Streda 31.05.2023
Dnes má meniny 
Petrana, Petronela
°C
28.04.2021 08:15

Potreba budov je kľúčová pre rozhodovanie o investíciách


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska na základe nedávneho prieskumu konštatuje, že stav energetických zariadení a eurofondové výzvy sú kľúčové pre rozhodovanie o investíciách samospráv v tepelnom hospodárstve.


Podľa 46,3 % primátorov a starostov sa o prioritách rekonštrukcií tepelného hospodárstva rozhoduje podľa dôležitosti účelu daného objektu, ktorý potrebuje rekonštrukciu. Ďalších 36,3 % respondentov uviedlo, že je to podľa aktuálnych eurofondových výziev. Výška potenciálnych úspor prevádzkových nákladov v jednotlivých budovách je pri rozhodovaní o investíciách do tepelného hospodárstva kľúčová pre 15,6 % respondentov. Iné dôvody uviedlo 1,5 % a nevedelo sa vyjadriť 0,2 % opýtaných.

Komunál sa nespolieha len na eurofondy

Až 37,9 % samospráv využíva pri plánovaných investíciách do tepelného hospodárstva svoje financie, teda vlastné zdroje. Na eurofondy sa spolieha 32 % miest a obcí. Iné granty a projektové financovanie avizuje 15, 8 % miest a obcí. Na bankové úvery sa spolieha 11,9 % samospráv a na PPP projekty 1,7 %. Iné zdroje uviedlo 0,4 % respondentov. Na ďalšie zdroje od sponzorov sa spolieha 0,2 %.

Združenie miest a obcí Slovenska je autorom analytickej štúdie zameranej na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja, pričom aktuálne realizuje analýzu zameranú na verejno-súkromné partnerstvá pri zabezpečovaní verejných služieb. Práve kombinácia týchto dokumentov, spolu so snahou o výrazné čerpanie európskych investičných a štrukturálnych fondov s využitím informačného servisu ZMOS môžu prispieť k čo najlepšiemu rozhodovaniu samospráv o využívaní finančných možností na zhodnotenie tepelného hospodárstva.

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v čase od 3. marca 2021 do 16. apríla 2021 na reprezentatívnej vzorke 517 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.12.2020
Podľa prieskumu ZMOS mobilný internet nie je samozrejmosťou
Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu zameraného na internetizáciu samospráv. Odkrýva realitu verejných wifi zón a napovedá, aké ponuky prichádzajú mestám a obciam.
viac
05.03.2021
ZMOS sa sústredil na energetiku
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na energetiku.
viac
12.07.2021
ZMOS skúma dostupnosť sociálnych a zdravotníckych služieb v obciach a mestách
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na kľúčové aspekty sociálnych a zdravotníckych služieb v samosprávach.
viac
26.07.2021
Investície v civilnej ochrane sú pre samosprávy nevyhnutné
Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska medzi primátormi a starostami vyplýva, že viac ako 75 % samospráv nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňali všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.25 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.79 %