Utorok 07.04.2020
Dnes má meniny 
Zoltán
°C
25.06.2017 12:13

Komunál treba spájať v sociálnom biznise


Ilustračná snímka.


Vnímať mestá a obce ako veľkých zriaďovateľov iba cez zamestnancov v nevýrobnej sfére, cez zamestnancov úradov, zamestnancov v školstve a pracovníkov v sociálnych službách nie je korektné. Samospráva má čo povedať aj do malého a stredného podnikania. Tam je jej silná, ale zatiaľ nedocenená pozícia.


Sociálny biznis

Možno na prvý pohľad znie toto slovné spojenie ako spájanie dvoch slov s protichodným zameraním. V skutočnosti, práve vďaka komunálnym podnikom je zrejmé, že mestá a obce sa v podnikanú musia orientovať na takýto model. 

Podnikajú kvôli zabezpečovaniu čistoty verejných priestranstiev, údržbe ciest, zelene aj ihrísk. Ich firmy prevádzkujú verejné osvetlenie, zvážajú komunálny odpad a napokon, fungujú aj ako mestské realitky. Samosprávy ich nezriadili výlučne za účelom zisku. Veď služby sa nemerajú ziskom, ale kvalitou a rozsahom. Najmä ak sú platené z verejných zdrojov a pokrývajú verejný záujem v kombinácii so starostlivosťou o všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov.

Nedávne, a dovolím si vzhľadom na ich komplexnosť tvrdiť, aj jedinečné prieskumy Združenia miest a obcí Slovenska vytvorili zaujímavý obraz o samospráve optikou sociálneho biznisu. Priestoru priamo podporujúceho sociálne aspekty podnikania, miestnu zamestnanosť, regionálnu ekonomiku a hlavne, rast založený na novom prístupe k verejným službám a podnikaniu.

Výsledky z prieskumov napovedajú, že mestá a obce si od znovuobnovenia miestnej územnej samosprávy v roku 1990 doposiaľ ponechali silné postavenie pri zabezpečovaní verejnoprospešných činností. Kým napríklad v oblasti nakladania s komunálnym a drobným stavebný odpadom výrazne znížili svoje postavenie, v ostatných oblastiach je situácia presne opačná. Zabezpečovaním vybraných verejnoprospešných činností vo vlastnej réžii, či už priamo mestom, respektíve obcou, alebo ich komunálnym podnikom dokazujú, že naďalej majú dosah tak na ich financovanie a cenotvorbu ako aj manažovanie. To priamo súvisí aj so zamestnanosťou, schopnosťou pružne reagovať na aktuálne potreby a možnosti ďalšieho rastu. Je výlučne na každej samospráve, ako nastaví mechanizmy fungovania svojich komunálnych podnikov. To znamená, či od nich očakáva udržiavanie zamestnanosti, dosah na cenotvorbu za vybrané služby, prípadne otázky prerozdeľovania dosiahnutého zisku a pod.

Viac v Obecných novinách č. 23-24/2017 na str. 5.

Autor: Michal KALIŇÁK


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.07.2018
Úspech začína informáciami
Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska zameraného na cezhraničný potenciál vyplýva, že takmer 50 % samospráv má len čiastočné informácie o finančných mechanizmoch podporujúcich cezhraničnú spoluprácu. A pritom by uvítali viac informácií.
viac
29.10.2019
ZMOS začal s prieskumom kľúčových originálnych kompetencií
Združenie miest a obcí Slovenska iba pred nedávnom dokončilo audit preneseného výkonu štátnej správy a začalo s realizáciou auditu kľúčových originálnych kompetencií. Súbežne s tým realizuje prieskumy zamerané na túto oblasť.
viac
03.03.2020
ZMOS skúma financovanie komunálu
Združenie miest a obcí Slovenska začalo v pondelok (2. 3.)s ďalším prieskumom. Sústredíme sa na postoje starostov a primátorov k financovaniu samospráv. Prieskumom kvantifikujeme postoje štatutárnych predstaviteľov samospráv k súčasnému financovaniu a tiež alternatívnym formám financovania komunálu.
viac
07.03.2020
ZMOS pozná postoje samospráv k obecným lesom
Združenie miest a obcí Slovenska pozná postoje starostov a primátorov k problematike obecných lesov. Poznáme prístup k správe a prenájmu, spôsob obhospodarovania lesov, ale aj ich prínos pre komunál.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.01 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.84 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.15 %