Piatok 22.03.2019
Dnes má meniny 
Beňadik
°C
09.07.2018 10:56

Koncepcie rozvoja v oblasti tepelnej energetiky z európskej podpory


SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra


Subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby môžu využiť európsku podporu na vypracovania regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií. V rámci nich si môžu obce zabezpečiť aj povinné aktualizácie koncepcií rozvoja v oblasti tepelnej energetiky.


Stratégie môžu byť vypracované pre potreby obcí, miest, ale aj okresov, vyšších územných celkov, ako aj iných prirodzených regiónov. Podpora je predmetom 39. výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zvýhodnené budú stratégie, ktoré budú obsahovať aj smart riešenia.

Žiadosti o príspevok z výzvy, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra v apríli 2018, možno predkladať priebežne. Oprávnenou aktivitou je vypracovanie regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií alebo ich častí. Ich súčasťou musí byť posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, vrátane energie používanej v doprave. Stratégie musia byť spracované na obdobie minimálne 5 rokov s využitím metodiky na prípravu akčného plánu udržateľného energetického rozvoja používanej v rámci Dohovoru starostov a primátorov.

Z regionálnych a lokálnych stratégií sa bude vychádzať pri príprave alebo aktualizácii národnej nízkouhlíkovej stratégie. V podporených stratégiách žiadatelia opisujú súčasný stav využívania energie a zároveň sa zaväzujú, do akej miery počas 5 rokov znížia emisie skleníkových plynov, spotrebu energie a zvýšia využívanie obnoviteľných zdrojov energie v jednotlivých sektoroch. Zvýhodnené budú projekty, ktoré budú pokrývať aj riešenia pre inteligentné mestá, takzvané „SMART CITY" s dôrazom na oblasť energie, životného prostredia, mobilitu a budovy.

Neoddeliteľnou súčasťou podporenej nízkouhlíkovej stratégie musí byť v prípadoch, ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Keďže dopyt po využiteľnom teple klesá, koncepcia má stanoviť aj postup optimalizácie výroby a distribúcie tepla.

Vďaka podpore v rámci uvedenej výzvy tak budú mať možnosť aktualizovať koncepcie aj obce, ktorým povinnosť pripraviť a každých 5 rokov aktualizovať koncepciu vyplýva zo zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Podľa neho musia mať koncepciu všetky obce, ktoré majú viac ako 2 500 obyvateľov a na ich území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi. Po prvý raz tak mali urobiť ku koncu roku 2007. Povinnosť aktualizácie vznikla 1. mája 2014 a posledný termín jej ukončenia je do konca apríla 2019.

Nenávratný finančný príspevok môže pokryť až 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Výška podpory na projekt je od 10 000 € do 300 000 €, v závislosti od počtu obyvateľov obce alebo regiónu. Z európskych zdrojov je na výzvu s kódom OPKŽP-PO4-SC441-2018-39 vyčlenených 7 000 000 €.

Pre zníženie administratívnej záťaže žiadateľov, bude aj táto výzva k dispozícii v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane príloh je možné predkladať plne elektronicky. Výrazne sa zjednodušilo aj predkladanie jednotlivých príloh. Podrobnejšie informácie o výzve sú k dispozícii na stránke www.op-kzp.sk. Otázky k výzve je možné zaslať SIEA e-mailom na adresu alebo položiť telefonicky na čísle +4212 58 248 462.

Autor: Zdroj: SIEA


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.11.2016
Blíži sa lll. uzávierka výzvy na materské školy. Zapojte svoje mesto alebo obec
Do vyhlásených výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa doposiaľ zapojili desiatky miest a obcí. Po dvoch uzávierkach je pre tento typ projektových žiadostí k dispozícii ešte 32,74 miliónov eur.
viac
25.08.2017
Úrad vlády vyčlenil na podporu regiónov viac ako milión eur
Úrad vlády Slovenskej republiky informuje širokú verejnosť, že na webovom sídle www.nro.vlada.gov.sk vyhlásil a zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.
viac
23.11.2017
Odborníci o rozvoji vidieka
Bratislavský samosprávny kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj zorganizovali v poradí tretiu Konferenciu rozvoja vidieka Bratislavského kraja 2017. Bola určená najmä pre prijímateľov z oblasti vidieka a konala sa 23. novembra v hoteli na Seneckých jazerách.
viac
04.12.2017
100+1 projektov na zatepľovanie získalo podporu z envirozdrojov
Obciam a mestám pomohol Environmentálny fond pri znižovaní energetickej náročnosti sumou 10,5 milióna eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.87 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.53 %