Štvrtok 23.11.2017
Dnes má meniny 
Klement
2°C Bratislava
25.08.2017 08:53

Úrad vlády vyčlenil na podporu regiónov viac ako milión eur


Úrad vlády SR.


Úrad vlády Slovenskej republiky informuje širokú verejnosť, že na webovom sídle www.nro.vlada.gov.sk vyhlásil a zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.


Dotáciu je možné žiadať na realizáciu aktivít v rámci jednej alebo viacerých oblastí podpory, ktorými sú:

1. Podpora prípravy akčných plánov rozvoja;

2. Špecializované aktivity zamerané na realizáciu, metodickú a koordinačnú podporu konkrétnych projekto;

3. Vzdelávacie a iné aktivity zamerané na zvýšenie ľudských a inštitucionálnych kapacít v oblasti regionálneho rozvoja.       

O dotáciu sa môžu uchádzať regionálne rozvojové agentúry, slovenská časť euroregiónu, európske zoskupenie územnej spolupráce, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, obce a vyššie územné celky.

Celkový objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 1 110 178 eur, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000 eur a minimálna 20 000 eur. Minimálna výška spolufinancovania projektu (z vlastných alebo iných zdrojov), na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej 10 percent z celkovej výšky požadovanej dotácie.       

Žiadosť je potrebné doručiť buď osobne do podateľne Úradu vlády SR alebo doporučene na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody, 1 813 70 Bratislava.      

Termín predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie je 30. september 2017.       

Výzvu, jej prílohy a formuláre potrebné k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie nájdete na webovom sídle Úradu vlády SR http://nro.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.06.2016
Kraj podporí 24 projektov miest a obcí
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) finančne podporí 24 projektov miest a obcí v bratislavskom regióne a jednej bratislavskej časti v celkovej výške 100 000 eur.
viac
10.11.2016
Dotačná schéma pre turizmus je spustená
BSK 9. novembra zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017.
viac
18.11.2016
Regionálny rozvoj sa presunie z ministerstva dopravy na úrad vlády
Koordinácia úloh v oblasti regionálneho rozvoja by sa mala od budúceho roka presunúť z ministerstva dopravy na úrad vlády. Vyplýva to z návrhu novely kompetenčného zákona, ktorý 16. novembra 2016 schválila vláda.
viac
10.02.2017
Petržalka podporí zaujímavé projekty
Po zmene pravidiel poskytovania účelových dotácií pre neziskové organizácie, rôzne spolky a združenia či právnické osoby vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť si o dotáciu požiadalo 95 uchádzačov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.83 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.00 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
17.17 %