Nedeľa 17.10.2021
Dnes má meniny 
Hedviga
°C
30.09.2021 11:35

Pripravuje sa výzva na pomoc pre rodiny s deťmi ohrozené koronakrízou


Ilustračná koláž


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zorganizovalo online rokovanie s odborníkmi, aby identifikovali hlavné problémy a hľadali riešenia ako pomôcť rodinám. Pre túto oblasť vypísať špeciálnu projektovú výzvu.


Na tému „Naliehavé potreby nízkopríjmových rodín s maloletými deťmi v čase koronakrízy“ diskutovali zástupcovia miest a obcí, občianskych združení, nadácií, sociálnych odborov i neziskových organizácií. Zapojili sa napríklad nadácia Úsmev ako dar, občianske združenia Brána do života a My mamy, neziskové organizácie Oáza – nádej pre nový život a Slniečko či Slovenská katolícka charita. Mnohé z nich sa téme sociálnej pomoci rodinám i jednotlivcom venujú už desaťročia.

Ako prioritné oblasti, ktoré si vyžadujú riešenia, sa ukázali najmä nedostupnosť bývania (nízky počet sociálnych bytov, problém s prenajímaním bývania rodinám s deťmi, ktoré mnohí prenajímatelia vnímajú ako rizikovú skupinu), zlé uplatnenie na trhu práce pre rodičov zo sociálne ohrozeného prostredia a nedostatok vzdelávania a odbornej podpory detí i dospelých. Všetky tieto fenomény koronakríza ešte viac prehĺbila.

V rámci diskusie zazneli návrhy zlepšiť dostupnosť nájomného a tzv. prestupného bývania, posilniť sociálne podnikanie, zlepšiť metodiku projektov s dôraznom na ich paušálne financovanie, aby boli tieto projekty dlhodobo udržateľné, podporiť vzdelávanie a prípravu na zamestnanie a pracovné príležitosti v regiónoch. To všetko zohľadní ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja v najbližšej výzve, ktorú aktuálne pripravuje.

Ministerstvo regionálneho rozvoja chce hľadať spoločné riešenia v tejto oblasti aj s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a so všetkými kompetentnými orgánmi, aby sa najohrozenejším a najzraniteľnejším skupinám dostala čo najrýchlejšie účinná forma podpory.

Zdroj: mirri.gov.sk

Autor: Zdroj: mirri.gov.sk, zmos.sk


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.12.2017
Kúpou obrazu podporíte hendikepovaných ľudí a ľudí v tiesni
Mesto Žilina v spolupráci s Aukčnou spoločnosťou Darte pripravilo výnimočnú Vianočnú benefičnú aukciu výtvarného umenia s výťažkom pre ťažko skúšané mamičky a deti žijúce v žilinskom zariadení LÚČ. Aukcia sa uskutoční pod patronátom primátora mesta Žilina Igora Chomu.
viac
27.06.2020
Školské poplatky za apríl a máj navrhuje primátorka znížiť na 0 eur
Na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladá primátorka mesta Prievidza návrh Doplnku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach.
viac
29.06.2020
Bratislava spúšťa dostupné nájomné bývanie pre rodiny a seniorov bez domova
Mesto Bratislava ako jedna z prvých samospráv na Slovensku začína v deviatich vyčlenených bytoch realizovať jedinečný pilotný projekt ukončovania bezdomovectva prostredníctvom dostupného mestského nájomného bývania a sociálnej podpory.
viac
09.11.2020
Nadácia PSK pre podporu rodiny rozdelila takmer 120 000 eur
Nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre podporu rodiny rozdelila za dva roky svojho pôsobenia takmer 120 000 eur. Pomoc smerovala rodinám v celom kraji, ktoré sa ocitli v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej či existenciálnej núdzi.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.71 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.52 %