Utorok 18.06.2024
Dnes má meniny 
Vratislav
°C
25.06.2022 09:40

Zasadala sekcia pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Rady ZMOS


Snímka zo zasadania


Zasadnutie odbornej sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Rady ZMOS sa konalo hybridnou formou v priestoroch Kancelárie ZMOS a prostredníctvom komunikačnej platformy ZOOM.


Hlavným bodom rokovania sekcie v piatok 24. júna 2022 bol aktuálny stav v implementácii stratégií miestnych akčných skupín (MAS) v IROP 2014-2021 a Programe rozvoja vidieka 2014-2022. Členovia sekcie za účasti pozvaných hostí prediskutovali a hľadali spoločné riešenie najmä v otázke možného krátenia prevádzkových nákladov MAS a krátenia zdrojov spôsobeného kontrolou verejných obstarávaní. Členovia sekcie sa zhodli, že je potrebná spoločná komunikácia a navrhnutie spoločného stanoviska na aktuálne problémy, ktorým čelia MAS v súčasnom programovom období prostredníctvom spoločne vytvorenej úzkej pracovnej skupiny „Task force“.

Sekcia bola informovaná o záveroch z posledného stretnutia ZMOS, NS MAS s generálnym riaditeľom Sekcie IROP  - CLLD a o zmenách, ktoré priniesla 12. revízia IROP, ktorá bola schválená Monitorovacím výborom IROP a v súčasnosti je v procese hodnotenia SEIA.

Členovia sekcie sa uzniesli aj na renominácii zástupcu ZMOS v Monitorovacom výbore pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. Členovia sa ďalej dohodli, že v zmysle uznesenia prijatého Predsedníctvom ZMOS vytipujú v rámci projektu APVV – Efektívne pozemkové úpravy lokality cieľových skupín obcí v zmysle predloženého materiálu. Výsledky a výstupy riešenia projektu poskytne PF UK organizácii ZMOS bezodplatne za účelom ich možnej aplikácie v praxi.

V nadväznosti na vyššie uvedené sa predseda sekcie Martin Červenka, starosta obce Ratkovce a člen sekcie Marek Oremus, primátor mesta Šurany zúčastnia rokovania s riaditeľom odboru riadenia štátnej správy pozemkových úprav Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Závery z rokovania sekcie budú predložené na schválenie na nadchádzajúcom zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom plese dňa 28. júna 2022.

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.06.2021
Rokovala sekcia inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Témami utorkového rokovanie Sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS bola problematika integrovaných územných stratégií a miestnych akčných skupín v novom programovom období 2021-2027.
viac
14.01.2023
Zasadala Sekcia inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS
Na štvrtkovom rokovaní Sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS, ktoré sa konalo v Dudinciach, bolo prijatých niekoľko uznesení k cestovnému ruchu a regionálnemu rozvoju v území. Témou rokovania boli aj eurofondy a plán obnovy.
viac
07.11.2023
Zasadala sekcia civilnej ochrany a bezpečnosti Rady ZMOS
V pondelok 6. novembra 2023 sa Bratislave uskutočnilo prvé prezenčné rokovanie Sekcie civilnej ochrany a bezpečnosti Rady ZMOS. Členovia sekcie schválili rokovací poriadok a harmonogram zasadnutí sekcie, náplň činnosti a priority.
viac
01.02.2024
Sociálni partneri ZMOS a RÚZ o spolupráci v Aliancii sektorových rád
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik sa stretol s generálnym sekretárom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martinom Hoštákom k témam sociálneho dialógu, spolupráci v rámci novozriadenej Aliancie sektorových rád a k ďalším spoločným témam spolupráce.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %