Piatok 05.06.2020
Dnes má meniny 
Laura
°C
16.02.2018 10:29

Najvýznamnejšie investičné akcie roka 2018 v meste Stará Ľubovňa


Pohľad na Starú Ľubovňu - ilustračná snímka.


Rozvojový program Mesta na rok 2018, schválený Mestským zastupiteľstvom 14. decembra 2017, predstavuje súhrn plánovaných investičných akcií, na ktoré sú z mestského rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky vo výške viac ako 2 mil. €.


K najvýznamnejším z nich by sme mohli zaradiť rekonštrukciu viacerých mestských objektov ako je OD Družba, pasáž na Nám. sv. Mikuláša, rekonštrukcia interiéru Domu kultúry, miestnych komunikácií a chodníkov, či revitalizáciu vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ.

Najväčší objem finančných prostriedkov bude použitý na rekonštrukciu OD Družba, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť energetickú efektívnosť. Tá zahŕňa zateplenie obvodového plášťa a plochej strechy, výmenu transparentných konštrukcií obvodového plášťa, jestvujúcich nehospodárnych osvetľovacích telies, termostatických ventilov i vykurovacích telies, a tiež výmenu nehospodárnych ohrievačov teplej vody.

Rekoštrukcia OD Družba.

„Vychádzajúc z Energetického certifikátu vypracovaného pre OD Družba v roku 2011 môžeme konštatovať, že až 72 % z celkovej straty tepla je z dôvodu nedostatočne izolovanej stavebnej konštrukcie.Tento objekt, užívaný už od roku 1986 na účely prenájmu kancelárskych, výrobných a skladovacích priestorov, tak prejde komplexnou vonkajšou i čiastočnou vnútornou rekonštrukciou, ktorá predpokladá zníženie energetickej náročnosti o viac než 50 %. K pozitívam rekonštrukcie môžeme tiež zaradiť aj zvýšenie atraktívnosti celkového vzhľadu objektu pre samotných obyvateľov mesta, ale aj pre podnikateľské a nepodnikateľské subjekty, kde predpokladáme zvýšenie záujmu o prenájom priestorov OD Družba,“ predstavuje dôvody rekonštrukcie primátor mesta, Ľuboš Tomko.

Ďalším významným investičným zámerom je spomínaná rekonštrukcia interiéru Domu kultúry, na ktorú Mesto vyčlenilo 300 000 €. Tá bude zahŕňať výmenu elektroinštalácie, doplnenie vzduchotechniky, úpravu vstupných priestorov vrátane šatne i toaliet, rekonštrukciu sály, kde okrem novej podlahy pribudnú aj sedačky. Nové architektonické prvky, ako vonkajšie osvetlenie budovy, či jej označenie, dodajú Domu kultúry nový, reprezentatívnejší vzhľad.

„Na jar roku 2018 sa plánuje uskutočniť aj rekonštrukcia vonkajších schodísk, sokla a vybudovanie odkvapového chodníka, čím sa ukončí kompletná vonkajšia rekonštrukcia tohto objektu. Náročné je ale odhadnúť celkové ukončenie stavebných a rekonštrukčných prác v jeho interiéri. Veríme však, že sa nám podarí obnoviť organizovanie podujatí v Dome kultúry do konca tohto roka,“ konštatuje prednosta MsÚ, Aleš Solár.

Komplexnou rekonštrukciou prejde aj tzv. pasáž, rozdeľujúca Mestský palác -Nám. sv. Mikuláša č. 5 a meštiansky dom – Nám. sv. Mikuláša č. 6, ktorého majiteľom je Občianske združenie Centro Arte zastúpené Kamilom Drábom. Z mestského rozpočtu naň bolo vyčlenených 150 000 €. „Pasáž bude pozostávať z dvoch častí, a to pôvodnej, ktorá je súčasťou Mestského paláca a novonavrhovanej časti s priehľadnou konštrukciou. Tá nadväzuje na klenby pôvodnej časti pasáže a dáva tak do harmonického kontrastu historickú i modernú architektúru. Sklenený strop dodá priestoru prirodzené osvetlenie, čím sa vytvorí nový, príjemnejší vzhľad a znásobí sa pocit bezpečia“ približuje vízie o  pasáži primátor mesta. Rekonštrukciou pasáže sa tiež zaistí bezproblémové a bezpečné prepojenie centra - Nám. sv. Mikuláša a ul. Farbiarskej, kde sídli Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, či Kino Tatra. Pozitívne to však môžeme vnímať aj z pohľadu ďalšieho zatraktívnenia pamiatkovej zóny pre Staroľubovňanov i návštevníkov mesta.

Rovnako, ako po minulé roky, bude Mesto aj v roku 2018 pokračovať v rekonštrukcii ďalších úsekov ciest a chodníkov. Nový asfaltový koberec pokryje časť miestnej komunikácie na ul. 17. novembra (vrátane vybraných priľahlých parkovísk), ul. Budovateľskej a Jarmočnej, ul. Janka Kráľa, časti ul. Štúrovej a Vsetínskej (vrátane priľahlého parkoviska), ul. Levočskej a časti ul. Za vodou.

V zásobníku je ešte časť ul. Letnej, ul. 17. novembra a časti ul. Za vodou. Rekonštrukcia sa tiež dotkne časti chodníkov na ul. 17. novembra, ul. Továrenskej a Poľskej. Na ul. Mierovej sa zrekonštruujú viaceré časti chodníkov vrátane vybraných priľahlých parkovísk. V roku 2018 sa uskutoční aj rekonštrukcia chodníkov na ul. Zámockej, ktorá sa z dôvodu výkopových prác súvisiacich s výmenou vodovodného potrubia nemohli uskutočniť minulý rok. „V rámci Rozvojového programu Mesta na rok 2018 sa na rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov vyčlenilo 350 000 €. Predpokladaná hodnota zákazky, vrátane tých úsekov ciest, ktoré sú v zásobníku, bola stanovená na cca 550 000 € s DPH, no verejnú obchodnú súťaž vyhral uchádzač s najnižšou cenou, a to cca 360 000 €. Keďže táto suma zahŕňa aj náklady na prípravné práce, možno uskutočniť rekonštrukciu vybraných úsekov miestnych komunikácií zaradených v zásobníku. O ktoré úseky však konkrétne pôjde sa definitívne rozhodne až neskôr,“ uzatvára primátor mesta.

Realizácia a úspešné uskutočnenie spomínaných, ale aj ďalších investičných akcií Rozvojového programu Mesta na rok 2018, na čele s projektom revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ za takmer 674 500 €, bude predstavovať ďalší významný krok v budovaní prosperujúceho mesta Stará Ľubovňa.

Autor: Mgr. Emília Mačugová


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.05.2016
Obce Oravského podhradia pracujú na rozvoji regiónu
Cieľom desiatich obecných samospráv mikroregiónu Oravské podhradie na najbližšie roky je zabezpečiť rozvoj kultúry, športu a cestovného ruchu, skvalitniť a budovať infraštruktúru či podporiť podnikanie a prílev nových investícií.
viac
03.01.2018
Nové samostatné združenie má zrýchliť realizáciu akčného plánu
V medzisviatočnom období sa prvýkrát stretli zakladajúci členovia novozaloženého záujmového združenia právnických osôb - Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok.
viac
27.05.2018
Prvá fáza rekonštrukcie pasáže zahájená
Mesto Stará Ľubovňa začína s komplexnou rekonštrukciou pasáže v pamiatkovej zóne. Tá sa uskutoční v dvoch fázach. Prvá fáza je zameraná na opravu existujúceho podchodu a zadnej časti mestského paláca.
viac
19.08.2019
Brány zrekonštruovanej pasáže sú oficiálne otvorené
Komplexná rekonštrukcia pasáže predstavovala jednu z najvýznamnejších akcií Mesta Stará Ľubovňa, ktorej realizácia prebiehala počas minulého i tohto roka. Z dôvodu rozsahu a náročnosti jednotlivých prác sa uskutočnila v dvoch etapách.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.83 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.40 %