Nedeľa 26.05.2024
Dnes má meniny 
Dušan
°C
07.11.2023 08:50

Základná škola získala grant v hodnote 100-tis. eur


Ilustračná snímka OcÚ Beluša)


Základná škola v Beluši chce byť školou, ktorá vytvára pre všetkých žiakov podmienky na vzdelávanie, ktoré im pomôžu prekonať bariéry v učení.


Chce byť školou, ktorá podporí rozvoj ich individuálneho potenciálu. Aj z tohto dôvodu sa škola zapojila do tretieho ročníka grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia – Naša inkluzívna škola, v rámci ktorého sa jej podarilo získať finančný grant v celkovej výške 100.000 EUR.

K novým potrebám školských zariadení sa vyjadruje starosta obce Ján Prekop: „Potreby žiakov sa turbulentne menia. Súčasné deti sa musia vyrovnávať s úplne odlišnými situáciami ako naša generácia, čo vyžaduje nové prostriedky, materiálne zabezpečenie i prístup. Teším sa, že naša škola reaguje na spoločenské zmeny a sama sa stáva inovátorom v tejto oblasti.“

Aktuálne na základnej škole organizujú ranné kruhy pre žiakov prvého stupňa a vyučovanie sociálnej výchovy na druhom stupni. Preventívne kroky uskutočňuje školský psychológ a tím asistentov a pedagógov. Žiaci môžu v prípade potreby požiadať o doučovanie a oprieť sa o podporu školského parlamentu. Úroveň inklúzie by sa mala významne zvýšiť vďaka projektu zameranému na inováciu a personalizáciu vzdelávania. Okrem odbornej literatúry a školení zamestnancov sa vytvorí multisenzorická miestnosť Snoezelen a exteriérová učebňa na terapeutické účely. Zakúpia sa edukačné a terapeutické pomôcky a zrealizuje viacero odborných prednášok pre pedagógov a rodičov. Súčasťou bude aj oddychová zóna so sedacími vakmi na chodbách a triedach.

Dôvody vzniku projektu vysvetľuje riaditeľka školy Edita Horváthová: „Inkluzívne vzdelávanie sa v samej podstate netýka len špecifických skupín žiakov, ale všetkých žiakov, ktorí sú súčasťou procesu výchovy a vzdelávania. Inkluzívnu školu vnímame ako príležitosť vzájomne sa obohatiť a rozvíjať. Uvedomujeme si dôležitosť nových metód, ktoré nám umožnia nenásilne budovať bezpečné zázemie založené na vzájomnom pochopení a rešpekte.“

Informácie o projekte sú zverejnené aj na webovej stránke školy: https://zsbelusa.edupage.org/a/projekty

Autor: (ts-OcÚ Beluša)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.07.2016
Základná škola Veternicová k 31. augustu definitívne končí
Základná škola na bratislavských Dlhých Dieloch nový školský rok neotvorí. Ministerstvo školstva potvrdilo rozhodnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vyradiť ZŠ zo siete škôl.
viac
07.12.2023
Cyklostojany pre žiakov i zamestnacov školy
Mnoho žiakov i zamestnancov našej základnej školy využíva pri dochádzaní do práce a vzdelanie ako dopravný prostriedok bicykel. Obec Beluša sa snaží umocniť túto ekologickú voľbu okrem osvetových aktivít aj zvyšovaním technických a bezpečnostných štandardov v cyklodoprave.
viac
12.12.2023
Základné školy môžu získať grant na podporu energetickej gramotnosti žiakov
Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis podporí vzdelávacie aktivity na 2. stupni základných škôl zamerané na vzdelávanie žiakov aj učiteľov v oblastiach ako je vznik a využitie elektrickej energie, zelená energia či elektroenergetika ako odbor budúcnosti.
viac
22.01.2024
Základná škola získala dotáciu z Envirofondu
Základná škola získala dotáciu v hodnote 8-tis. eur zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Jej projekt s názvom Kvitnúca škola sa snaží zmenšovať dopady zmeny klímy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %