Štvrtok 01.10.2020
Dnes má meniny 
Arnold
°C
07.03.2019 04:50

Podpora opatrovateľskej služby v meste Trebišov – úspešný projekt


www.trebisov.sk


Mestu Trebišov sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu vo výške 340 860 eur na projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Trebišov.


Mesto prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí rozhoduje o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, poskytuje domácu opatrovateľskú službu, sociálnu službu v dennom centre, v stredisku osobnej hygieny a práčovni a takisto sociálnu službu krízovej intervencie v mestskej sociálnej ubytovni.

Domáca opatrovateľská služba (DOS) je terénna forma sociálnej služby, ktorá je poskytovaná fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácnosti. Podmienkou jej poskytovania je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V rámci nej opatrovateľka poskytuje pomoc klientovi pri nevyhnutných základných potrebách (pomoc pri osobnej hygiene, dohľad, kúpanie, nákup, bežné upratovanie, príprava a podávanie jedla, liekov, sprievod na úrady alebo na lekárske vyšetrenie, nákup, bežné upratovanie…). S poskytovanou opatrovateľskou službou podľa potrieb klienta sa odstráni sociálna núdza klienta len v nevyhnutnej miere a núti ho udržiavať si čo najvyššiu mieru sebaobsluhy. Služba je poskytovaná za úhradu, na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom a fyzickou osobou – prijímateľom sociálnej služby.

V uplynulom roku bol v Trebišove počet opatrovaných v rozmedzí od 35 do 40, v priebehu roka sa počet opatrovaných mení z rôznych dôvodov, napr. úmrtie, zmeny formy sociálnej služby alebo ukončenie opatrovateľskej služby na vlastnú žiadosť. Každú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto Trebišov vybavuje priebežne, v termíne max. do 30 dní od podania žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Úspešný projekt, na realizáciu ktorého mesto získalo sumu vo výške 340 860 eur, je zameraný na zabezpečenie, zlepšenie a skvalitnenie dostupnosti opatrovateľskej služby v Trebišove. Získané finančné prostriedky budú použité na úhradu miezd pre 23 kvalifikovaných opatrovateliek s pracovným pomerom na plný úväzok počas obdobia 26 kalendárnych mesiacov.

Autor: (MsÚ Trebišov)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.09.2016
Prešov sa rozhodol pristúpiť k iniciatíve Dohovor primátorov a starostov
Znižovanie energetickej náročnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov a podpora inovácií v tejto oblasti sú hlavné piliere iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov, ku ktorej sa rozhodlo pristúpiť aj mesto Prešov.
viac
23.12.2018
Opatrovateľskú službu v meste podporí nenávratný príspevok
Podporu opatrovateľskej služby v Liptovskom Mikuláši na najbližšie roky zabezpečí nenávratný finančný príspevok vo výške 222 000 eur, ktorý miestna radnica získala v polovici decembra. Peniaze budú slúžiť na pokrytie mzdových výdavkov opatrovateliek.
viac
21.08.2019
Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.
viac
03.01.2020
Staromestskí seniori by sa nového zariadenia mohli sťahovať už v máji
Výstavba nového zariadenia opatrovateľskej služby v bratislavskom Starom Meste úspešne napreduje, mestská časť doň dosiaľ investovala viac ako 2,5 milióna eur.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.78 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.89 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.33 %