Štvrtok 21.10.2021
Dnes má meniny 
Uršuľa
°C
16.02.2017 09:34

Slovensko na ceste k Smart cities


Ilustračná snímka: (int).


Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a odborným partnerom Študio-21 plus, s r. o. organizujú odbornú konferenciu: „SLOVENSKO NA CESTE K SMART CITIES“.


Tvorba Smart Cities na Slovensku,  zvýšenie kvality života v mestách, zlepšenie organizácie a riadenia miest a zapojenie najmodernejších technológií do rozvojových projektov miest. Praktické návody, ako je možné v našich podmienkach vytvárať Smart mestá s odvolaním sa na skúsenosti s doterajším uplatňovaním tohto komplexného prístupu. Predstavenie originálnej platformy na zdieľanie smart aplikácií, organizačných postupov a technologických riešení určených mestám pod názvom City:One.

 

Program konferencie:

09:30 – 10:00 h. Prezentácia účastníkov

10:00 – 10:05 h. Otvorenie konferencie  

(JUDr. Štefan Bieľak, podpredseda ZMOS a predseda Komory miest ZMOS)

10:05 – 10:10 h. Úvodné slovo - predstavenie programu konferencie a história tvorby Smart Cities na Slovensku  (Ing. Vladimír Jurík, moderátor konferencie)

1. blok konferencie

Ako vytvoriť „smart“ úrad, ako ho riadiť, ako získavať financie, ako spolupracovať s odborníkmi, s technologickými firmami, so zahraničnými partnermi.

10:10 – 10:20 h. Priority Ministerstva hospodárstva SR  v tvorbe Smart Cities na Slovensku (Ing. Rastislav Chovanec, PhD., štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR)

10:20 – 10:40 h. Čo je Smart City a ako sa tvorí (Mgr. David Bárta, zakladateľ platformy City:One)

10:40 – 11:20 h. Príbeh tvorby Smart City Brno  (Ing. Jaroslav Kacer, námestník primátora mesta Brno)

11:20 – 11:40 h. Diskusia k prvému bloku konferencie

 

2. blok konferencie

Vzťah ministerstiev k tvorbe Smart Cities na Slovensku, možnosti spolupráce a financovania.

11:40 – 12:00 h. Financovanie Smart Cities a aktuálne možnosti podpory Smart Cities zo strany Ministerstva hospodárstva SR (Mgr. Miriama Hučková, štátna radkyňa /alt. Ing. Mgr. Miriam Letašiová, generálna riaditeľka – Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií MH SR)

12:00 – 12:20 h. Vytvorenie Smart Cities klubu Slovenska – pozvanie k spolupráci (Ing. Vladimír Jurík)

12:20 – 12:55 h. Záverečná panelová diskusia, príklady dobrej praxe slovenských miest, vytvorenie priestoru pre výmenu názorov so zúčastnenými zástupcami ministerstiev a predstaviteľov Úradu podpredsedu vlády SR

12:55 h. Záverečné slovo organizátora konferencie a ukončenie konferencie

13:00 h. Spoločný obed

 

Organizačné informácie:

Odborný garant: JUDr. Štefan Bieľak, podpredseda ZMOS a predseda Komory miest ZMOS

Organizačný garant: Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska

Cieľová skupina: primátori slovenských miest

Miesto konania: kongresová sála, hotel PATRIA, Štrbské Pleso

Termín konania: 22. 2. 2017 /streda/

•  účasť na konferencii pre zaregistrovaných vrátane občerstvenia je bezplatná;

• vyplnenú  návratku pošlite mailom v termíne do 17. 2. 2017 na kontaktnú adresu: palfyova@zmos.sk alebo faxom na tel. č.: 02/526 325 31,

•  potvrdenie účasti prihláseným bude zaslané e-mailom,

•  podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/48700710. 

 

 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.10.2020
Spoznaj oblasti neziskového sektora na Slovensku: Dobrovoľníctvo
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri sa zameraním na dobrovoľníctvo.
viac
07.12.2020
Konferencia o budúcnosti Európy sa musí robiť inak
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) adresovalo rezortu zahraničných vecí pripomienky k pripravovanej dlhodobej Konferencii o budúcnosti Európy v Slovenskej republike.
viac
03.02.2021
ZMOS analyzuje Európsku chartu miestnej samosprávy
Združenie miest a obcí Slovenska začína s analýzou Európskej charty miestnej samosprávy. Je to strategický dokument samospráv, ktorý jasne vymedzuje princípy samosprávnosti, na aké musí centrálna vláda prihliadať pri prijímaní svojich rozhodnutí.
viac
23.08.2021
Zákon o štátnom bývaní prináša prvky antisystémovosti
Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo viaceré zásadné pripomienky k návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %