Streda 30.11.2022
Dnes má meniny 
Ondrej, Andrej
°C
12.10.2021 11:55

ZMOS organizuje seminár k štátnej pomoci


Ilustračná snímka


Združenie miest a obcí Slovenska organizuje ďalší workshop. Aktuálny sa bude venovať Špecifikám týkajúcim sa poskytovania štátnej pomoci na úrovni miest a obcí.


Cieľmi podujatia sú poskytnutie relevantných informácií k hospodárskym transakciám samospráv, prierez lokálnym charakterom opatrení pomoci, ale aj ozrejmenie problematických častí pri predkladaní žiadostí o stanovisko k schéme pomoci, tiež o ozrejmenie problematických častí pri predkladaní žiadostí k návrhu na poskytnutie pomoci ad hoc. Cieľom podujatia tiež bude priblíženie osobitostí pri poskytovaní pomoci de minimis a poskytnutie odpovedí na konkrétne, vopred zaslané otázky miest a obcí k špecifikám vyplývajúcim z aplikačnej praxe.     

Školenie je určené všetkým záujemcom z radov štatutárnych zástupcov alebo zamestnancov obcí, miest a samosprávnych krajov, zamerané na konkrétne  otázky, respektíve problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe a najmä na jednotlivé špecifiká štátnej pomoci na úrovni samospráv.  

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 21. októbra 2021, v čase 09:00 - 12:30 hod. prostredníctvom MS TEAMS. 

Program podujatia 

09:00 - 09:10 hod. Úvodné slovo, PhDr. Michal Kaliňák, PhD.

09:10 –10:00 hod. Lokálny charakter opatrení pomoci, (rozhodnutia Európskej komisie, kritériá, metodické usmernenie PMÚ SR). Protimonopolný úrad SR, odbor štátnej pomoci

10:00 - 11:00 hod. Vybrané prípady z aplikačnej praxe PMÚ SR (zvýhodnený predaj/prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, hospodárske transakcie obcí, konkrétne príklady poskytovania dotácií). Protimonopolný úrad SR, odbor štátnej pomoci 

11:00 - 11:45 hod. Obec a obecný podnik, sociálne podniky (osobitosti pri poskytovaní minimálnej pomoci a štátnej pomoci). Protimonopolný úrad SR, odbor štátnej pomoci

11:45 – 12:15 hod. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o štátnej pomoci  (vybrané ustanovenia týkajúce sa predkladania žiadostí o stanovisko k schéme pomoci a k návrhu na poskytnutie pomoci ad hoc). Protimonopolný úrad SR, odbor štátnej pomoci

12:15 - 12:30 hod. Diskusia (výmena skúseností účastníkov v oblasti štátnej pomoci) 

Organizačné informácie:  

- účasť na seminári pre zaregistrovaných je bezplatná 

- potvrdenie o účasti prosím odošlite prostredníctvom registračného formuláru                 https://forms.gle/KkcuQLoojFdmaoSS8 v termíne do 19. októbra 2021

- prihláseným účastníkom bude po ukončení registrácie e-mailom zaslaný link na prihlásenie sa na podujatie 

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje informačný workshop s tematickým názvom Špecifiká týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci na úrovni miest a obcí v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý bol podporený operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu.  

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.04.2020
Branislav Tréger: Naša kultúra je krehká a zraniteľná, potrebuje pomoc
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger dnes požiadal ministerku kultúry o pomoc pre kultúrne zariadenia samospráv.
viac
18.08.2020
Návratná finančná výpomoc
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“.
viac
18.09.2020
Predseda ZMOS s poľnohospodármi a potravinármi
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger prijal pozvanie liptovských poľnohospodárov a potravinárov a zúčastnil sa valného zhromaždenia Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (LPPK). Uskutočnilo sa vo štvrtok 17. septembra 2020 v Demänovskej doline.
viac
29.03.2021
Problematika odpadov dominuje v každej samospráve
Ako nastaviť logistiku na zber kuchynských odpadov? Ktoré samosprávy ponúkajú inšpiráciu pre ostatné? V čom máme spoločné problémy so samosprávami v Čechách? Aj na tieto otázky zazneli na piatkovom workshope, ktorý organizoval ZMOS, konkrétne odpovede.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.20 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.14 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.66 %