Štvrtok 18.07.2019
Dnes má meniny 
Kamila
°C
26.12.2018 11:35

Najvyššie ocenenie - Plaketu Slovensko bez bariér - si odnieslo mesto Prešov


Najvyššie ocenenie v kategórii Územná samospráva – Plaketu Slovensko bez bariér – si odniesla primátorka Prešova Andrea Turčanová,


V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa 10. decembra pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých a Dňa ľudských práv uskutočnil galavečer spojený s vyhlásením výsledkov IX. etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2016 - 2018.


Projekt Slovensko bez bariér (SBB) vznikol v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR), občianskeho združenia GEMMA ́93 a Únie miest Slovenska (ÚMS) s cieľom aktivizovať spoločnosť, ale najmä mestské a obecné samosprávy, k zlepšeniu životných podmienok a podpore integrácie zdravotne postihnutých občanov a ďalších znevýhodnených skupín občanov do spoločnosti.

 Projekt debarierizácie oslovil široké spektrum ľudí

Súťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“ vznikla na základe podnetu predstaviteľov miestnej samosprávy a zástupcov organizácií občianskej spoločnosti. Iniciátori uskutočnili celoslovenský pochod, počas ktorého navštívili vyše 600 obcí a miest a zorganizovali súťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“, v ktorej mestá a obce pripravili a realizovali konkrétne projekty s cieľom odstrániť architektonické i spoločenské bariéry a umožniť zdravotne postihnutým ľuďom plnohodnotné zapojenie do spoločenského života. Projekt i súťaž mali veľký ohlas u odbornej i laickej verejnosti a priniesli konkrétne výsledky.

Zástupcovia zúčastnených organizácií sa následne rozhodli založiť účet SLOVENSKO BEZ BARIÉR s cieľom pomôcť konkrétnym zdravotne postihnutým osobám získať potrebné pomôcky, uľahčiť im pohyb a komunikáciu doma i v spoločnosti. Na tento účet môžu priebežne prispievať fyzické i právnické osoby. Číslo účtu „Slovenska bez bariér“: SK2131000000004000764025.

Z iniciatívy Únie miest Slovenska sa správna rada účtu Slovensko bez bariér rozhodla pravidelne organizovať súťaž miest a obcí Samospráva a Slovensko bez bariér.

V roku 2004 bola kategória územnej samosprávy rozšírená aj o VÚC a súčasne bola ustanovená samostatná kategória pre donorov, médiá, vydavateľstvá a debarierizáciu umenia a kultúrnych pamiatok. V roku 2007 sa medzi hlavných organizátorov a členov správnej rady zapojila aj spoločnosť Ferdinanda Martinenga a od roku 2016 aj Združenie Bagar.

V rámci IX. etapy sa v roku 2017 uskutočnili odborné semináre v jednotlivých krajských mestách s cieľom posilniť angažovanosť slovenských samospráv a ich organizácií v otázkach debarierizácie, ako aj zintenzívniť spoločné úsilie pri implementácii cieľov projektu Slovensko bez bariér.

 Z. Stavrovská vysoko ocenila prínos samospráv

Projekt sa teší trvalej podpore vysokých ústavných činiteľov i významných osobností v oblasti kultúrneho, hospodárskeho a spoločenského života, z ktorých už mnohí prevzali záštitu nad predchádzajúcimi etapami súťaže a prijali pozvanie na galavečer.

Záštitu nad IX. etapou súťaže prevzali Ivo Nesrovnal, prezident Únie miest Slovenska a Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. V úvode podujatia zazneli pozdravné príhovory europoslankyne Jany Žitňanskej a Martina Giertla, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Na záver Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, vysoko hodnotila prínos ocenených samospráv a organizácií pri riešení otázok debarierizácie a bezbariérovosti.

Podujatie moderoval Miloš Nemeček, predseda občianskeho združenia Bagar a člen Rady vlády SR pre práva seniorov.

Výsledky súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2016 - 2018

Kategória Územná samospráva

Najvyššie ocenenie -Plaketu Slovensko bez bariér – správna rada súťaže SBB udelila:

− mestu Prešov za projekt cyklochodníka na ulici Bajkalskej ulici,

− mestskej časti Bratislava-Ružinov za debarierizáciu zariadení sociálnych služieb,

− mestu Nové Zámky za prepravnú službu – sociálny taxík,

− mestu Komárno za projekt inkluzívneho ihriska pre telesne postihnuté deti,

− Prešovskému samosprávnemu kraju za inováciu a propagáciu bezbariérovosti na web sídle kraja.

 Čestné uznanie si prevzalo:

− mesto Holíč za debarierizáciu a revitalizáciu areálu Holíčskeho zámku.

Ocenenia v tejto kategórii odovzdávali Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS a Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

Kategória Donori, médiá a ďalšie inštitúcie

Najvyššie ocenenie - Plaketu Slovensko bez bariér – správna rada súťaže SBB udelila:

− Ľubovnianskemu múzeu – Hrad v Starej Ľubovni za sprístupnenie kultúrneho dedičstva ľudom so zmyslovým postihnutím,

− spoločnosti Slovak Telekom, a. s., za projekt Online tlmočník a dlhodobú podporu detí s poruchou sluchu,

− spoločnosti PODOTECH, s. r. o., za mimoriadnu ústretovosť a kvalitu protetických a ortopedických pomôcok pre deti, zdravotne postihnutých občanov i seniorov,

− Spoločnosti SPIG, s .r. o., za podporu OZ Inak obdarení,

− občianskemu združeniu GO-OK za projekt Hendikup – unikátny e-shop, kde môžu prezentovať svoje výrobky a ponúkať svoje služby ľudia so zdravotným postihnutím.

Čestné uznanie si prevzali:

− Centrum sociálnych služieb Letokruhy za odstraňovanie bariér a zlepšovanie podmienok pre svojich klientov,

− Detský fond Slovenskej republiky za aktivity Konta Bariéry, ktoré pomáha už 25 rokov,

− občianske združenie RESOTY Antona Srholca za pomoc ľuďom bez domova,

− Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., za rozvoj bezbariérových možností cestovania,

− Spolok nepočujúcich pedagógov SNEPEDA za prekladový slovník slovenského posunkového jazyka.

Ocenenia v tejto kategórii odovzdávali komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Mikuláš Krippel, prezident AOZPO SR Marek Machata a predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky.

Kategória Osobnosti

Cenu Za dlhodobý prínos a podporu správna rada súťaže SBB udelila:

− Doc. Ing. arch. Márii Samovej, PhD., za priekopníctvo v oblasti tvorby bezbariérového prostredia a univerzálneho navrhovania na Slovensku.

Ocenenie v tejto kategórii odovzdala Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

Obecné noviny č. 51-52/2018

Autor: (úms)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.03.2016
Oskar bez bariér 2015 – pozitívne príklady a nová inšpirácia
ZMOS vyhlásilo ďalší ročník tradičnej súťaže Oskar bez bariér. Doterajšie ročníky boli sprevádzané úspechmi miest a obcí, ktoré neboli len medzi laureátmi a ocenenými.
viac
23.03.2017
Odborný seminár pre zástupcov samosprávy
Dňa 24. 3. 2017 v čase od 09:30 do 17:00 hod. sa v priestoroch Domu kultúry, MČ Bratislava – Devín, uskutoční celoslovenský odborný seminár pre zástupcov samosprávy a odbornej verejnosti „Môj poslanec“ s podtitulom „Informovanosť a zodpovednosť – základ demokratického fungovania samospráv“.
viac
16.11.2017
Víťazi súťaže ZlatyErb.sk sú už známi
Víťazi súťaže ZlatyErb.sk o najlepšiu internetovú stránku samospráv za rok 2017 sú známi. Vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže samospráv, nad ktorou prevzal záštitu Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, sa konalo počas medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave.
viac
24.05.2018
Kvalitné služby a zodpovedné rozhodnutia
Za účasti takmer 800 primátorov a starostov, ako aj početných hostí, medzi ktorými nechýbali ani najvyšší ústavní činitelia, sa v bratislavskej Inchebe 23. a 24. mája konal 29. snem Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %