Piatok 19.07.2024
Dnes má meniny 
Dušana
°C
05.02.2019 06:27

Pilotný projekt Hokejová akadémia otvorí svoje brány už v septembri


V poradí druhý Deň otvorených dverí si škola pripravila v sobotu 9. februára 2019 o 10.00 hod. Záujemcovia si môžu prísť vypočuť všetky dôležité informácie od tých najpovolanejších do priestorov Školského internátu.


Prvá hokejová akadémia v rámci Slovenska vznikne ako súčasť Strednej športovej školy Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) už od septembra tohto roka. Prihlášku je potrebné podať do 20. februára!


Vďaka spolupráci TSK a Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) dostanú najlepší mladí hokejisti možnosť zdokonaliť svoje zručnosti, talent i vedomosti v rámci projektu, ktorý bude vychovávať komplexné športové osobnosti uplatniteľné aj v bežnom živote. Tí, ktorí by sa chceli stať jej súčasťou už od nového školského roka 2019/2020, by nemali váhať. Prihlášky môžu odovzdať už len do 20. februára.

Stredná športová škola Trenčín, ktorá vznikla v súlade s novelou zákona o výchove a vzdelávaní transformáciou jediného gymnázia so športovým zameraní v pôsobnosti Trenčianskej župy, je od začiatku roka unikátnou vzdelávacou inštitúciou pre športovo nadanú mládež. „Na základe platnej legislatívy možnosť otvárať športové triedy prináleží výlučne stredným športovým školám a študijné odbory určené pre tento typ škôl sa na ostatných stredných školách vyučovať nemôžu,“ upresnila vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.

Vo všeobecnosti platí, že každý žiak deviateho ročníka základnej školy má možnosť poslať 2 prihlášky na stredné školy s prijímacími skúškami a tiež na strednú školu, ktorá prijíma žiakov na základe talentovej skúšky. Práve stredné športové školy prijímajú žiakov na základe talentovej skúšky do všetkých ponúkaných študijných odborov. „Pre školský rok 2019/2020 má Stredná športová škola v Trenčíne určený maximálny počet 24 žiakov pre odbor športové gymnázium a 24 žiakov pre nový študijný odbor športový manažment,“ doplnila vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK.

Do prvého ročníka unikátneho projektu škola prijme 15 mladých hokejových talentov

Pre mladých športovcov, ktorí sa rozhodnú študovať v rámci pilotného projektu Hokejová akadémia, budú v ponuke uvedené študijné odbory, a to s rozšírenou výučbou angličtiny. Možnosť stať sa jej súčasťou dostane 15 najlepších. „Uchádzači o štúdium na našej škole budú prijímaní na základe overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, tzv. talentovej skúšky. Tá bude pozostávať zo špeciálneho pohybového testu, ktorý je dominantným kritériom, ďalej všeobecného pohybového testu a psychologického testu na zvládanie záťažových situácií. Pri výbere uchádzačov sa berie do úvahy aj hráčsky post či bezchybný zdravotný stav potvrdený lekárom,“ vysvetlil riaditeľ školy Jozef Pšenka. Nemenej dôležitý je tiež vyhovujúci prospech, ktorý odráža predpoklad na zvládnutie zvoleného študijného odboru. Podrobné kritériá pre prijatie sú zverejnené na webovom sídle Strednej športovej školy Trenčín www.sportgymtn.sk.

Prvým krokom prijímacieho procesu je podanie prihlášky na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, nie však neskôr ako 20. februára 2019. Prihlášku riaditeľ do konca februára odošle na Strednú športovú školu v Trenčíne, pokyny k talentovej skúške uchádzači dostanú začiatkom marca. Pre záujemcov o štúdium na hokejovej akadémii bude talentová skúška v termíne 9. apríla 2019. „V tento deň sa žiaci zídu o 8.00 h v spoločenskej miestnosti Školského internátu na Staničnej ulici č. 6, vypočujú si pokyny a odovzdajú potvrdenia o zdravotnom stave. V čase od 8.30 h do 10.00 h sa spravidla koná psychologickýtest, po jeho ukončení sa žiaci presunú na príslušné športoviská, kde pod dohľadom odbornej komisie vykonajú špeciálny aj všeobecný pohybový test,“ priblížil priebeh talentovej skúšky riaditeľ školy. Budúci študenti hokejovej akadémie v rámci talentovej skúšky absolvujú korčuliarske testy a v poobedných hodinách zápas pod ohľadom športovej komisie zloženej zo zástupcov SZĽH, HK DUKLA Trenčín a skúsených trénerov. Tí tak môžu posúdiť zručnosť, talent i hernú výkonnosť mladých hokejistov priamo na ľade. Samotné hodnotenie je rozhodujúcim kritériom o prijatí či neprijatí do prvého ročníka unikátneho projektu. Odborná komisia bude hodnotiť korčuľovanie, zručnosti a kreativitu hráča, streľbu, vnímanie hry, hernú a osobnú disciplínu či mentálnu odolnosť. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania škola uchádzačom o štúdium odošle 15. apríla 2019.

Kvalitné vzdelanie a poctivá športová príprava

Samotné štúdium na škole je prispôsobené požiadavkám športovej prípravy. Mladých hokejistov zapojených do pilotného projektu čaká okrem pilovania hokejových zručností aj kvalitné vzdelanie s rozšírenou výučbou angličtiny. Prínosom bude nielen pre budovanie ich hokejovej kariéry, ale pomôže v uplatnení sa aj tým, ktorí sa v budúcnosti športu nebudú venovať aktívne. Rozvrh hodín vyučovania a športovej prípravy na škole má dve formy. V prvej sa začína rannou športovou prípravou, pokračuje sa vyučovaním a druhou fázou športovej prípravy v popoludňajších hodinách. Druhá forma naopak začína vyučovaním, pokračuje športovou prípravou, ktorú strieda opäť vyučovanie a v popoludňajších hodinách opäť športová príprava. Študenti hokejovej akadémie absolvujú športovú prípravu trikrát do týždňa, a to dvojfázovo. Zahŕňať bude individuálne tréningy zamerané na zlepšovanie výkonnosti hráča a kolektívne, počas ktorých budú zdokonaľovať tímovú súhru a hernú taktiku. Žiaci budú mať okrem skúsených trénerov k dispozícii aj kvalitných fyzioterapeutov či psychológov, ktorí spoločne budú pracovať na formovaní komplexnej športovej osobnosti.

Pilotný projekt Hokejovej akadémie by sa mal stať integrovanou súčasťou stredoškolského kampusu v Trenčíne – Zámostí. Pribudnúť by v ňom malo workoutové ihrisko, študentská kaviareň či knižnica, no predovšetkým hokejová hala pre športové talenty, na ktorej výstavbe sa bude okrem TSK podieľať aj vláda SR. Kým toto moderné športovisko vznikne, špeciálna príprava mladých hokejistov bude realizovaná v priestoroch Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne. Pre tých, ktorí stále váhajú, pripravila škola v poradí druhý Deň otvorených dverí. Už v sobotu 9. februára 2019 o 10.00 h si môžu prísť vypočuť všetky dôležité informácie od tých najpovolanejších do priestorov Školského internátu. Súčasťou tohto dňa bude aj prehliadka priestorov školy a moderných športovísk.

Autor: (Lenka KUKUČKOVÁ, tsk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.02.2019
Budúci prváci na SŠŠ v Trenčíne si môžu vybrať z dvoch študijných odborov
Všestranné vzdelanie, príprava na štúdium na vysokej škole i kvalitná športová príprava. To všetko ponúka svojim študentom Stredná športová škola Trenčín, ktorá vznikla transformáciou bývalého Športového gymnázia.
viac
26.03.2019
O štúdium na SŠŠ v Trenčíne prejavilo záujem 130 žiakov, z toho 32 hokejistov
Stredná športová škola (SŠŠ) Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ako unikátna vzdelávacia inštitúcia pre športovo nadanú mládež lákala budúcich prvákov ponukou všestranného vzdelania, kvalitnej športovej prípravy i možnosťou stať sa súčasťou pilotného projektu Hokejovej akadémie.
viac
28.04.2020
Župa pomáha s výberom strednej školy prostredníctvom online kvízu
Výber strednej školy patrí medzi jedno z najdôležitejších rozhodnutí v živote mladého človeka. Pre uľahčenie výberu prináša Bratislavský samosprávny kraj (BSK) interaktívny online kvíz.
viac
24.04.2021
Do Hokejovej akadémie nastúpi ďalších 20 talentovaných hokejistov
Záujem študovať na Hokejovej akadémii pri Strednej športovej škole v Trenčíne prejavilo až 52 uchádzačov. Absolvovať však museli prijímacie skúšky pozostávajúce z troch častí i antigénové testovanie, keďže celý prijímací proces sa uskutočnil v tzv. bubline.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %