Pondelok 22.10.2018
Dnes má meniny 
Sergej
9°C Bratislava
16.09.2016 10:15

Hlavnými témami 8. zasadania Rady ZMOS boli školstvo a informatizácia


Pohľad na predsednícky stôl počas rokovania. Snímka: (zmos)


Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zvolal na 13. a 14. septembra 2016 v poradí 8. zasadnutie Rady ZMOS. Témami dvojdňového rokovania, ktoré sa konalo v Štrbskom Plese, boli viaceré aktuálne problémy miest a obcí, medzi ktorými dominovali hlavne školstvo a informatizácia.


Komuniké z 8. rokovania Rady ZMOS

Po otvorení a voľbe návrhovej komisie nasledovala prezentácia produktov a služieb spoločnosti AXASOFT, a. s. Ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová členom rady predložila vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení. Výkonní podpredsedovia ZMOS informovali o aktuálnom legislatívnom procese.

V poradí 7. bod sa týkal elektronickej komunikácie v prostredí miestnej územnej samosprávy. Materiál uviedol výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška. Výkonný podpredseda Jozef Turčány, riaditeľ sekcie rezortných činností Zdenko Krajčír a predseda Rady expertov ZMOS Jozef Sotolář uviedli ďalší bod rokovania, a to materiál Školstvo – analýza súčasného stavu a návrh ďalšieho postupu ZMOS.

Po tomto bode výkonný podpredseda Jozef Turčány prezentoval postoj ZMOS k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019 a tiež stanovisko združenia k návrhu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017.

Riaditeľ archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Ruttkay predstavil archeologické kultúrne dedičstvo na úrovni miestnej územnej samosprávy.

Ďalší deň 8. rokovania Rady ZMOS otvorila prezentácia produktov a služieb spoločnosti PRAKTIKPUMP, s. r. o. Výkonný podpredseda Milan Muška následne informoval o prevádzkovaní informačného systému DCOM v podmienkach ZMOS a zámer zapojenia ďalších miest a obcí. K tomuto bude bol prizvaný výkonný riaditeľ DEUS Adrián Belánik. Podpredsedovia ZMOS Štefan Bieľak a Ľubomír Lőrincz spolu s výkonným podpredsedom Milanom Muškom predstavili aktuálne informácie o implementácii Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 (MAS, projekty obcí do 1000 obyvateľov) a informáciu o implementácii Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

Prípravu nového sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 uviedol výkonný podpredseda Milan Muška. Ústredná riaditeľka kancelárie Anna Labátová spolu s predsedom ZMOS Michalom Sýkorom informovali členov rady o aktuálnom stave členskej základne ZMOS. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska zároveň predložil informáciu o príprave fóra Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene s názvom „Rozvoj miest a vidieka na platforme bioekonomiky a kvality života.“

Po prerokovaní týchto tematických okruhov nasledoval bod rôzne a ukončenie prvého rokovania Rady ZMOS po letných prázdninách.

Autor: (zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.04.2016
Dominovali prípravy 27. snemu ZMOS a tézy pre programové vyhlásenie vlády SR
Štrbské Pleso – 6. apríl 2016 - Predseda ZMOS Michal Sýkora zvolal 6. rokovanie Rady ZMOS. Uskutočnilo sa 5. a 6. apríla 2016 v Štrbskom Plese. Dvojdňový program rokovania tvorilo 21 bodov, medzi ktorými dominovali prípravy 27. snemu ZMOS a tézy pre programové vyhlásenie vlády SR 2016 - 2020.
viac
18.05.2016
Silná samospráva – pilier stabilnej spoločnosti
V bratislavskej Inchebe dnes o 13. hodine začal 27. snem Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
21.09.2017
V Tatrách začalo dvojdňové rokovanie Rady ZMOS
Rokovanie bude prebiehať 21. a 22. septembra v Kongresovej sále hotela Patria v Štrbskom Plese k témam, ktoré sa v rôznych oblastiach dotýkajú činnosti miest a obcí.
viac
16.11.2017
Komuniké z 15. rokovania Rady ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zvolal na 14. a 15. novembra 2017 v poradí 15. rokovanie Rady ZMOS. Program reagoval na aktuálne otázky činnosti miestnej územnej samosprávy z viacerých oblastí. Na rokovaní sa zúčastnil aj minister životného prostredia László Sólymos.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.28 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.65 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.07 %