Sobota 11.07.2020
Dnes má meniny 
Milota
°C
18.09.2019 01:05

ZMOS zrealizovalo prieskum k obedom v školách


lustračná snímka: shutterstock


Združenie miest a obcí Slovenska v polovici augusta zrealizovalo plošný prieskum zameraný na problematiku obedov na školách. Čísla odkrývajú realitu a do celej problematiky prinášajú viaceré dôležité súvislosti.


Podľa Zdenka Krajčíra, riaditeľa sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS bolo ambíciou prieskumu získať aktuálne dáta, ktoré sú viac ako pocity, alebo neraz skreslené informácie podsúvané médiami. „V priebehu týždňa reagovalo na náš prieskum 677 zriaďovateľov materských a základných škôl čo tiež ukazuje dôležitosť témy a vyjadruje dôveru miest a obcí k analytickej činnosti ZMOS,“ hovorí Zdenko Krajčír a približuje získané poznatky:

Z výsledkov prieskumu je možné konštatovať, že:

- je možné predpokladať, že mestá vrátane mestských častí a obce budú v školskom roku 2019/2020 priemerne zabezpečovať obedy pre 257,16 stravníkov, čo je priemerný nárast o 49,36 stravníka, teda o 23,75 %. Údaje sa môže zmeniť po začatí školského roka, kedy sa ukončí prihlasovanie na odber stravy,

- priemerne 42 % miest a obcí nevyberá a 58 % vyberá doplatok za obed od rodičov žiaka prvého stupňa ZŠ a 25,5 % nevyberá a 74,4 % vyberá doplatok od rodičov žiakov druhého stupňa ZŠ,

- priemerný doplatok rodiča za jeden obed je 0,08 € na I. stupni a 0,12 € na II. stupni,

- 8,68 % zriaďovateľov určuje namiesto doplatku, alebo aj k doplatku od rodičov aj mesačný paušál na režijné náklady, ktorý je priemerne vo výške 2,9 €

- priemerná výška doplatku za stravu v poslednom ročníku materských škôl je 0,3 €

Podľa Zdenka Krajčíra je doplatok od rodičov vo väčšine prípadov určovaný len ako doplatok rozdielu medzi nákupom potravín a dotácie na stravu vo výške 1,2 €. Veľká časť zriaďovateľov neúčtuje rodičom doplatok za režijné náklady. Podľa riaditeľa sekcie rezortných činností doplatok sa zvyšuje aj:

- z dôvodu zvyšovania úrovne cenových pásiem za nákup potravín určený MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. 9. 2019,

- z dôvodu zvyšovania režijných nákladov pri 25 % zvýšení počtu stravníkov je to pri počte stravníkov do 50 (takých je veľa) nárast o 12,5 stravníka, ale pri počte 500 stravníkov je to nároast o 125 a pri počte 1000 je to nárast o 250 stravníkov, čo je enormná potreba zvýšenia počtu zamestnancov.

Mestá a obce boli v minulom školskom roku podľa údajov CVTI zriaďovateľmi 2244 pri materských školách, v ktorých sa stravovalo 145 942 detí, čo je 97 % zo všetkých prijatých detí. Mestá a obce sú podľa údajov CVTI zriaďovateľmi 1378 školských stravovacích zariadení pri základných školách, v ktorých sa v školskom roku 2018/2019 stravovalo 163 070 žiakov prvého stupňa, čo je 79,4 % všetkých žiakov prvého stupňa ZŠ , 123 305 žiakov druhého stupňa, čo je 59,7 % zo všetkých žiakov druhého stupňa, čo je priemerne 207,8 stravníkov na jedáleň. Uvidíme, aké zmeny sa uskutočnia v školskom roku 2019/2020 aj vplyvom projektu „Obedy zadarmo“.

Autor: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.04.2020
Financovanie komunálu je nastavené na zmeny
Združenie miest a obcí Slovenska sa pýtalo starostov a primátorov na financovanie komunálu. Postoje starostov a primátorov reflektujú na potrebné zmeny.
viac
06.05.2020
Rozpočet je nástroj riadenia miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume sústredilo na vnímanie rozpočtov komunálu. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy. Pre veľkú skupinu starostov a primátorov predstavuje aj nástroj finančného riadenia.
viac
07.05.2020
Externé zdroje na financovanie komunálnych potrieb
Samosprávy na financovanie svojich zámerov a investičných potrieb okrem vlastných finančných prostriedkov využívajú aj eurofondy. Združenie miest a obcí Slovenska sa však v prieskume zameralo na pomerne širokú paletu ostatných externých zdrojov financovania.
viac
16.06.2020
Väčšina samospráv komunikuje elektronicky
Výrazný počet samospráv komunikuje elektronicky a rozumie všetkým povinnostiam vykonávaným elektronickou formou, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie výkonu verejnej moci. Aj to vyplýva z nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.04 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %