Utorok 25.02.2020
Dnes má meniny 
Frederik, Frederika
°C
07.03.2019 04:50

Podpora opatrovateľskej služby v meste Trebišov – úspešný projekt


www.trebisov.sk


Mestu Trebišov sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu vo výške 340 860 eur na projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Trebišov.


Mesto prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí rozhoduje o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, poskytuje domácu opatrovateľskú službu, sociálnu službu v dennom centre, v stredisku osobnej hygieny a práčovni a takisto sociálnu službu krízovej intervencie v mestskej sociálnej ubytovni.

Domáca opatrovateľská služba (DOS) je terénna forma sociálnej služby, ktorá je poskytovaná fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácnosti. Podmienkou jej poskytovania je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V rámci nej opatrovateľka poskytuje pomoc klientovi pri nevyhnutných základných potrebách (pomoc pri osobnej hygiene, dohľad, kúpanie, nákup, bežné upratovanie, príprava a podávanie jedla, liekov, sprievod na úrady alebo na lekárske vyšetrenie, nákup, bežné upratovanie…). S poskytovanou opatrovateľskou službou podľa potrieb klienta sa odstráni sociálna núdza klienta len v nevyhnutnej miere a núti ho udržiavať si čo najvyššiu mieru sebaobsluhy. Služba je poskytovaná za úhradu, na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom a fyzickou osobou – prijímateľom sociálnej služby.

V uplynulom roku bol v Trebišove počet opatrovaných v rozmedzí od 35 do 40, v priebehu roka sa počet opatrovaných mení z rôznych dôvodov, napr. úmrtie, zmeny formy sociálnej služby alebo ukončenie opatrovateľskej služby na vlastnú žiadosť. Každú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto Trebišov vybavuje priebežne, v termíne max. do 30 dní od podania žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Úspešný projekt, na realizáciu ktorého mesto získalo sumu vo výške 340 860 eur, je zameraný na zabezpečenie, zlepšenie a skvalitnenie dostupnosti opatrovateľskej služby v Trebišove. Získané finančné prostriedky budú použité na úhradu miezd pre 23 kvalifikovaných opatrovateliek s pracovným pomerom na plný úväzok počas obdobia 26 kalendárnych mesiacov.

Autor: (MsÚ Trebišov)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.09.2016
Prešov sa rozhodol pristúpiť k iniciatíve Dohovor primátorov a starostov
Znižovanie energetickej náročnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov a podpora inovácií v tejto oblasti sú hlavné piliere iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov, ku ktorej sa rozhodlo pristúpiť aj mesto Prešov.
viac
29.05.2017
Prorodinné projekty môžu získať peniaze od mesta
Aktívni Trnavčania majú novú možnosť získať prostriedky pre ďalšie svoje projekty. Ku grantovej schéme pre kultúru, šport i zdravie pridala radnica najnovšie dotácie pre program Prorodinne orientované mesto a na tento účel vyčlenila v rozpočte mesta sumu 5000 eur.
viac
23.12.2018
Opatrovateľskú službu v meste podporí nenávratný príspevok
Podporu opatrovateľskej služby v Liptovskom Mikuláši na najbližšie roky zabezpečí nenávratný finančný príspevok vo výške 222 000 eur, ktorý miestna radnica získala v polovici decembra. Peniaze budú slúžiť na pokrytie mzdových výdavkov opatrovateliek.
viac
21.08.2019
Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.90 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.84 %