Sobota 08.08.2020
Dnes má meniny 
Oskar
°C
26.11.2018 10:21

Prečo potrebuje byť systém triedenia odpadov čo najskôr stabilný?


Obec Tajov, ilustračná snímka.


Odborníci v nedávnej minulosti upozorňovali, že Slovensko stratilo takmer 30 rokov oproti západoeurópskym štátom a 15 či 20 oproti Česku, keď u nás až v polovici predvlaňajšieho roka začal platiť nový zákon o odpadoch.


Ten zaviedol princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, čo znamená, že znečisťovateľ platí za odpad vzniknutý zo svojich výrobkov.

Na základe štátom spôsobeného zaostávania sa predpokladalo, že nejaký rok potrvá, kým bude nastavený systém triedeného zberu v každej slovenskej obci stabilizovaný. Ako sa dnešné „nezastabilizovanie“ prejavuje v praxi? O krátky pohľad na túto tému sme požiadali Máriu Podlesnú, oblastnú riaditeľku Organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK.

Čo ako človek z „terénu“ považujete za hlavnú príčinu „nezazastabilizovania“ systému triedeného odpadu?

Podľa mňa často sa meniacu legislatívu. Nie je to výčitka voči nikomu, chápem, že odpadová legislatíva je veľmi komplikovaná a dotknuté orgány majú snahu vzniknuté aplikačné problémy riešiť. Ale keď sa v obci z dôvodu zmeny zákona trikrát do roka vymení OZV, o zastabilizovaní systému sa nedá hovoriť v žiadnom prípade.

Čo vnímate ako najväčší zásah zmien zákona?

Podľa mojej mienky to bola legislatívna zmena tzv. balansu. Je to veľmi komplikovaná problematika a pokúsim sa ju vysvetliť zjednodušene. Po prijatí zákona bol systém nastavený tak, že jeho rozhodujúcim a najdôležitejším článkom sa stala obec. OZV mohla prijať do svojho systému iba toľko výrobcov, koľko mala obcí, resp. ich obyvateľov. V praxi to znamenalo, že ak by chcela nejaká OZV získať nového klienta (výrobcu), musela najskôr zazmluvniť obec. Tento systém ale novela zmenila: OZV musí podľa výrobcov, ktorí systém financujú, upravovať počet obyvateľov. Toto je problém. Lebo ak z OZV odíde výrobca-klient, OZV jeho odchodom prišla o financie a je nútená vypovedať spoluprácu s obcou.

Ešte konkrétnejšie: Prečo to k stabilizácii systému neprospieva?

Ak chceme mať stabilný systém, ktorý prináša dlhodobé pozitívne výsledky vo zvyšovaní triedeného zberu, potom podľa môjho názoru musí OZV s obcou pracovať kontinuálne dlhšiu dobu, čo predpokladá také legislatívne pravidlá, ktoré podporujú dlhodobejšie uzatvorený zmluvný vzťah. Veď OZV musí obec poznať, vedieť čo v nej funguje a nefunguje, ako nastaviť systém zberu, vzdelávanie, osvetu a s tým všetkým sa nedá každý rok začínať odznova.

Čo považujete za alfu a omegu pri ceste k stabilnosti systému?

Za triedený zber zodpovedá samospráva. Ona rozhoduje, ako sa v obci bude s každým druhom odpadu nakladať. Je to jej kompetencia. Na druhej strane OZV, ktorá systém v obci financuje, má záujem, aby triedený zber bol naozaj efektívny a dobre nastavený. Spája nás spoločný cieľ – vytriediť čo najviac.Dá sa to riešiť spoluprácou pri vzájomnom počúvaní sa a hľadaní optimálnych možností pre všetkých zúčastnených. My robíme analýzy triedeného zberu, kde okrem iných parametrov vyhodnocujeme aj jeho efektivitu. Veľmi jednoducho povedané - sledujeme, či sa v obci vyvážajú nádoby, či sú dostatočne zaplnené alebo naopak prázdne. Tieto analýzy vychádzajú z údajov o vyzbieraných množstvách a objemoch umiestnených zberných nádob resp. vriec. V tomto smere očakávame spoluprácu obce. Samospráva predsa musí vedieť ako reálne triedený zber v obci funguje, v deň zberu by sa mal zodpovedný pracovník obce občas „prebehnúť“ a skontrolovať, či sú nádoby plné alebo prázdne, či každá domácnosť vykladá vrecia, či by nebolo lepšie presunúť nádoby na iné stanovisko a pod., aby sme mohli konštruktívne diskutovať a nastavovať systém. Len keď OZV a obec vzájomne spolupracujú, je možné dosiahnuť efektívne a pre občana výhodné podmienky pre triedený zber.

Ako sa v podobných prípadoch správajú OZV?

Odpoviem iba za našu spoločnosť. Myslím si, že základom všetkého je komunikácia. Keď obec prejaví ochotu a snahu počúvať a hľadať riešenie, vždy ho spoločne nájdeme. Chápem každého starostu a primátora, že chce mať čistú obec/mesto, chce ponúknuť občanom pohodlný systém triedenia odpadov, čo je aj naším cieľom. Našou úlohou je však aj vynakladať finančné prostriedky našich výrobcov efektívne. Iste, ak je to potrebné, radi zaplatíme aj mimoriadny vývoz nad rámec zmluvy, ktorú sme s obcou uzatvorili. Musí to však byť opodstatnené. Naša ústretovosť má hranice a systém nesmie byť zneužívaný na iné účely.

Vyčítate starostom nezodpovednosť dodržať to, k čomu sa v zmluve zaviazali?

Nedovolili by sme si starostom niečo vyčítať, veľmi si ich prácu vážime. Skôr sa snažíme vysvetľovať. Oni sú odborníci na riadenie obce, naša odbornosť je zameraná na odpadové hospodárstvo. Naším cieľom je využívať naše skúsenosti v ich prospech. Pravdou pritom niekedy býva, že starostovia neraz niečo chcú (pridať nádoby, posilniť vývozy), ale keď sa pozrieme na vyzbierané množstvá a prepočítame efektívnosť, vychádza nám, že to bolo zbytočné. Možno to dokumentovať hoci na príklade vývozu papiera, ktorý obec požaduje povedzme na každý týždeň. Lenže nepočíta s tým, že v obci pôsobí aj mobilný výkupca papiera a tiež majú školský zber papiera. Po prepočítaní efektívnosti nám vyjde, že vyvážať každý týždeň je v tomto prípade neekonomickým prístupom, pretože nádoby sa nezaplnia. Stačí papier vyvážať napríklad raz mesačne, pretože ostatný vytriedený vyzbierajú výkupcovia. Ak takto spoločne ušetríme na papieri, môžeme, ak je to potrebné, posilniť povedzme zber plastov. Vždy je však dôležité, aby občan vedel, ako môže s vytriedeným odpadom naložiť a kam ho môže odovzdať, na to je nevyhnutná súčinnosť obce pri vzdelávacích aktivitách, ktoré pre ňu „jej“ OZV vykonáva.

Ako konkrétne obciam pomáhate?

Napríklad im počítame štandardy zberu vyplývajúce z legislatívy, aby sme v obci zabezpečili zberné nádoby na triedenie v takom rozsahu, ako aktuálne v pomere k vyzbieranému odpadu a potenciálu triedeného zberu občania potrebujú. Mimochodom, aj preto vieme, že iba v niektorých obciach si štandardy správne počítali a na základe toho dospeli k reálnym požiadavkám. Takýchto obcí pritom nie je veľa, proces počítania totiž vnímajú ako komplikovaný, nerozumejú mu.

A ďalšie príklady?

Neprezradím nič nové, keď spomeniem, že bežný človek sa o odstránenie odpadu začne zaujímať až v okamihu, keď ho vytvoril. Nie vopred. Ak mu odpad vznikne pri stavbe domu alebo sa pri generálnych upratovaniach rozhodne zbaviť starých, zbytočných a dávno nefungujúcich domácich spotrebičov, alebo hromady papiera, mal by vedieť, ako to urobiť v súlade so zákonom o odpadoch. V dnešnej elektronickej dobe by každá obec mala prezentovať zrozumiteľné informácie pre obyvateľov na obecnej web stránke o tom, ako sa s odpadom nakladá na jej území. My s obcami v tomto smere úzko spolupracujeme, vzdelávanie a osveta obyvateľstva v oblasti triedenia odpadu sú jednou z našich kľúčových úloh. Taktiež chodíme do terénu, vytvorili sme sieť fundovaných regionálnych zástupcov, ktorí sú vždy ochotní pomôcť.

Obce tvrdia, že ich peniaze napriek správnym nastaveniam nestačia na potreby triedenia či odvozov, nehovoriac o zvýšených poplatkoch na skládky a podobne. Súhlasíte?

Na túto otázku neviem úplne relevantne odpovedať, pretože každá obec má inak nastavenú politiku poplatkov a z praxe je známe, že niekde dokážu bez problémov financovať odpadové hospodárstvo a inde s tým majú problém. Keďže však triedený zber papiera, plastov, skla, kovových obalov aj nápojových kartónov od polovice roka 2016 hradia za obce výrobcovia, s týmto druhom odpadu nemajú obce žiadne náklady.

Čo si sľubujete od spolupráce s novozvolenými starostami obcí? Ako ich presvedčiť, že stabilizácia systému triedenia je alfou a omegou riešenia celej problematiky s komunálnymi odpadmi?

V prvom rade im želám veľa síl a chuti do práce, veľa entuziazmu, lebo toho, myslím si, budú potrebovať veľmi veľa. Privítame ich námety a podnety, hlavne ak sú zapálení pre ochranu životného prostredia. Chcem ich všetkých poprosiť, aby sa na nás obracali nie iba vtedy, keď už problémy sú, ale aby sme im spoločne predchádzali a spoločne hľadali najvhodnejšie riešenia pre ich obec alebo mesto.

Autor: Peter Šporer


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.03.2016
Ako sa vysporiadali s novým zákonom o odpadoch mestá a obce? Čo musia zvládnuť?
Mestá a obce čaká neľahká úloha. Počas roku 2016 sa budú musieť popasovať s novými povinnosťami, ktoré im priniesol zákon o odpadoch.
viac
15.11.2016
Nové financovanie zberu a odvozu triedeného odpadu sa zabieha
Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý odštartoval 1. júla, napreduje, potrebuje však „utriasť“ a zabehnúť sa.
viac
19.10.2017
Poslanci NR SR schválili novelu zákona o odpadoch
Po novele zákona o ovzduší včera (18. 10.) poslanci parlamentu schválili aj druhý pilier ochrany zdravia obyvateľov a životného prostredia na Slovensku – aplikačnú novelu zákona o odpadoch. Tá zlepšuje systém nakladania s odpadmi, tak aby sa oplatilo na Slovensku triediť a recyklovať.
viac
09.11.2017
13 miliónov eur bude budúci rok chýbať v triedenom zbere
To je predpokladaný účet za novelu zákona o odpadoch prijatú v posledný októbrový týždeň. Novela zákona o odpadoch priniesla so sebou povinnosť pre organizácie zodpovednosti výrobcov vypovedať zmluvy obciam, pretože im prikázala vyrovnať počet zazmluvnených obcí s množstvom zazmluvnených výrobcov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.71 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.28 %