Pondelok 04.03.2024
Dnes má meniny 
Kazimír
°C
14.12.2019 08:00

S dobre vedenou participáciou to pôjde ľahšie


Informačný leták - pozvánka


Prihláste sa do vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pre zamestnancov samosprávy, ktorí sa chcú naučiť, ako dobre realizovať participatívny proces na svojom úrade.


Školenie je štvordňové (2+2 dni) a je pre účastníkov bezplatné, hradené z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (národný projekt Participácia) z operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu.

Kompetencie bez patričnej podpory sú roky boľavou realitou samosprávy. Kľúčovou zručnosťou pre samosprávu bude tvoriť verejné politiky participatívne – so zapojením verejnosti. Zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík je veľkou témou, ktorá si vyžaduje profesionálny prístup tých, ktorí sú zodpovední za participatívny proces. Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti preto prichádza s ponukou vzdelávania pre zamestnancov samosprávy. Školenie vám podrobne vysvetlí prínosy a dopady participácie, oboznámi vás s formami zapojenia verejnosti, naučí vás základom facilitácie tak, aby ste boli schopní navrhnúť vlastný participatívny proces pre potreby svojho úradu. Cieľom je, aby ste sa presvedčili, že dobre vedený participatívny proces je možno v niektorých fázach náročný, ale v konečnom dôsledku veľmi prínosný nielen pre samosprávu, ale aj pre občana.

Čo je participácia? A čo je verejná participácia?

Participácia v najširšom zmysle slova znamená účasť, spoluúčasť, zúčastňovanie sa na niečom. Ide o aktívne zapájanie sa do života spoločenstva v nejakej oblasti. Verejná participácia (public participation) je organizovaný a metodický proces, na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia verejnej správy a rozličných sociálnych skupín s cieľom iniciovať diskusiu a kooperatívny konzultačný proces, zameraný na tvorbu verejných politík, alebo na prijatie záväzných rozhodnutí.

Prečo participovať? Aké sú prínosy participácie?

Participácia prináša do verejnej správy stabilnejšie plánovacie prostredie, zníženie tlaku lobistov, limituje vznik konfliktov v implementačnej fáze, lepšiu úroveň poznania podmienok, špecifík a mechanizmov vo verejnej správe zo strany zapojenej verejnosti, vyššiu dôveru medzi aktérmi. Z role pasívneho prijímateľa politiky, často šomrajúceho, verejnosť prechádza do role spoluriešiteľa. To sú veľmi dobré dôvody, prečo verejné politiky robiť participatívne.

Ako participovať?

Pre verejnosť nie je rozhodujúcou informáciou, ktoré všeobecne záväzné nariadenie sa spracovaním dokumentu napĺňa. To je dôležité pre administratívu. Očakávaním verejnosti je skôr formulovanie problému, na ktorý daná stratégia reaguje, aké sú alternatívy a z akých dôvodov boli vybrané navrhované riešenia, ako boli zohľadnené špecifické potreby niektorých skupín. Ak stratégia takéto informácie neobsahuje, alebo sú „zakliate“ v administratívnom jazyku, ostáva spôsob a význam spracovania takýchto dokumentov pre verejnosť tajomstvom. Nedostatok informácií generuje šírenie dezinformácií. V dôsledku toho rastie nedôvera k inštitúciám, klesá záujem odbornej verejnosti spolupracovať s verejnou správou a poskytovať jej svoje poznatky.

Ako sa naučiť participovať?

Výstupom národného projektu Participácia je vzdelávací program, ktorý bol nadizajnovaný pre potreby jednotlivých segmentov verejnej správy. Práve tento vzdelávací program má byť reálnou pomôckou pre samosprávy. Cieľom vzdelávania je zabezpečiť podporu pre mestá a obce, ktorá pomôže k príprave, tvorbe i hodnoteniu politík so zapojením verejnosti. Školenia sú určené zamestnancom samosprávy, ktorí sa budú osobne podieľať na participatívnej tvorbe verejnej politiky, ale majú ešte veľa otázok, ako sa do verejnej participácie pustiť. Školenie má zážitkový charakter a je mixom pútavých prezentácií i praktických cvičení.

Prihláste sa na prihlasovacom formulári: https://forms.gle/VCvGkdieFVnFamGK7

 

„Ak chceme zmeniť veci verejné v tejto krajine k lepšiemu, ak chceme meniť verejné politiky, ak chceme tvoriť nové politiky, implementovať tieto politiky, musíme spolupracovať. Štátna správa, samospráva, občianska spoločnosť, všetci, ktorí tu žijeme.“

 MARTIN GIERTL splnomocnenec Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

 

Autor: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.01.2019
Participácia, moja láska!
Pozvánka na podujatie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti do hotela Bôrik na tréningové nokturno a prezentáciu výstupov z analytických expedícií s názvom Participácia, moja láska.
viac
04.10.2019
Pozvánka na konferenciu Participatívne rozpočty v praxi / samospráva - školy
Podujatie je realizované v rámci národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
viac
19.05.2021
Pozvánka na konferenciu PARTICIPÁCIA, MOJA LÁSKA 2021
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s českou organizáciou Participation Factory si vás dňa 25. mája 2021 dovoľujú pozvať na konferenciu PARTICIPÁCIA, MOJA LÁSKA 2021.
viac
19.09.2022
TTSK zorganizoval prvú konferenciu o občianskej spoločnosti
Prvý ročník konferencie Spolu tvoríme kraj sa venoval témam spojeným s rozvojom občianskej spoločnosti a participácie verejnosti na tvorbe verejných politík v Trnavskom kraji.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.00 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.93 %