Štvrtok 03.12.2020
Dnes má meniny 
Oldrich
°C
21.11.2020 02:20

V Senici pripravujú založenie sociálneho podniku


Ilustračná snímka: MsÚ


Pôjde o tzv. „integračný sociálny podnik“, ktorého cieľom bude zamestnávať znevýhodnené alebo zraniteľné osoby.


Novembrové mestské zastupiteľstvo podporilo zámer mesta založiť mestský sociálny podnik. Pôjde o tzv. „integračný sociálny podnik“, ktorého cieľom bude zamestnávať znevýhodnené alebo zraniteľné osoby. Cieľom samosprávy je pomôcť integrovať práve takýchto ľudí do pracovného procesu a zároveň vyriešiť vo vlastnej réžii množstvo činností.

„O zámere založiť sociálny podnik uvažujeme už dlhšie. Sme v kontakte s Koordinačným centrom sociálnej ekonomiky v Trnave či s konateľmi niektorých sociálnych podnikov, ktorých zakladateľom sú samosprávy, aby sme mali informácie z prvej ruky,“ približuje zástupca primátora Filip Lackovič.

Predmet činnosti Sociálneho podniku mesta Senica, s. r. o., sa bude týkať viacerých oblastí. Jeho zamestnanci budú vykonávať napríklad aj čistiace a upratovacie práce, nepôjde však o verejnoprospešných pracovníkov, ale o ľudí, ktorí majú z dôvodu svojho znevýhodnenia problém zamestnať sa. Môže ísť napríklad o ľudí so zdravotným znevýhodnením, osoby nad 50 rokov, ktoré sa nevedia uplatniť na trhu práce či dlhodobo nezamestnaní. Títo pracovníci budú vykonávať aj drobné opravy chodníkov, ale aj opravu menších výtlkov na miestnych komunikáciách. V oblasti starostlivosti o zeleň bude sociálny podnik mesta zabezpečovať kosenie dohodnutých plôch, orezy stromov, ale aj výsadbu drevín a cibuľovín, zalievanie, hrabanie a odvoz lístia či úpravy terénu.

Sociálny podnik mesta Senica počíta aj s poskytovaním služieb v domácnosti pre občanov v dôchodkovom veku a sociálne odkázaným osobám, ako sú upratovanie, pranie, žehlenie alebo starostlivosť o záhradu. Neskôr sociálny podnik počíta aj so zriadením prevádzky mestskej kaviarne v oddychovej zóne mestského parku v budove DAV-u, kde dostanú príležitosť zamestnať sa aj občania so zdravotným hendikepom.

V úvode sa počíta so zamestnaním konateľa spoločnosti, ktorý vzíde z výberového konania, organizačno-administratívneho pracovníka a šiestich zamestnancov. Otvorením mestskej kaviarne a poskytovaním služieb osobného charakteru sa počet zamestnancov zvýši.

„Hlavným cieľom nebude zisk podniku, ale spoločenský prospech. Máme záujem pomôcť ľuďom začleniť sa, aby zamestnanci získali zručnosti v jednotlivých pracovných činnostiach, aby rozvíjali osobnostné predpoklady, a tým zvýšili šancu neskôr sa uplatniť na trhu práce. Zároveň budú tieto osoby vytvárať hodnoty, ktoré budú prospešné pre okolie, za čo budú dostávať aj primeranú mzdu a nebudú odkázaní na sociálne dávky. Zabezpečia tak pre seba, svoje deti a celú svoju rodinu lepšiu budúcnosť. Sociálny podnik má ambíciu zamestnať aj ťažko zdravotne postihnuté osoby, aby takýmto spôsobom dostali možnosť zapojiť sa do pracovného procesu a umožniť im byť užitočnými a potrebnými pre spoločnosť,“ vysvetlil zámer mesta založiť sociálny podnik zástupca primátora Filip Lackovič.

Služby sociálneho podniku si bude objednávať prevažne mesto Senica, ktoré ho plánuje využiť aj na údržbu materských a základných škôl. Neskôr plánuje podnik uspokojovať objednávky aj od podnikateľských subjektov z mesta, alebo si jeho služby budú môcť objednať okolité obce.

Zisk sociálneho podniku bude vrátený späť do podniku na zamestnanie ďalších ľudí a rozširovanie činnosti. Založenie sociálneho podniku si však vyžiada vstupnú investíciu zo strany mesta Senica. Na začiatok samospráva podporí podnik návratnou finančnou výpomocou v sume 50-tisíc eur, ktoré budú určené na začatie bežného chodu. Z týchto peňazí bude zakúpené vybavenie potrebné na realizáciu služieb, ako kosačka, asfaltovačka, valník a pod. Registrovaný sociálny podnik však môže po určitom čase čerpať nenávratné finančné prostriedky od štátu až do výšky 50 percent vstupných investícií, a tak by sa finančná výpomoc z mesta mala časom vrátiť do mestského rozpočtu.

Po administratívnych procesoch by mal Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o., začať fungovať na jar 2021.

Autor: Tatiana MORAVCOVÁ, hovorkyňa mesta


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.07.2019
V meste Snina vzniká sociálny podnik
Sninská samospráva podniká záverečné kroky k spusteniu prevádzky sociálneho podniku. Potvrdzujú to dva body rokovania ostatného mestského zastupiteľstva.
viac
14.02.2020
Šaľa plánuje založiť sociálny podnik
Mesto Šaľa plánuje založiť sociálny podnik. Mestskí poslanci poverili primátora Jozefa Belického prípravou dokumentov na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré by mal predložiť na marcové zasadnutie zastupiteľstva.
viac
04.04.2020
V školských jedálňach sa bude môcť pripravovať jedlo pre seniorov
V školských jedálňach sa bude môcť pripravovať jedlo pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti, zamestnanci kuchýň však budú musieť dodržiavať prísne hygienické opatrenia.
viac
09.11.2020
Senica pripravuje založenie sociálneho podniku
Novembrové mestské zastupiteľstvo podporilo zámer mesta založiť mestský sociálny podnik. Pôjde o tzv. „integračný sociálny podnik“, ktorého cieľom bude zamestnávať znevýhodnené alebo zraniteľné osoby.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.18 %