Štvrtok 16.08.2018
Dnes má meniny 
Leonard
23°C Bratislava
27.05.2018 12:00

Prvá fáza rekonštrukcie pasáže zahájená


Komplexná rekonštrukcia tzv. pasáže, rozdeľujúcej mestský palác (Nám. sv. Mikuláša č. 5) a meštiansky dom na Nám. sv. Mikuláša č. 6, patrí v roku 2018 k najväčším plánovaným investíciám Mesta Stará Ľubovňa.


Mesto Stará Ľubovňa začína s komplexnou rekonštrukciou pasáže v pamiatkovej zóne. Tá sa uskutoční v dvoch fázach. Prvá fáza je zameraná na opravu existujúceho podchodu a zadnej časti mestského paláca.


Komplexná rekonštrukcia tzv. pasáže, rozdeľujúcej mestský palác (Nám. sv. Mikuláša č. 5) a meštiansky dom na Nám. sv. Mikuláša č. 6, patrí v roku 2018 k najväčším plánovaným investíciám Mesta Stará Ľubovňa. Z rozpočtu naň mestskí poslanci vyčlenili spolu 200 000 €. Mesto tiež reagovalo na výzvu Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom, kde prostredníctvom podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok žiada dotáciu vo výške 49 350 €.

Komplexná rekonštrukcia pasáže sa uskutoční v dvoch fázach. Prvú z nich predstavuje vykonanie stavebných úprav odstraňujúcich narušený až havarijný stav podchodu mestského paláca v dôsledku vlhkosti a pôsobenia vodorozpustných solí v murovanej konštrukcii a v omietke. Sanáciou vlhkosti podchodu, obnovou fasády a spevnených plôch podchodu sa zaistí chodcom bezpečný prechod na Farbiarsku ulicu. „Keďže mestský palác predstavuje národnú kultúrnu pamiatku nachádzajúcu sa v pamiatkovej zóne mesta, zámerom rekonštrukcie je aj zachovanie jeho kultúrno-historickej hodnoty. Súčasťou opráv je preto aj obnova stolárskych, zámočníckych a kováčskych konštrukcií i výmena osvetľovacích telies v podchode, dotvárajúcich jeho výnimočný charakter,“ informuje Jana Smreková z Oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Rekonštrukcia tiež zahŕňa opravy pavlače a obnovy severnej (zadnej) dvorovej časti fasády mestského paláca, ktorá je výrazne narušená. Tie spolu s obnovou spevnených plôch priľahlého dvora prispejú k vytvoreniu príjemného celkového vzhľadu historického objektu, viditeľného aj pri prechode plánovanou presklenou pasážou. Tá nadväzuje na klenby existujúceho podchodu. Novonavrhovaná pasáž s prehľadnou konštrukciou zabezpečí prirodzené osvetlenie, vytvorí nový, príjemnejší vzhľad a dodá harmonický kontrast historickej i modernej architektúry. Výstavba pasáže je však naplánovaná až v druhej fáze komplexnej rekonštrukcie. V týchto dňoch Mesto začína s jej prvou fázou, kedy je rekonštrukcia zameraná na spomínaný podchod. „Stavenisko bolo do rúk zhotoviteľa odovzdané 15. mája 2018. Ten v súčasnosti vykonáva všetky kroky potrebné k samotnému začatiu stavebných prác, dĺžka ktorých sa odhaduje na približne 3 mesiace. Počas tohto obdobia bude prechod podchodom pre chodcov obmedzený čiastočne alebo úplne, v závislosti od náročnosti vykonávaných stavebných prác,“ dodáva primátor mesta Ľuboš Tomko.

Rekonštrukcia pasáže zaistí bezproblémové a bezpečné prepojenie centra - Nám. sv. Mikuláša a ul. Farbiarskej, kde sídli Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, či Kino Tatra. Pozitívne ju však môžeme vnímať aj z pohľadu ďalšieho zatraktívnenia pamiatkovej zóny pre Staroľubovňanov i návštevníkov mesta.

Autor: (ts-Aleš Solár)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.12.2016
Dotácie umožnili mestu pokračovať v obnove najvýznamnejších kultúrnych pamiatok
Mesto Komárno aj v tomto roku pokračovalo v obnove Župného domu, Starej a Novej pevnosti, najvýznamnejších kultúrnych pamiatok na území mesta.
viac
06.02.2017
O vypracovanie projektu obnovy hradieb nemal nikto záujem
Ani jeden záujemca nereagoval na výzvu trnavskej radnice predložiť cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy stredovekých hradieb na Hlbokej ulici. Mesto zverejnilo výzvu s uzávierkou 3. februára, odozva však bola nulová.
viac
16.02.2018
Najvýznamnejšie investičné akcie roka 2018 v meste Stará Ľubovňa
Rozvojový program Mesta na rok 2018, schválený Mestským zastupiteľstvom 14. decembra 2017, predstavuje súhrn plánovaných investičných akcií, na ktoré sú z mestského rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške viac ako 2 mil. €.
viac
15.03.2018
ZUŠ Jána Melkoviča čaká komplexná vonkajšia rekonštrukcia
Dnes, 15. marca 2018, Slovenská inovačná a energetická agentúra, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, doručila Mestu Stará Ľubovňa rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 240 421 eur na rekonštrukciu ZUŠ Jána Melkoviča.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.83 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.23 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.94 %