Štvrtok 04.03.2021
Dnes má meniny 
Kazimír
°C
08.08.2020 10:15

Potravinová dostupnosť na vidieku


Výrez z banneru.


Prístup k základným potravinám a drogistickému tovaru v maloobchodných predajniach na vidieku je v prípade malých obcí problém, ktorý súvisí so znižovaním kvality života, zvyšovaním odkázanosti obyvateľov od ich alternatívneho zabezpečenia.


Ukazuje sa, že ide o faktor znásobujúci sociálno-ekonomické aspekty života na vidieku vzdialenom od miest.

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovaným dokumentom formulovalo východiská a riešenia dlhodobého nepriaznivého stavu. Na základe získaných dát bol kvantifikovaný prístup obyvateľov v malých obciach k základným potravinám a základnému drogistickému tovaru.

Dopadová štúdia sa venuje zvýšeniu dostupnosti prístupu k základným potravinám a základnému drogistickému tovaru v malých obciach, v nadväznosti na to aj zvýšeniu kvality života na vidieku z hľadiska prístupu k tejto službe formou prevádzkovania maloobchodných predajní potravín.

Ďalšími cieľmi dokumentu bolo vytvorenie podmienok pre alternatívne spôsoby zabezpečovania prístupu k potravinám v obciach špecifických svojou lokalizáciou, počtom obyvateľov, štruktúrou demografickej skladby populácie  a s prihliadnutím na nové formy spolupráce samospráv s ďalšími subjektami.

Pri tejto dopadovej štúdii ZMOS sledoval aj možnosť podpory zdieľania pri zabezpečovaní tejto služby s ambíciou definovať prístup k potravinám na vidieku ako verejnej služby. Dokument zároveň ponúka formulovanie nástrojov na podporu predaja lokálnej produkcie potravín. Očakávame, že od takto koncipovanej štúdie zároveň priamo podporíme lokálnu produkciu, regionálnu hospodársku politiku a nástroje zdieľanej samosprávy na princípoch kooperácie a efektivity.

Analýza

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
30.01.2018
ZMOS vydal analytickú štúdiu mapujúcu súčasné problémy regionálneho školstva
Združenie miest a obcí Slovenska prostredníctvom autorského kolektívu odborníkov spracovalo odborný dokument (ako projektový výstup NP CSD II.), ktorý sa venuje súčasným problémom regionálneho školstva a možnostiam ich riešenia z pohľadu miest a obcí.
viac
28.09.2020
ZMOS: Štúdia k možnostiam alternatívneho financovania municipálneho rozvoja
Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo analytickú štúdiu zameranú na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja.
viac
06.10.2020
ZMOS spracoval newsletter k PPP v samospráve
Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci analytickej štúdie venovanej alternatívnemu financovaniu municipálneho rozvoja zameralo na rôzne formy získania financií pre mestá a obce.
viac
22.02.2021
ZMOS bude analyzovať potenciál cestovného ruchu
Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v spracovávaní analýz. Aktuálne vytvorilo tím expertov pre analýzu cestovného ruchu, ktorá sa orientuje na predpoklady a možnosti využitia potenciálu cestovného ruchu v podmienkach miest, obcí a regiónov Slovenska.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.70 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.61 %