Piatok 23.04.2021
Dnes má meniny 
Vojtech
°C
29.01.2018 10:16

Vyhlásenie mohyly vo Veľkej Pake za národnú kultúrnu pamiatku


Mohyla v Čukárskej Pake.


Na základe návrhu KPÚ Trnava bola koncom roku 2017 vyhlásená Pamiatkovým úradom SR mohyla vo Veľkej Pake, v časti Čukárska Paka za národnú kultúrnu pamiatku. Objekt sa nachádza na okraji intravilánu pri križovatke ciest z Čukárskej Paky do Malej Paky a Veľkej Paky. Miestny názov mohyly je Kép domb.


Mohylu tvorí umelo navŕšený kopec kruhového pôdorysu s výškou 2,3 m a priemerom cca 20 m. Pôvodne bol pravdepodobne väčší, ale poveternostné vplyvy ho mohli znížiť. Mohyla bola súčasťou mohylníka pozostávajúceho min. z troch mohýl a zachovala sa jediná z nich nad úrovňou okolitého terénu. Zvyšné mohyly sú rozorané.

Lokalita doposiaľ nebola archeologicky sondážne skúmaná a nie sú z nej publikované a ani známe archeologické nálezy zo zberu.

Mohyla bola postavená nositeľmi kultúry stredodunajských popolnicových polí bronzovej doby alebo kalenderberskej kultúry staršej železnej doby. Nevylučuje sa, že do mohyly pochovávali obe kultúry. I keď sa v lokalite tejto mohyly nenašli archeologické nálezy z týchto dôb, datovanie odvodzujeme z archeologických nálezov z miest blízkych rozoraných mohýl.

V období stredoveku až včasného novoveku sa plášť mohyly a jej okolie využili ako pietne miesto na pochovávanie. Dokazuje to profil vytvorený začiatkom 60. rokov 20. stor. odkopaním päty mohyly, v ktorom sa črtali kostrové hroby.

V novoveku boli na mohyle osadené kríže, ktoré mohli byť reminiscenciou na cintorín. Mohylu s krížom zachytáva už 1. vojenské mapovanie z rokov 1763 až 1787. Súčasný liatinový kríž je mladší, pravdepodobne sekundárne použitý zo zaniknutého hrobu. Jeho osadenie na murovaný pilier tiež naznačuje existenciu staršieho kamenného kríža alebo Božej muky.

Objekt je nositeľom historickej a urbanistickej hodnoty, a aj napriek tomu, že bol v minulosti narušený stavebnou činnosťou, stále si uchováva charakter mohyly.

V nížinatom prostredí bola väčšina pravekých mohýl zničená najmä poľnohospodárskou činnosťou, bohužiaľ mnohé až v 2. polovici 20. stor. V Trnavskom kraji sú za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásené iba dve praveké mohyly z mladšej a neskorej bronzovej a staršej železnej doby v Janíkoch, v časti Dolné Janíky. Vyhlásené boli už v roku 1966. Mohyla v Čukárskej Pake je jednou z iba dvoch zachovaných mohýl nachádzajúcich sa v intraviláne obcí. Druhou je mohyla zo staršej železnej doby v Janíkoch, v časti Horné Janíky, ktorá však zatiaľ nie je pamiatkovo chránená.

Na základe návrhov KPÚ Trnava sa v trnavskom kraji od roku 2015 vyhlasuje ročne aspoň jedno archeologické nálezisko za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Autor: Zdroj://www.pamiatky.sk/


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.05.2016
Projekt Pro Monumenta zmonitoroval už 144 nehnuteľných pamiatok
Vďaka projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou sa od novembra 2014 do dnešného dňa podarilo vykonať inšpekcie a nevyhnutné zásahy na 144 kultúrnych pamiatkach po celom Slovensku. Informoval o tom vedúci odboru preventívnej údržby Pamiatkového úradu SR Branislav Rezník.
viac
24.09.2018
Hlavné mesto chce zachrániť budovu Astorky jej vyhlásením za kultúrnu pamiatku
Súkromný investor, ktorému hlavné mesto budovu v roku 2004 predalo, v nej doteraz nevybudoval mestské divadlo, k čomu sa zaviazal, naopak, nechal budovu schátrať. Hlavné mesto preto vyvíja úsilie, aby bola budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, čím by sa zvýšila jej ochrana.
viac
07.01.2021
Celoštátna súťaž Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2018 a 2019
Ministerstvo kultúry ocení najlepšie obnovené či zrekonštruované pamiatky. Majitelia všetkých národných kultúrnych pamiatok sa môžu so svojimi projektmi prihlásiť do celoštátnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2018 a 2019. Prihlášky do súťaže musia poslať do 31. januára 2021.
viac
07.04.2021
Hrádok v Posádke sa stal národnou kultúrnou pamiatkou
Hrádok v obci Dvorníky v okrese Hlohovec, pochádzajúci pravdepodobne z 13. alebo 14. storočia, vyhlásil Pamiatkový úrad SR na základe podkladu Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava za národnú kultúrnu pamiatku (NKP).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.65 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.65 %