Utorok 09.08.2022
Dnes má meniny 
Ľubomíra
°C
25.06.2022 09:40

Zasadala sekcia pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Rady ZMOS


Snímka zo zasadania


Zasadnutie odbornej sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Rady ZMOS sa konalo hybridnou formou v priestoroch Kancelárie ZMOS a prostredníctvom komunikačnej platformy ZOOM.


Hlavným bodom rokovania sekcie v piatok 24. júna 2022 bol aktuálny stav v implementácii stratégií miestnych akčných skupín (MAS) v IROP 2014-2021 a Programe rozvoja vidieka 2014-2022. Členovia sekcie za účasti pozvaných hostí prediskutovali a hľadali spoločné riešenie najmä v otázke možného krátenia prevádzkových nákladov MAS a krátenia zdrojov spôsobeného kontrolou verejných obstarávaní. Členovia sekcie sa zhodli, že je potrebná spoločná komunikácia a navrhnutie spoločného stanoviska na aktuálne problémy, ktorým čelia MAS v súčasnom programovom období prostredníctvom spoločne vytvorenej úzkej pracovnej skupiny „Task force“.

Sekcia bola informovaná o záveroch z posledného stretnutia ZMOS, NS MAS s generálnym riaditeľom Sekcie IROP  - CLLD a o zmenách, ktoré priniesla 12. revízia IROP, ktorá bola schválená Monitorovacím výborom IROP a v súčasnosti je v procese hodnotenia SEIA.

Členovia sekcie sa uzniesli aj na renominácii zástupcu ZMOS v Monitorovacom výbore pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. Členovia sa ďalej dohodli, že v zmysle uznesenia prijatého Predsedníctvom ZMOS vytipujú v rámci projektu APVV – Efektívne pozemkové úpravy lokality cieľových skupín obcí v zmysle predloženého materiálu. Výsledky a výstupy riešenia projektu poskytne PF UK organizácii ZMOS bezodplatne za účelom ich možnej aplikácie v praxi.

V nadväznosti na vyššie uvedené sa predseda sekcie Martin Červenka, starosta obce Ratkovce a člen sekcie Marek Oremus, primátor mesta Šurany zúčastnia rokovania s riaditeľom odboru riadenia štátnej správy pozemkových úprav Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Závery z rokovania sekcie budú predložené na schválenie na nadchádzajúcom zasadnutí Rady ZMOS na Štrbskom plese dňa 28. júna 2022.

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.10.2018
Na zasadnutí zahraničnej sekcie ZMOS sa zúčastnili moldavskí primátori
Hostí sa zaujímali najmä o fungovanie priemyselných parkov a ich prínos pre miestny hospodársky rozvoj.
viac
12.02.2021
Jasný signál eurokomisárom
Komisárovi Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a eurokomisárke pre kohéziu a reformy odchádza zo Slovenska mimoriadne vážny signál.
viac
02.06.2021
Rokovala sekcia inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Témami utorkového rokovanie Sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS bola problematika integrovaných územných stratégií a miestnych akčných skupín v novom programovom období 2021-2027.
viac
13.01.2022
Podpora vidieka je hlavne o území a komunitách
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo viacero zásadných pripomienok k návrhu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky. V pondelok na tripartite upozornilo na viaceré problémy a následne žiadalo ich vyriešenie v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.10 %