Streda 12.12.2018
Dnes má meniny 
Otília
2°C Bratislava
07.03.2018 09:13

Vzdelávanie miestnej územnej samosprávy a činnosť RVC Martin v roku 2017


Ilustračná snímka: RVC Martin


Efektívny výkon samosprávnych funkcií si vyžaduje kvalitných, odborne aj osobnostne pripravených volených predstaviteľov a zamestnancov miestnej územnej samosprávy, čoho nesporným predpokladom je vypracovaný a do praxe zavedený systém vzdelávania.


Osobitnú kapitolu pri jeho realizácii systému vzdelávania predstavuje ponuka vzdelávania v sieti Regionálnych vzdelávacích centier (RVC), ktoré si už pred 25 rokmi (postupne vznikali od roku 1993) za účelom vzdelávania vytvorili mestá a obce a svojimi aktivitami pokrývajú celé územie SR. Od roku 2003 sú RVC združené v Asociácii vzdelávania samosprávy (AVS). Systém vzdelávania, ktorý RVC ponúkajú je ucelený, pružný,  trvalo udržateľný a neustále sa rozvíja. RVC poskytujú vzdelávanie priamo v regiónoch bližšie k účastníkom, čo je časovo i finančne menej náročné.

PhDr. Dušan GALLO,  riaditeľ ZO RVC MARTIN

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN je súčasťou siete RVC združených v AVS a zároveň jej sídlom. Založili ho začiatkom roku 1994 mestá a obce z regiónov Turiec, Kysuce, horné Považie, Rajec, Ružomberok a Orava. Ponúka konkrétnu pomoc pri riešení každodenných úloh miest a obcí, vytvára priestor pre stretávanie sa a výmenu skúseností. Zároveň pravidelným vzdelávacím, poradenským a informačným servisom prispieva k skvalitňovaniu práce miestnych samospráv. Pracuje na členskom princípe (viď tabuľka členskej základne), čo znamená, že od členov RVC Martin nevyberá na jednodňových legislatívno-informačných seminároch vložné a nerozlišuje, či sa na podujatí zúčastňuje jeden alebo viac účastníkov. Pri jednodňových odborno-konzultačných, viacdňových seminároch a viacdňových podujatiach pre profesijné skupiny uplatňuje zľavu. Základné podmienky pôsobenia sa nezmenili ani po poslednej konferencii, ktorá sa konala 14. 2. 2017, vrátane členského príspevku a poplatkov na jednotlivých podujatiach.

RVC Martin priamo zabezpečuje interným spôsobom prípravu, organizáciu a realizáciu postupne vyprofilovaných vzdelávacích aktivít pozostávajúcich z:

- jednodňových seminárov (legislatíva, ekonomika, dane...),

- legislatívno-informačné – reagujú na zmeny v legislatíve,

- odborno-konzultačné – týkajú sa aktuálnych otázok a pravidelne sa opakujúcich aktivít v miestnych samosprávach (sú časovo rozsiahlejšie, vytvárajú väčší priestor na diskusiu a je na nich zabezpečovaná iná forma občerstvenia, preto sú s poplatkom aj pre členov RVC),

- viacdňových odborných a manažérskych seminárov,

- viacdňových seminárov nadväzujúcich na realizované projekty,

- seminárov pre profesijné skupiny v samospráve (starostovia, prednostovia, kontrolóri, matrikárky, riaditelia škôl, účtovníčky...),

- akreditovaných kurzov (účastníci získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou),

- praktických kurzov – jazykové, počítačové, rétoriky..,

- konzultácií a poradenstva – projekty, legislatíva, dane, ekonomika, strategické plány, zakladanie združení...,

- podujatí „šitých na mieru“ podľa požiadaviek jednotlivých miest, obcí a škôl,

- iných podujatí – zameraných na oddych, relax, výmenu skúseností (študijné cesty, spoločensko-vzdelávacie konferencie...).

 V roku 2017 RVC Martin uskutočnilo 84 vzdelávacích podujatí v rozsahu 149 dní, na ktorých sa zúčastnilo 7456 účastníkov, v celkovom počte 12 476 osobodní.

 Z pohľadu kvality sa RVC Martin snaží dodržiavať jednotný postup (štandard) pri organizovaní vzdelávacích podujatí. Za zaplatený poplatok na seminár dostáva účastník výklad a odpovede na otázky počas seminára zo strany lektora, študijný materiál v tlačenej forme alebo na CD nosiči a občerstvenie počas seminára. Študijný materiál je viazaný na účasť na vzdelávacej aktivite a v rovnakej podobe ho dostávajú všetci účastníci. Rešpektujeme tak jednak autorské práva lektorov, ale predovšetkým sa sústreďujeme na vzdelávanie „tu a teraz“.

Veríme, že vzdelávacie aktivity RVC Martin, ktoré sa snaží byť pružným a spoľahlivým konzultantom, svojich klientov opäť oslovia aj v tomto roku, ktorý je posledným rokom volebného obdobia 2014 – 2018, v ktorom sa uskutočnia komunálne voľby do orgánov miestnej územnej samosprávy.

Obecné noviny č. 9-10/2018

Autor: PhDr. Dušan GALLO, riaditeľ ZO RVC MARTIN


komentáre
SHOW ALL
podobné
28.04.2016
Dlhodobo nezamestnaným chce dať mesto prácu v novej spoločnosti
Žiarska samospráva chce založiť obchodnú spoločnosť, v ktorej chce dať šancu pracovať dlhodobo nezamestnaným obyvateľom mesta a naučiť ich tak pracovným návykom.
viac
08.06.2016
Nové perspektívy v medzinárodnej spolupráci
Spolupráca slovenských miest a regiónov so zahraničnými partnermi so sebou prináša výhody pre samosprávy, ich obyvateľov aj lokálnu ekonomiku.
viac
11.11.2016
ZMOS podpísalo Memorandum so spoločnosťou Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o
Spoločným menovateľom spolupráce bude podpora, zvyšovania povedomia a informovanosť zriaďovateľov škôl a školských zariadení z oblasti školstva.
viac
14.11.2016
Vzdelávací program „TOP manažment samosprávy"
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka vzdelávací program pre predstaviteľov samosprávy, ktorého cieľom je zvýšiť odbornosť predstaviteľov samosprávy s prioritným zameraním na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.94 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.27 %