Štvrtok 20.06.2024
Dnes má meniny 
Valéria
°C
18.04.2017 10:48

Župa rozdelila na dotáciách viac ako dva milióny eur


Na podporu kultúry, turizmu, rozvoja vidieka, mládeže a športu rozdelila župa viac ako dva milióny eur.


Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom XXV. pracovnom zasadnutí 31. marca schválili návrhy na poskytnutie dotácií pre rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.


Z celkového počtu 1023 žiadateľov bude podporených 546 z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja sumou v celkovej výške 2 081 120 eur.

Na podporu kultúry na rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy prišlo 559 žiadostí v úhrnnej požadovanej výške dotácií v sume 5 815 065,21 eura. Hodnotiaca komisia odporučila dotačnej komisii podporiť 317 projektov v celkovej odporúčanej sume 898 560 eur. Zároveň navrhla 12 žiadateľom poskytnúť mimoriadnu dotáciu vzhľadom na regionálny význam projektu v celkovej sume 86 000 eur.

Pre výzvu na podporu rozvoja vidieka bola pre rok 2017 alokovaná suma 349 440 eur. Prostredníctvom elektronického systému bolo evidovaných 49 žiadostí, ktorých celková požadovaná suma dosiahla hodnotu 674 397,11 eura. Na základe odporúčania odbornej hodnotiacej komisie navrhla Dotačná komisia Z BSK schváliť 39 projektov v celkovej sume 349 440 eur, pričom dva projekty navrhla komisia na mimoriadnu dotáciu vzhľadom na regionálny význam projektov spolu v sume 15 000 eur. Konkrétne ide  projekt obce Tomášov Rekonštrukcia spevnených plôch a parkovacích miest pred ZŠ a obce Plavecký Mikuláš Rekonštrukcia spevnenej plochy.

Na podporu turizmu na rok 2017 prišlo 63 žiadostí v úhrnnej požadovanej sume podpory  845 953,36 eura. V Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme na podporu turizmu je schválených 249 600 eur.  Členovia dotačnej komisie súhlasili s odporúčacím návrhom odbornej hodnotiacej komisie pri 58 žiadostiach a zároveň navrhli jednému žiadateľovi zvýšiť dotáciu v sume 2000 eur a štyrom žiadateľom navrhla poskytnúť mimoriadnu dotáciu vzhľadom na regionálny význam projektu v celkovej sume 24 000 eur.

O dotáciu na podporu športu a mládeže požiadalo elektronicky 460 žiadateľov. Celková alokovaná suma na podporu projektov v tejto oblasti je 499 200 eur. Tú si rozdelí 153 schválených žiadostí dotačnou komisiou plus 45 žiadostí „mimoriadneho alebo osobitného významu“.

„Dotačná politika BSK sa pustila novým smerom. Schválením VZN pre sektorové politiky kultúra, rozvoj vidieka, turizmus, mládež a šport nám zadala nástroj, ktorým naozaj podporíme regionálny rozvoj. Je to ukážkový nástroj pre ostatné samosprávy, ako sa má región rozvíjať spoločne,“ vyjadrila sa Tatiana Mikušová, poslankyňa Zastupiteľstva BSK.

Župní poslanci schválili aj dotácie „mimoriadneho, alebo osobitného“  významu pre Bratislavský samosprávny kraj v sume  297 600 eur z rozpočtu BSK (časť z celkovej schválenej sumy 2 378 720 eur) pre 63 projektov vzhľadom na ich regionálny význam. Z toho 45 podporených žiadostí sa týkalo rozvoja športu a aktivít pre mládež.

 

Autor: (ts - bsk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.01.2017
ŽSK podporí kultúru a šport takmer 249 000 eurami
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spustil na začiatku tohto kalendárneho roka nový systém poskytovania dotácií. Záujemcovia sa môžu o financie uchádzať v dvoch programoch, prostredníctvom ktorých ŽSK prerozdelí takmer 249 000 eur.
viac
04.01.2017
Výzva na podporu športu a mládeže stále otvorená
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy  na podporu športu a mládeže pre rok 2017, je stále otvorená. Žiadatelia si tak ešte stále môžu podať žiadosť a prihlásiť sa o dotáciu do 11. januára 2017.
viac
10.02.2017
Petržalka podporí zaujímavé projekty
Po zmene pravidiel poskytovania účelových dotácií pre neziskové organizácie, rôzne spolky a združenia či právnické osoby vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť si o dotáciu požiadalo 95 uchádzačov.
viac
21.02.2017
Odborná komisia prehodnotila 612 žiadostí o kultúrne dotácie
Odborná hodnotiaca komisia Bratislavského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry uzavrela včera hodnotenie dodaných žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry. O podporu sa tak bude uchádzať 560 žiadostí, ktoré vyhoveli základným hodnotiacim kritériám.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %