Štvrtok 22.04.2021
Dnes má meniny 
Slavomír
°C
20.03.2021 12:45

Po odsedení trestu späť do bežného života, aj vďaka národnému projektu Šanca na


Ilustračná snímka


Projekt uskutočňuje Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže od novembra 2018. Cieľom je znížiť u osôb vo výkone trestu odňatia slobody riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť ich kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce.


Vo februári 2021 bolo v slovenských väzenských zariadeniach 8818 odsúdených, pričom viac ako 60 % z nich je vo väzení už opakovane. Každý mesiac je prepúšťaných približne 400 z týchto odsúdených osôb na slobodu. Jedna vec je predstava trestaného človeka o návrate späť do bežného života, druhá reálny, skutočný život mimo väzenia. Práve tá predstava o živote vonku môže byť spojená s nereálnymi očakávaniami väznených osôb v oblastiach akými sú napr. zamestnanie (Ako si nájdem prácu, za aký plat?), bývanie (S kým, kde a v akých podmienkach budem bývať?), vzťahy (Aké to bude, keď sa vrátim domov k rodine alebo kam vlastne pôjdem?), finančné zabezpečenie (Z čoho budem žiť? Budem zarábať?) a pod. Rôzne nereálne predstavy o týchto oblastiach sú ovplyvnené aj tým, ako dlho bol človek vo väzení. Či sú to dva alebo dvanásť rokov robí veľký rozdiel. Z praktického aj vedeckého pohľadu sú napr. zamestnanie, bývanie, vzťahy, finančné zabezpečenie, závislosti od drog, alkoholu alebo hracích automatov tzv. ťažiskové kriminogénne faktory, ktorých kombinácia veľkou silou vplýva na to, či sa človek dopustí trestnej činnosti znova. A to už je vec, ktorá sa týka nás všetkých. Za každým trestným činom a jeho negatívnymi dôsledkami je človek, skupina, rodina alebo komunita, či nakoniec obec, mesto alebo štát.

Od novembra 2018 uskutočňuje Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) národný projekt Šanca na návrat (NP ŠNN). Hlavným partnerom národného projektu je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a do projektu je zapojených 10 väzníc naprieč celým Slovenskom (ÚVTOS Banská Bystrica-Kráľová, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, ÚVTOS a ÚVV Ilava, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, ÚVTOS Sučany, ÚVTOS Želiezovce, ÚVTOS Nitra-Chrenová, ÚVTOS Košice-Šaca, ÚVV a ÚVTOS Košice, ÚVV a ÚVTOS Prešov, oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby v Sabinove). Hlavným cieľom projektu je predovšetkým znížiť u osôb vo výkone trestu odňatia slobody riziká sociálneho vylúčenia a zároveň zvýšiť ich kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. V rámci národného projektu sú vytvárané mnohé aktivity a realizované rôzne činnosti, ktorých spoločným cieľom je podporovať odsúdených v plynulom prechode do života, ale do života bez opakovaného páchania trestnej činnosti. V tejto snahe sú kľúčové tzv. výstupné oddiely zriadené vo väzniciach, kde väznené osoby umiestňujú pred prepustením na slobodu. V spolupráci s odborníkmi sa intenzívne pripravujú na prepustenie, plánujú svoje prvé kroky na slobode, získavajú pohľad na realitu bez „ružových okuliarov“, učia sa rozpoznávať varovné signály toho, čo je pre nich rizikové a čo ich môže dostať na nesprávnu cestu smerom späť do väzenia. Výstupné oddiely existovali už pred realizáciou národného projektu, projektom sa však vytvára nový systém, ktorého súčasťou sú napr. špecializované resocializačné programy, informačno-poradenské služby, samoobslužné činnosti (varenie, pranie...) a mnoho iného. Jedným z kľúčových ukazovateľov projektu je, aby do konca jeho realizácie „prešlo“ už spomenutými výstupnými oddielmi 3200 odsúdených. NP ŠNN sa bude uskutočňovať do septembra 2022, čiže aktuálne už má za sebou polovicu časového obdobia. Od začiatku projektu do konca roku 2020 bolo vo výstupných oddieloch partnerských desiatich ústavov dovedna umiestených takmer 1600 osôb.

S odsúdenými vo väzniciach počas celej dĺžky ich trestu intenzívne pracujú sociálni pracovníci, psychológovia, pedagógovia. Vo výstupných oddieloch je pre odsúdených aj sociálny pracovník, ktorý je zamestnancom ÚPSVaR a fyzicky pôsobí priamo vo väzení. Ak však chceme zabrániť opakovaniu trestnej činnosti a „spadnutiu“ väznenej osoby späť do kriminálneho prostredia, je dôležité prepojiť aktivity s odsúdenými vo väznici, s aktivitami mimo väzenského prostredia. Preto sa NP ŠNN snaží vytvárať sieť spolupráce s organizáciami, ktoré pomáhajú prepusteným osobám vrátiť sa späť do bežného života a viesť život bez páchania trestných činov. Príkladom sú sociálne podniky alebo významní zamestnávatelia či obce a mestá, v spolupráci s ktorými sa snažíme vytvoriť prepusteným najmä možnosť zamestnať sa. Ďalším príkladom sú organizácie, ktoré riešia problém závislostí od drog, alkoholu či hracích automatov, pričom naším spoločným cieľom je, aby prepustená osoba v prípade, že chce dobrovoľne riešiť tento problém, mala na to vytvorený priestor. Profesionálne sprevádzanie alebo podpora odsúdených v rizikových oblastiach, akými sú zabezpečenie bývania, zamestnania, doliečovania sa v oblasti závislosti sú príkladom pre možné efektívne „MOSTY“ medzi aktivitami vo väzení a aktivitami mimo nich. Tie znižujú pravdepodobnosť, že sa prepustená osoba vráti naspäť do väzenia.

Chceme, aby sa spoločnosť cítila bezpečnejšie, aby vedela, že sa s odsúdenými naozaj intenzívne a efektívne pracuje a sú motivovaní k zodpovednosti. Zároveň však potrebujú šancu v prekonávaní bariér, ktoré si porušením práva vytvorili. O tom je národný projekt Šanca na návrat. O zodpovednosti, bezpečnosti a efektívnej resocializácii.

Viac informácii o národnom projekte je voľne dostupných na webovej lokalite www.šancananavrat.sk, a zároveň aj v rôznych článkoch publikovaných v časopise Slovenské väzenstvo (sekcia publikácie na webovej lokalite www.zvjs.sk).

 

Autor: Martin LULEI, odborný garant národného projektu Šanca na návrat


komentáre
SHOW ALL
podobné
12.11.2018
Cieľom národného projektu je dostupná predškolská príprava pre všetky deti
Cieľom Národného projektu Škola otvorená všetkým je ukázať, že rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu by mal byť pre každého, týka sa to aj predškolskej prípravy.
viac
21.01.2020
Pokračujeme a aj v roku 2020 sme zameraní na kvalitu sociálnych služieb
Implementačná agentúra MPSVR SR realizuje od júna 2019 do februára 2023 národný projekt Kvalita sociálnych služieb (NP KSS), ktorého snahou je pripraviť a odborne podporiť poskytovateľov pre výkon kvalitných sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v súlade s prílohou č. 2
viac
13.06.2020
Bezplatné letné IT tábory pre deti II. stupňa ZŠ
Počas prázdnin sa deti môžu stať konštruktérmi robotov, ale aj výskumníkmi počasia pri dobrovoľnom rozvíjaní zručností v informatike, fyzike či chémií v rámci bezplatných letných táborov realizovaných z národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
viac
26.03.2021
Národný projekt Šanca na návrat
Od novembra 2018 realizuje Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) národný projekt Šanca na návrat (NP ŠNN).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.65 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.65 %