Nedeľa 23.06.2024
Dnes má meniny 
Sidónia
°C
24.05.2024 12:05

Mimoriadna online Rada ZMOS k aktuálnym podielovým daniam


Snímka zdroj: ZMOS


Včerajšie mimoriadne online rokovanie Rady ZMOS zvolal predseda ZMOS Jozef Božik z dôvodu negatívnej informácie, ktorá otriasla územím vo vzťahu k výške podielovej dane pre mestá a obce za mesiac máj.


Za účasti takmer deväťdesiatich členov Rady ZMOS a rozšírenej Komory miest a pozvaného hosťa riaditeľa odboru financovania územných samospráv Ministerstva financií SR Jozefa Mikša členovia ZMOS prerokovali negatívnu informáciu, ktorá otriasla územím vo vzťahu k výške výnosu dani z príjmu fyzických osôb (DPFO) za mesiac máj. Po prvý krát v histórii od reformy miestnej územnej samosprávy od roku 2005 bola podielová daň (DPFO) mínusová, čo v ponímaní rozpočtov miest a obcí za mesiac máj znamenalo nulový mesačný výnos podielovej dane (DPFO).

Vďaka iniciatíve a úsiliu ZMOS však v mesiaci máj bol samosprávam poukázaný zostávajúci a jednorazový podiel dane z príjmov právnických osôb (DPPO) za rok 2024 vo výške 157 mil. eur. „V súčasnosti čelíme mimoriadnej situácii v podielových daniach pre mestá a obce, ktorá v histórii financovania samospráv nemá obdobu. Pokiaľ by nebola DPPO vyplatená jednorazovo v zmysle našej požiadavky, dostali by sme sa do mínusu,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik počas rokovania.

Pre zdôvodnenie situácie, ktorá v máji nastala uviedol zástupca rezortu financií niekoľko skutočnosti. DPFO sa rozdeľuje samosprávam do 20 dňa v nasledujúcom mesiaci za predošlý mesiac. Je to o skutočnom výbere za príslušný mesiac. Na webe Ministerstva financií SR sa zverejňuje prognóza. Septembrová prognóza je prvou prognózou pre nasledujúci rok z ktorej vychádza aj návrh rozpočtu verejnej správy.  Zverejnená bola marcová prognóza na základe ktorej bol prerátaný vzorcom výnos DPFO pre každé jedno mesto a jednu obec. Na účty samospráv sa poukazuje skutočnosť.

DPPO bola čiastočne inkorporovaná do zákona. Základne nastavenie v zákone je že 1/12 z výberu tejto dane smeruje do rozpočtov samospráv v rokoch 2024 a 2025. Pokiaľ parlament nerozhodol, že sa pošle celý zvyšok výnosu tejto dane za daný rok na účty samospráv.

Zdôraznil, že vývoj mesačných výnosov dane je rozdielny. Prvý polrok je nestabilný, pričom január je silným mesiacom. V marci sa predkladá zúčtovanie DPFO, v mesiaci apríl a čiastočne aj v máji sa poukazujú vrátka na dani, čo znamená, že mesiace máj a jún sú mesiace so slabším podielom na DPFO

Tento rok je však zložitejší, pretože samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si po prvý krát uplatnili naraz 140 eur, nie v priebehu roka. Vrátky na dani v apríli boli také silné , že Daňové riaditeľstvo zaznamenalo mínusový výnos na DPFO ( - 25 mil. eur / 17 mil. eur pre obce). Túto čiastku neodpočítali z DPPO, ale poslali ju celú v zostávajúcej výške 157 mil. eur do územia v máji. Ministerstvo financií SR nepredpokladalo mínusové čísla, predpoklad výberu bol na úrovni 17 mil. eur / 10-11 mil. eur pre obce. Minulý rok bol poukázaný samosprávam podiel na DPPO jednorazovo vo výške 63 mil. eur v apríli.

Vo vzťahu k budúcnosti zástupca rezortu uviedol, že v mesiaci jún budú dobiehať vrátky na dani, čo znamená že samosprávy podľa prognózy môžu očakávať DPFO vo výške 135 mil. eur. Pre porovnanie s minulým rokom bola DPFO v júni vo výške 143 mil. eur. K 30. júnu bude druhé kolo zúčtovania zaplatenej DPFO, kde sa očakáva vysoký výnos a mesiac júl bude ďalší silný mesiac, kde sa očakáva výnos cez 200 mil. eur. Druhý polrok bude stabilný, od augusta do konca roka sa očakáva výnos DPFO cez 200 mil. eur.

Rokovania ZMOS k financiám samospráv sa mali uskutočni tento týždeň na úrovni predsedu vlády SR. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa neuskutočnili. Počas leta bude ZMOS iniciovať rokovania s vládou SR k posilneniu rozpočtových pozícii samospráv. V júni sa uskutoční opäť stretnutie so zástupcami Ministerstva financií SR k rozpočtovým vyhliadkam samospráv do konca tohto roka.

O problematike financovania samospráv bude rokovať aj nadchádzajúci snem ZMOS (28. - 29. máj 2024, Bratislava).

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.07.2023
Viac ako 100 účastníkov na treťom online zasadnutí Rady ZMOS
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik zvolal a viedol tretie online zasadnutie Rady ZMOS, ktoré sa uskutočnilo v utorok 4. júla 2023.
viac
14.07.2023
Štvrté online zasadnutie Rady ZMOS k mimoriadnej téme
Online rokovanie Rady ZMOS sa uskutočnilo k prerokovaniu stanoviska združenia k zrušeniu spoločného rokovania predsedu vlády SR zo zástupcami územnej samosprávy zo strany predsedu vlády SR, ktoré sa malo uskutočniť v stredu o 9:00 hod na Úrade vlády SR.
viac
09.10.2023
Online zasadnutie Rady ZMOS sa venovalo odpadom, eurofondom a školstvu
V poradí ôsme online zasadnutie Rady ZMOS sa venovalo aktuálnej problematike mechanicko-biologickej úprave odpadu, eurofondom a problematike sociálnych vecí.
viac
01.02.2024
Sociálni partneri ZMOS a RÚZ o spolupráci v Aliancii sektorových rád
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik sa stretol s generálnym sekretárom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Martinom Hoštákom k témam sociálneho dialógu, spolupráci v rámci novozriadenej Aliancie sektorových rád a k ďalším spoločným témam spolupráce.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.20 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.66 %