Streda 12.12.2018
Dnes má meniny 
Otília
2°C Bratislava
07.04.2016 12:59

Z výročného snemu Združenia miest a obcí dolnej Oravy


Výročný snem členských miest a obcí Združenia miest a obcí dolnej Oravy.


V Oravskej Porube sa 19. februára zišli na svojom výročnom sneme členské mestá a obce Združenia miest a obcí dolnej Oravy, aby zhodnotili svoju činnosť v uplynulom roku a predovšetkým vytýčili základné smery a úlohy združenia na ďalšie obdobie.


 Zasadanie otvoril a viedol predseda Združenia miest a obcí dolnej Oravy, starosta Dlhej nad Oravou Ján Kamas, ktorý účastníkom snemu predložil správu o činnosti a plnení úloh združenia za rok 2015. Združenie miest a obcí Slovenska na rokovaní zastupoval výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška.

 

Úspešný minulý rok

Po roku sa opäť stretávame na sneme nášho združenia, na ktorom je priestor pre bilancovanie minulosti a plánovanie budúcnosti, uviedol J. Kamas a pokračoval: V minulom roku sme sa stretli na štyroch zasadnutiach, na ktorých sme riešili dôležité témy a otázky samosprávy. Keďže ostatný snem priniesol podstatné zmeny v personálnom obsadení rady združenia a kontrolnej a revíznej komisie, prvý polrok sa niesol aj v znamení predstavovania nových myšlienok a systému chodu združenia, ktorého výsledkom bolo o. i. schválenie rokovacieho poriadku združenia, ktorý stanovuje demokratické pravidlá rokovania, rešpektujúce práva a určujúce povinnosti zúčastnených.

Rada združenia ako výkonný orgán zasadala v pravidelných intervaloch, a to spolu desaťkrát, spravidla aj za účasti členov kontrolnej a revíznej komisie. O výsledkoch jej činnosti ste boli pravidelne informovaní zasielaním zápisníc z rokovania rady združenia do vašich elektronických schránok.

 

Témy aj pre ďalšie obdobie

Medzi dôležité témy, ktoré sme riešili, uviedol ďalej J. Kamas, patrila revitalizácia chodu spoločného obecného úradu stavebného. V priebehu roka sme dosiahli určité čiastkové úspechy v tejto oblasti. Boli uskutočnené tri výberové konania a schválené financovanie úradu, čo umožní navýšenie pracovných miest na optimálnu úroveň. Zlepšili sa pracovné podmienky zakúpením kancelárskeho nábytku a získaním príslušnej výpočtovej techniky vďaka zapojeniu spoločného obecného úradu do projektu Dátového centra miest a obcí. Aj napriek týmto čiastkovým úspechom sa nám nepodarilo túto tému dotiahnuť do celkového úspešného konca v zmysle uznesenia zo zasadnutia združenia, ktoré sa konalo ešte v novembri 2014. Z toho dôvodu je táto téma zaradená aj medzi základné smery a úlohy združenia na ďalšie obdobie.

Ďalšou oblasťou, ktorú sme začali spoločne riešiť, povedal, bolo spoločné výberové konanie na výber organizácie, zabezpečujúcej vývoz komunálneho a separovaného odpadu z jednotlivých obcí. Po počiatočnom záujme takmer všetkých obcí riešiť túto problematiku spoločne s cieľom dosiahnuť výhodné podmienky, začali sa prípravné práce na realizáciu výberového konania. Po následnom odstúpení väčšiny obcí bola táto spoločná aktivita prerušená a túto oblasť si každá obec riešila individuálne.

V júni bol predstavený návrh propagácie združenia formou stolového kalendára, čo bolo jednou z možností zviditeľnenia samotného združenia i členských obcí a mesta. Vďaka aktívnemu prístupu všetkých obcí sa spoločné dielo podarilo dotiahnuť do úspešného konca a v tomto roku sa naše združenie propaguje vlastným stolovým kalendárom, ktorý sme vydali v náklade takmer 6000 kusov.

 

Spolupráca v záujme rozvoja regiónu

Na zasadnutia rady združenia, konštatoval ďalej J. Kamas, boli prizývaní aj zástupcovia jednotlivých inštitúcií a prijali sme zástupcov organizácií, ktoré chceli odprezentovať svoje zámery na pomoc a rozvoj regiónu. Spomeniem rokovanie s riaditeľom OVS, a. s., Dolný Kubín Milanom Daďom, keď sa riešila hlavne pripravenosť OVS, a. s., na nové programové obdobie, hľadanie možností na podporu výstavby existujúcich aglomerácií a plánovaných aglomerácií i možnosti úpravy cenníka OVS, a. s. Aj v tejto oblasti je potrebná intenzívnejšia spolupráca v rozvoji dolnooravského regiónu hlavne aktívnou prácou v orgánoch spomenutej akciovej spoločnosti, keďže nevyužitím ponúknutých možností v novom programovom období ostanú všetky povinnosti na pleciach samospráv.

 Viac v Obecných novinách č. 13-14/2016 na str. 9

Autor: (r)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.04.2016
ZMO horného Gemera: aj východ potrebuje rozvojové stimuly, komunikácie a prácu
V Spoločenskej sále Mestského úradu v Rožňave sa 16. marca sa uskutočnil výročný snem Združenia miest a obcí horného Gemera. Na sneme sa zúčastnilo 35 zo 62 členov združenia, t. j. 54,5 % členov.
viac
07.04.2016
Odkaz z Bardejova: Podporme sa navzájom, nesúperme, ale spolupracujme
Na svojom výročnom sneme sa 16. marca v Bardejove zišli členovia Regionálneho združenia miest a obcí Šariša. ZMOS na zasadaní zastupoval jeho výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
03.05.2016
V Margecanoch sa na výročnom zasadaní zišli členovia ZMO Hnileckého regiónu
Za Košický samosprávny kraj sa na rokovaní, ktoré sa konalo v Margecanoch 3. marca, zúčastnili aj zástupcovia Úradu Košického samosprávneho kraja - Ladislav Olexa a Marek Mitterpák. Združenie miest a obcí Slovenska na zasadaní zastupoval výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
22.03.2018
ZMODO sa chce tento rok venovať najmä oblasti cestnej infraštruktúry na Orave
Hlavnou témou marcového snemu Združenia miest a obcí dolnej Oravy (ZMODO) vo Veličnej v okrese Dolný Kubín bolo schválenie rozpočtu a určenie základných úloh na najbližšie obdobie. Združenie sa chce tento rok venovať najmä oblasti cestnej infraštruktúry na Orave.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.94 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.27 %