Nedeľa 10.12.2023
Dnes má meniny 
Radúz
°C
27.09.2023 12:55

Menšiny žiadajú, aby boli zapojené do prípravy novely zákona o KultMinore


KLUT-MINOR


Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny na svojom 50. zasadnutí prerokoval v rámci programu celkovo 8 riadnych bodov a prijal 7 uznesení.


Najväčšia diskusia prebehla pri informácii o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Členovia výboru sa kriticky vyjadrili k chodu inštitúcie a poukazovali na reálne problémy kvôli meškajúcim dotáciám. Riaditeľka Kultminoru pripustila, že fond nevie zabezpečiť menšinami požadované predvídateľné postupy, ale zdôraznila, že postupujú podľa platnej legislatívy, ktorú je potrebné zmeniť. Očakáva, že do plánovanej novelizácie zákona o Kultminore bude zapojený aj fond.

S danou témou súvisel aj ďalší bod programu, pri ktorom Ministerstvo kultúry SR predložilo informáciu o plánovanej novelizácii zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Štátny tajomník Matúš Bieščad informoval o minimalistickej verzii úpravy, ktorá by garantovala finančnú podporu pre vietnamskú menšinu, ale taktiež celkové navýšenie objemu finančných prostriedkov fondu o 500 tisíc eur. Zástupcovia menšín sa vyjadrili kriticky k plánovanej novele z obsahových, ako aj procesných dôvodov. Výbor preto požiadal MK SR, ako gestora zákona, zriadiť pracovnú komisiu na prípravu novely zákona o Kultminore s účasťou odborníkov nominovaných výborom.

Členovia výboru schválili zmenu Štatútu výboru, ktorá reaguje aj na júnové uznesenie vlády SR, ktorým bola vietnamská komunita uznaná za oficiálnu národnostnú menšinu. Vietnamskú menšinu bude vo výbore zastupovať jeden volený člen. Na návrh predsedu výboru Lászlóa Bukovszkeho sa počet mandátov za rusínsku menšinu zvýši o jedného člena, t. j. z pôvodných dvoch na tri. Táto zmena vyplýva z posledných dvoch výsledkov SODB.

Zároveň sa zmenila periodicita prípravy Hodnotiacej správy výboru o národnostnej kultúre, národnostnom školstve a o používaní menšinových jazykov z dvoch na tri roky. Bukovszky očakáva, že v priebehu októbra prebehnú doplňujúce voľby do výboru a ďalšie zasadnutie v decembri sa bude konať už v zmysle novelizovaného štatútu.

Zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informoval o príprave ďalšieho monitorovacieho cyklu Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov, a taktiež o plnení záväzkov vyplývajúcich zo spomínaných dokumentov a odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy.

Výbor prerokoval a zobral na vedomie informáciu o príprave Hodnotiacej správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za obdobie rokov 2021 – 2022. Hodnotiacu správu pripravujú zástupcovia národnostných menšín s cieľom ponúknuť pohľad na národnostnú kultúru, národnostné školstvo a používanie jazykov národnostných menším.

V rámci posledného bodu výbor zobral na vedomie informáciu o vzniku Rady pre národnostné múzeá Slovenského národného múzea, ktorá v júni mala ustanovujúce zasadnutie.

Závery zasadnutia nájdete TU.

 

Autor: (Zdroj: Úrad vlády SR, ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.06.2017
Božena Kováčová: Pripravuje sa nový zákon. My budeme aktívni
Sociálna sekcia Rady ZMOS rokovala koncom mája v Janovej Lehote. Kľúčovou témou bola príprava novely zákona o sociálnych službách, ktorej znenie je pre mestá a obce v nadchádzajúcom období mimoriadne dôležité.
viac
18.09.2019
ÚMS vyzve prezidentku Z. Čaputovú, aby nepodpísala novelu zákona o dani z príjmu
Únia miest Slovenska požiada prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala novelu zákona o dani z príjmu z dielne poslancov strany Most-Híd vedených Bélom Bugárom, ktorú dnes schválila Národná rada SR.
viac
15.12.2020
Novela zákona o ochrane prírody pomôže predísť obrovskej pokute
Ministerstvo životného prostredia chystá novelu zákona o ochrane prírody. Priniesť by mala dočasnú stavebnú uzáveru národných parkov či vyššie odmeny pre súkromných urbárnikov.
viac
05.01.2021
Seniori už nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie či zníženie dane
Osoby nad 62 rokov už nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie alebo zníženie dane. Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá je účinná od 1. januára.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.11 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %