Streda 29.05.2024
Dnes má meniny 
Vilma
°C
26.11.2015 08:00

Ministerstvo radí: Kedy uzatvoriť zmluvu s organizáciou výrobcov?


MŽP obciam odporúča uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťami zabezpečujúcimi odpad do konca roka 2015. (Foto: Envipak)


Obce sú zdržanlivé v uzatváraní zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami v oblasti odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Hrozí im riziko, že ak sa nerozhodnú včas a zmluvy neuzavrú, pôjdu do zlosovania a organizácia zodpovednosti výrobcov im bude pridelená.


Týmto obciam, ktoré si vopred zmluvne nedohodli podmienky, nemusia byť vyplatené náklady na triedený zber v reálnej výške, ale iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne. Náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov bude povinná uhradiť obec.

Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch prináša rozšírenú zodpovednosť výrobcov a s tým aj kompletnú zmenu systému financovania triedeného zberu. Rozšírená zodpovednosť výrobcov okrem iného znamená, že výrobcovia a dovozcovia obalov a neobalových výrobkov budú zodpovední za ich zhodnotenie v čase, keď sa z týchto obalov a neobalov stane odpad. Obec tak bude zodpovedná za zriadenie triedeného zberu, financovanie však prevezmú výrobcovia prostredníctvom budúcich organizácii zodpovednosti výrobcov (dnešné oprávnené organizácie), s ktorými by mali obce uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve.

Mnohé obce majú už teraz nastavené špecifické podmienky systému zberu a to najmä z dôvodov ako vzdialenosť zazmluvnenej zberovej spoločnosti, nedostupný terén v zimnom období a pod. Pri uzatváraní zmlúv o budúcich zmluvách si obce môžu s budúcimi OZV dohodnúť individuálne podmienky nakladania s triedeným zberom a s nimi aj výšku prislúchajúcich nákladov. Ak tak neurobia včas, hrozí im, že im v apríli 2015 bude OZV pridelená zlosovaním. V takom prípade má OZV možnosť prehodnotiť systém triedeného zberu v obci a navrhnúť obci zmenu systému. Ak obec alebo ten, kto v obci triedený zber komunálneho zberu uskutočňuje, nevykoná zmeny, obci hrozí riziko, že jej nemusia byť vyplatené náklady na triedený zber v reálnej výške, ale iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne. Všetky ostatné náklady spojené s triedeným zberom komunálneho odpadu bude povinná uhradiť obec. Obec by tak prišla o individuálny prístup pri posudzovaní nákladov a možnosť úhrady celých reálnych nákladov.

Rezort životného prostredia radí obciam, aby si návrhy jednotlivých zmlúv pozorne prečítali, zvážili a následne vybrali spoločnosť, ktorej ponuka najviac vyhovuje ich potrebám. Z časového hľadiska je vhodné, aby k uzatvoreniu zmlúv o budúcich zmluvách došlo koncom roka 2015, najneskôr však začiatkom nového roka 2016, aby aj oprávnené organizácie mohli včas požiadať o autorizáciu. Na získanie postavenia organizácie zodpovednosti výrobcov sa totiž vyžaduje udelenie autorizácie ministerstvom.

Autor: (redakcia)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.11.2015
Slováci budú triediť podľa nových požiadaviek. Cieľom je zvýšiť mieru recyklácie
Slovensko má dlhodobo nízku mieru triedenia a recyklácie komunálnych odpadov a naopak, vysokú mieru skládkovania. Tento nepriaznivý stav sa má zmeniť od 1. januára budúceho roka, kedy nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“).
viac
10.11.2015
Mesto radí mestu - Čo s triedeným zberom podľa nových pravidiel?
Trenčín si už po druhýkrát prevzal hlavnú cenu v Súťaži o najlepšie mestá v triedení odpadov. Má efektívne nastavený triedený zber na všetky druhy odpadu – papier, plasty, sklo, kovové obaly a viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM) a navyše svojich obyvateľov aj motivuje.
viac
10.11.2015
Nový zákon o odpadoch zlepší financovanie triedenia aj efektivitu recyklácie
V súčasnosti platný zákon o odpadoch už nespĺňa požiadavky modernej legislatívnej normy. Stal sa neprehľadný, komplikovaný a zastaraný. Novelizovaný bol 29-krát a implementoval do seba 10 smerníc EÚ.
viac
25.05.2024
Poriadok v Hurbanove zabezpečujú aj Miestne občianske a preventívne služby
Od mája v Hurbanove opäť fungujú Miestne občianske a preventívne služby. Dve štvorčlenné hliadky budú na území mesta dohliadať na dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania a prispievať k zníženiu kriminality, informovala radnica. Projekt potrvá do októbra 2026.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %