Pondelok 18.03.2019
Dnes má meniny 
Eduard
°C
29.03.2018 11:00

Župa pracuje na Akčnom pláne transformácie pre hornú Nitru


Ilustračná snímka


Trenčiansky samosprávny kraj zbiera projektové zámery, ktoré majú napomôcť ekonomický prerod hornej Nitry, pri čom spolupracuje s miestnou samosprávou aj s regionálnym združením miest a obcí, ktoré najlepšie poznajú región a jeho potreby.


Hoci má horná Nitra v súčasnosti prívlastok banícky región, v blízkej budúcnosti by malo dôjsť k jej transformácii na iný druh priemyslu. V regióne má baníctvo veľkú tradíciu a aj v súčasnosti je na ťažbu hnedého uhlia priamo či nepriamo naviazaných viac ako 7500 pracovných miest. Trenčiansky kraj v spolupráci s Úradom vlády SR a Európskou komisiou preto hľadajú prijateľné riešenia a možnosti, ako zabezpečiť jeho bezproblémový prechod na iné odvetvie priemyslu. S procesom transformácie je tiež úzko spojená aj potreba kvalitnej infraštruktúry a zvýšenie atraktivity regiónu pre investorov ako tvorcov nových pracovných príležitostí.

Pre banícke regióny, ktoré rovnako ako horná Nitra čelia náročnej a zodpovednej úlohe zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu zmenu priemyselnej orientácie regiónu, vytvorila Európska komisia v Bruseli Platformu pre transformáciu uhoľných regiónov Európskej únie. Horná Nitra sa stala jedným zo štyroch pilotných regiónov, v ktorých je potrebné naštartovať proces transformácie a postupne utlmiť ťažbu hnedého uhlia. TSK je členom pracovných skupín v rámci tvorby Akčného plánu transformácie regiónu hornej Nitry. Pri jeho tvorbe úzko spolupracuje aj s miestnou samosprávou a regionálnym združením miest a obcí, ktoré prihliadajú najmä na potreby a špecifiká tohto regiónu.

Trenčiansky kraj začal intenzívne pracovať na postupnom a systematickom transformačnom procese. V nasledujúcich týždňoch bude potrebné zabezpečiť zber projektových zámerov na všetkých úrovniach - od lokálnej až po národnú. Následne budú zámery rozdelené do tematických celkov „Na tento proces nadviaže identifikácia prioritných projektov a sumarizácia plánovaných cieľov, ktoré majú projekty dosiahnuť. Na základe výsledného súboru údajov bude vypracovaný Akčný plán transformácie regiónu hornej Nitry, ktorý sa stane podkladom na čerpanie financií z rôznych zdrojov a poslúži tiež ako kontrolný nástroj napredovania transformácie,“ vysvetlila vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.

Projektové zámery bude kraj zbierať prostredníctvo formulára (uverejnený je na stránke www.tsk.sk), ktorý je potrebné zaslať najneskôr do 30. apríla 2018 na e-mailové adresu: martina.lamackova@tsk.skpeter.biel@tsk.sk.

Zámery môžu predkladať podnikateľské subjekty, fyzické osoby, samosprávy, orgány štátnej správy a mimovládne organizácie. Predkladať možno aj spoločné zámery viacerých subjektov. Predkladatelia môžu využiť aj osobné konzultácie v sídle krajského úradu v Trenčíne, prípadne kontaktovať zamestnancov odboru regionálneho rozvoja.

Viac informácií nájdete na www.tsk.sk v sekcii Regionálny rozvoj.

 

 

Autor: (ts-tsk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.02.2018
Samosprávy pozývajú k spolupráci na tvorbe Akčného plánu rozvoja hornej Nitry
Pracovný trh regiónu hornej Nitry čaká nevyhnutná transformácia. Aby pracovné príležitosti pre jeho obyvateľov ostali zachované, je nevyhnutná úzka spolupráca regionálnych samospráv, štátu i súkromného sektora.
viac
07.05.2018
Projektové zámery, ktoré majú napomôcť ekonomickému prerodu hornej Nitry
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) spustil v druhej polovici marca zber projektových zámerov na transformáciu regiónu hornej Nitry formou dotazníka na všetkých úrovniach. Termín, do ktorého bolo potrebné zámery na župu predložiť, bol 30. apríl 2018.
viac
23.06.2018
V procese prípravy Akčného plánu zohrajú dôležitú úlohu aj odborníci z Bruselu
V piatok 22. júna 2018 sa po prvýkrát na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja stretli členovia pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra.
viac
18.10.2018
Na tvorbe Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra pracuje tím expertov
Na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne sa v stredu 17. októbra 2018 stretli členovia Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, zástupcovia Slovenskej akadémie vied a ďalších zainteresovaných strán.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.80 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.89 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.31 %