávacie, hygienické a zdravotné požiadavky. Prístavbou materskej školy sme získali dve triedy a tak po prístavbe a prestavbe 7-triedna materská škola poskytuje celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Na prízemí školy sa teraz nachádzajú vstupné priestory so schodiskom, ktoré vedú na 3 detské oddelenia s príslušenstvom. Pri vstupe je nová centrálna šatňa, spojovacia chodba a jedáleň so vstupnými priestormi, schodiskom a toaletami. Jedáleň je priamo napojená na kuchyňu v hospodárskom pavilóne. Súčasťou prístavby je aj krytá terasa a detské WC prístupné z exteriéru. Na poschodí sú 4 detské oddelenia s príslušenstvom, z toho 3 sú prístupné z centrálnej schodiskovej haly a jedno z novovytvoreného schodiska pri jedálni. Tu sa nachádza aj novovybudovaná kotolňa a exteriérové požiarne schodisko, ktoré bolo nevyhnutné z hľadiska vyriešenia požiarnej ochrany.

K materskej škole prislúcha areál so zeleňou, dopravné ihrisko, dve pieskoviská, lavičky, záhradné náradie využívané na plnohodnotný pobyt detí vonku, rekreačnú činnosť, dopravnú výchovu a pohybové aktivity detí. Triedy v materskej škole sú štruktúrované do centier aktivít, z ktorých sa každé venuje určitej oblasti rozvoja dieťaťa.

Autor: (ocú-jn)


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.12.2016
Zjednodušenia procesov pri čerpaní eurofondov
Prvé prijaté kroky v rámci novely zákona o EŠIF a aktualizácie textu zmluvy o NFP naznačujú, že procesy sa postupne hýbu, čo je pozitívna správa aj pre mestá a obce.
viac
28.07.2020
Veľké a Malé Leváre spojí cyklotrasa, na investíciu využijú eurofondy
Vyše trojkilometrovú cyklotrasu medzi obcami Veľké a Malé Leváre v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) vybuduje spoločnosť Swietelsky-Slovakia.
viac
19.12.2020
Protiturecké boje na Slovensku pripomína socha leva vo Veľkých Vozokanoch
Pandemická situácia, ktorá paralyzovala spoločenský život v obci Veľké Vozokany v okrese Zlaté Moravce, mala paradoxne pozitívny vplyv na rozvoj obce s necelými 500 obyvateľmi.
viac
08.07.2024
Efektívnejšie čerpanie eurofondov aj vďaka členstvu v Karpatskom euroregióne
Prešovský samosprávny kraj (PSK) vstúpil do združenia Karpatský euroregión. Zaradil sa tak medzi deväťdesiatku samospráv, ktoré aktuálne cezhraničný subjekt združuje, z toho 15 je z územia PSK.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.22 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.64 %