Pondelok 19.04.2021
Dnes má meniny 
Jela
°C
01.05.2017 07:51

Kam kráčaš agrokomplex?


Ilustračná snímka: (int).


Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky a Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky pozývajú na seminár o premenách slovenského vidieka a trendoch ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku, ktorý sa uskutoční 16. – 17. mája 2017 v Penzióne Harmónia*** v Modre.


Pred rokom 1990 pracovalo v slovenskom AGROKOMPLEXE viac ako 360 tisíc pracovníkov, v súčasnosti iba 55 tisíc. Najdôležitejším partnerom miestnej územnej samosprávy na vidieku boli jednotné roľnícke družstvá a štátne majetky, ktoré vytvárali pracovné príležitosti. Starali sa o životné podmienky vidieckeho obyvateľstva, podporovali výstavbu rodinných domov, údržbu krajiny a infraštruktúry na vidieku.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s možnosťami podpory rozvoja vidieka pre obce, neziskové organizácie a podnikateľov z verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020. Poukázať na potrebu spolupráce obcí, neziskového sektora a podnikateľov pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka. Zároveň uskutočniť vzájomnú výmenu skúseností z realizácie úspešných projektov obnovy vidieka a agrokomplexu na Slovensku. Exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vínnej ceste (MVC). Seminár je určený pre starostov, agropodnikateľov, pedagógov a neziskový sektor.

 

Program seminára a exkurzie:

16. mája 2017 (utorok)

9:00 – 10:00 hod. - prezentácia v penzióne Modra -Harmónia***, ubytovanie

10:00 – 10:10 hod. - privítanie účastníkov a otvorenie seminára - Ing. František Mach, CSc., čestný predseda SZVTA

10:10 – 10:40 hod. - Premeny slovenského vidieka. - PhDr. Stanislav Buchta, CSc.

10:40 – 11:10 hod. - Vidiecka turistika a agroturistika zvyšuje hospodársky a sociálny rozvoj obcí a regiónov. - Ing. František Mach, CSc.,  Ing. Juraj Kerekeš

11:10 - 11:40 hod. - Aktuálne problémy výroby a predaja slovenských potravín v obchodných reťazcoch - Daniel Poturnay, Potravinárska komora Slovenska

11:40 - 12:00 hod. - diskusia

12:00 – 13:00 hod. – obed

13:00 – 13:40 hod. - Minulosť, súčasnosť a budúcnosť slovenského poľnohospodárstva – postavenie Slovenska v krajinách V4. - doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.

13:40 - 14:10 hod. – Závery z kolokvia odborníkov v agrorezorte Slovenskej republiky. - Ing. Ladislav Lysák, DrSc., NEZES

14:10 - 14:30 hod. - Rodinné farmy verzus poľnohospodárska veľkovýroba. - PhDr. Eduard Šebo

14:30 – 15:00 hod. - Poznatky a skúsenosti vo vidieckom rozvoji. - Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce Spišské Tomášovce, držiteľka štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy a rozvoj v oblasti územnej samosprávy

15:00 – 15:20 hod. - Pracovná mobilita na slovenskom vidieku. - Ing. Mária Behanovská, VIPA SK

15:20 - 15:50 hod. - prestávka

15:50 - 16:10 hod. – Spomienka na osobnosť Ing. Jána Janovica, CSc., exministra, vedca, organizátora, autora publikácie: Kam kráčaš agrokomplex? - Ing. Peter Baco PhD., exminister a exposlanec Európskeho parlamentu, spolupracovník exministra Ing. Jána Janovia, CSc. (Motto Jána Janovia: “Tam kde nie je vyspelý vidiek, nie je vyspelý ani štát.“)

16:10 - 18:00hod. - Panelová diskusiana tému: Ako byť úspešný v súčasnom podnikaní na slovenskom vidieku? Moderátor Ing. Vladimír Chovan

Úvodné vystúpenie: - Ing. Vladimír Chovan, Ing. Vojtech Tĺčik, PhD., Ing. Elemír Foltín, Štefan Píri, Ing. Zdenka Šuranská

V diskusii vystúpia ocenení agropodnikatelia v TOP AGRO a ďalší podnikatelia na vidieku najmä v agroturistike. Na seminár budú pozvané ďalšie ocenené osobnosti, starostovia vybraných obcí, zástupcovia riadiacich inštitúcii, stredných a vysokých škôl a ďalšie osobnosti slovenského vidieka, ktorí budú mať možnosť v diskusii vyjadriť svoje poznatky z vývoja slovenského vidieka.

18:00 - 19:00 hod. - večera

19:30 - 22:00 hod. - Výmena skúseností - spoločenské posedenie, premietanie filmu “Krajina ako víno“, ochutnávka regionálnych produktov členov spolku VINCÚR v Modre a ďalších úspešných vinárov Slovenska.

 

17. mája (streda)

7:30 - 8:15 hod. - raňajky

8:15 – 9:15 hod. - Realizácia Programu rozvoja vidieka SR v programovom období rokov 2014 -2020.- Harmonogram výziev z operačných programov na rok 2017. - Vyhlásené a pripravované výzvy pre podnikateľov, miestne samosprávy a tretí sektor. - Ing. Lucia Šifel, IPC TSK

9:15 - 13:00hod. - Exkurzia do vybraných obcí a poľnohospodárskych podnikov na MVC, stretnutie so zástupcom ZMO Malokarpatského regiónu, s primátorom Modry,  starostom Slovenského Grobu (zariadenia ako napríklad ELESKO Wine Park Modra, CHÃTEAU Modra, a.s., Galéria Ignáca Bizmayera, Hotel MAJOLIKA v Modre a podobne).

13:00 - 14:00 hod. - obed v Modre - penzión Harmónia***

14:00 hod. - Ukončenie seminára

 

Organizačné zabezpečenie

1. Účastnícky poplatok

- ubytovanie pre 1 osobu a lôžko (dvojlôžkové izby) 25,- eur

- stravovanie (2 obedy, večera, raňajky) 30,- eur

- prednášky, študijné texty, exkurzia, občerstvenie, vstupné na výstavy, ochutnávka regionálnych gastronomických produktov, organizačný poplatok 43,- eur

Celková cena 98,- eur.

2. Doprava individuálna.

Dopravné spojenie autobusom z Bratislavy a z Modry, Harmónia: (čas cestovania cca 1 hod.)

- čas odchodov z Bratislava, autobusová stanica: 6:10, 6:40, 7:45, 8:35

- čas odchodov z Modra, Harmónia: 15:07, 15:22, 17:17, 18:18.

3. Odborný garant seminára: doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.

4. Organizačný garant:

Informácie poskytne Ing. František Mach, CSc., tel. 0918124794, fax 033/6474302, e-mail: feromach@gmail.com alebo Ing. Juraj Kerekeš, tel.: 0949413423, e-mail: jurker@centrum.sk

5. Prihlášku na seminár zaslať do 10. mája 2017 na e-mail: feromach@gmail.com

6. Úhradu účastníckeho poplatku realizovať na účet NORVT v Modre, Tatra banka, a.s., IBAN:SK5811000000002661060018, Variabilný symbol: 1617052017, do správy pre príjemcu uvádzať: meno, priezvisko účastníka seminára.

 

Autor: (František MACH, NORVT v Modre)


komentáre
SHOW ALL
podobné
28.02.2017
Seminár o vidieckej turistike a agroturistike v Modre predstavil nové možnosti
Koncom januára sa uskutočnil v Modre v penzióne Harmónia odborný seminár s názvom Vidiecky cestovný ruch a agroturistika napomáha ekonomickému rozvoju regiónov a zamestnanosti na Slovensku.
viac
02.05.2017
Projektom FORSOC viac otvárame lesy pre verejnosť
Keďže lesy nepoznajú hranice, práve podpora rozvoja lesnej turistiky ako jedného z nástrojov na zlepšenie slovensko - ukrajinskej cezhraničnej spolupráce je predmetom projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FORSOC).
viac
02.02.2021
Fungovanie PPA ohrozuje miestny rozvoj na slovenskom vidieku
Vyhlásenie Národnej siete miestnych akčných skupín (MAS) SR k vývoju v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.
viac
23.02.2021
Mesto Sobrance by rado oživilo tradíciu kúpeľníctva
Oživiť tradíciu kúpeľníctva v Sobraneckých kúpeľoch, a tým rozvinúť i celý región chce mesto Sobrance. Zámer projektu Sobranecké kúpele - výstavba areálu s predpokladanými rozpočtovými nákladmi 17 miliónov eur je aktuálne v zisťovacom konaní posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.65 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %